La gestió pública (també) pot ser àgil

L’objectiu de les polítiques públiques hauria de ser millorar la qualitat de vida dels ciutadans i, al mateix temps, és necessari maximitzar el rendiment dels recursos existents i enfocar-los a les necessitats reals de les persones buscant la màxima eficiència social. Això encara es fa més evident i necessari quan parlem de la gestió a nivell municipal.

Tanmateix els projectes del sector públic, ja siguin grans o petits, simples o complexos, sempre haurien d`estar subjectes a un alt grau d’escrutini.

Malauradament, la percepció que hi ha al carrer és que això no és així. Al contrari, la percepció és que es governa de forma poc transparent, mancada de flexibilitat, duent a terme projectes que tot sovint estan per sobre del pressupost, i que no sempre proporcionen el valor esperat. Sigui més o menys realista, l’existència d’aquest estat d’opinió és, ja de per si, un problema. Si fem una revisió més profunda del funcionament de l’administració pública veurem altres mancances o limitacions del model actual, tals com la estanqueïtat departamental o la immobilitat en les funcions dels treballadors públics.

La conclusió és evident: cal evolucionar el model de governança i apropar la gestió pública a les persones, empoderar la ciutadania i, al mateix temps, ser eficients i àgils.

Aquestes mancances que sovint atribuïm al sector públic, també ens les trobem en sectors privats, i és en sectors de ràpida evolució com els tecnològics on han hagut de cercar i adoptar noves metodologies per saltar el forat que s’havia generat entre productor i consumidor, i alhora maximitzar el rendiment d’uns recursos a vegades prou escassos per a absorbir la demanda canviant.

En aquests sectors ja s’està implantant amb èxit les metodologies anomenades àgils (o Agile), que es fonamenten en la formació d’equips de treball multidisciplinaris (transversals, els podríem anomenar), la participació de tots els implicats, incloent l’estreta col·laboració amb els clients, la ciutadania en aquest cas, i els lliuraments avançats i programats de producte o servei. També tenir punts de referència clars i alts nivells de transparència són fonamentals.

Els exemples de projectes públics que un cop totalment finalitzats s`han hagut de refer, redefinir i modificar perquè no complien les expectatives creades són nombrosos. Aquí el malbaratament de recursos és més que evident.

La metodologia àgil permet lliuraments avançats de valor afegit. En un paisatge on la confiança dels interessats és de vital importància, és d’un actiu de valor incalculable poder ser capaç de mostrar resultats positius aviat i sovint, permetent l’avaluació continua per part dels ciutadans, en el fons usuaris, dels avenços del projecte i validar-ne el correcte enfoc.

La Gestió de projectes àgil defineix i redefineix contínuament els requisits basats en la informació més actualitzada, permet doncs reorientar els projectes quan calgui i abans no sigui massa tard. Per a les organitzacions del sector públic que operen dins d’un entorn desafiant que canvia contínuament, això ajuda a garantir la rendibilitat en què només el que és realment necessari i volgut és desenvolupat, enlloc del que es creia en el començament mateix del projecte.

Com ja he esmentat, la gestió d`equips àgil fomenta la creació d’equips multidisciplinaris i multi-departamentals en què cada agent implicat aporta la seva visió i els seus coneixements. La metodologia permet que, un cop marcades les línies mestres del projecte i les prioritats inicials en cada estadi d’aquest, cada integrant de l’equip pugui escollir les tasques que durà a terme, segons els seus coneixements i habilitats, amb l`objectiu d’aconseguir una fita parcial, mostrable i en un termini fixat relativament curt respecte al projecte total.

Aquesta metodologia implica caps de projecte forts amb coneixements tècnics reals i passió per aconseguir el canvi, capaços de motivar els agents implicats vers un objectiu comú. Sorgeix, doncs, la necessitat de caps d’àrea o departaments amb mentalitat oberta, flexibles en el dia a dia, però estrictes en els terminis d’entrega.

Hem d’evitar els vells arguments que diuen que la gestió àgil no funcionarà al sector públic, parlant d`un sector excessivament burocratitzat, amb un ambient hostil, on el ritme dels tempos és incompatible amb aquestes metodologies. Tanmateix, precisament les metodologies àgils poden representar per al sector públic una veritable oportunitat de canviar aquests aspectes, per motivar els seus treballadors, aprofitar al màxim el talent de la seva gent, donant-los el poder per aconseguir un canvi extraordinari envers l’execució de projectes i, alhora, aconseguir l’alineament amb el ciutadà i augmentar els nivells de transparència.

L'Acció.cat

Redacció de l'Acció. Secció local d'ERC-Terrassa.
Tagged on: ,

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *