Terrassa controlarà els Grups d’Interés

ERC-MES propicia un nou pas cap a la transparència a Terrassa

ERC-MES impulsa un registre amb les entitats i persones més influents

ERC-MES impulsa un registre amb les entitats i persones més influents

A proposta del Grup Municipal d’ERC-MES, i amb el suport de la resta de grups municipals, la Comissió Informativa en matèria de Transparència proposarà al Ple la creació del registre de grups d’interès de l’Ajuntament de Terrassa i del seu sector públic.

La creació d’aquest registre ve avalada per la llei de transparència aprovada el desembre de 2014 pel Parlament de Catalunya  (Llei 19/2014).

Aquest registre es crea amb la finalitat d’identificar i donar coneixement públic de les persones o entitats que realitzen l’activitat d’influència o intermediació i estableix les obligacions a les quals resten subjectes, entre les quals destaca les d’acceptar i complir un codi de conducta.

S’entén per grups d’interès les persones físiques i les organitzacions que treballen per compte propi i duen a terme activitats susceptibles d’influir en l’elaboració i l’aplicació de les politiques publiques de l’Ajuntament de Terrassa i del seu sector públic en defensa d’interessos de terceres persones o organitzacions. Aquest registre serà de caràcter públic i gratuït i el seu contingut accessible per mitjà del portal de la Transparència municipal. A més a més de les persones físiques i les organitzacions , també s’han d’inscriure les plataformes, xarxes o altres formes d’activitat col·lectiva que tot i no tenir personalitat jurídica, constitueixen de facto una font d’influència organitzada.

Entre els elements de publicitat de grups d’interès hi haurà els contactes i reunions d’aquests grups amb regidors, grups polítics i assessors, amb personal eventual i amb empleats de l’Ajuntament que exerceixen activitats i funcions directives.

També s’informarà sobre els actes promoguts per als grups d’interès als que es convidi a regidors o regidores a participar. Així també com les seves aportacions en relació a iniciatives o les normatives municipals.

Alhora, totes les autoritats i empleats públics tindran l’obligació de donar compte als responsables de la gestió del registre dels contactes i reunions tingudes amb els grups d’interès.

La inscripció, tot i ser de caràcter voluntari, atorga un nou marc de transparència als representants públics i a les entitats de la ciutat per comprometre’s amb la ciutadania i assegurar, en l’èxit d’aquesta nova eina, la voluntat d’actors públics i privats d’estar treballant pel bé comú de tots els terrassencs i terrassenques i no per interessos particulars.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *