Pla Local de Joventut – Un Sí exigent

El Pla Local de Joventut 2017-2021 ha estat fruit de la participació i un treball coordinat entre la regidoria de joventut, el servei de joventut de la ciutat, el consell de joves, les entitats i el teixit associatiu i de lleure i els  joves de la ciutat. La participació dels diferents actors que conformen el PLJ és necessària i això suposa una millora respecte l’anterior Pla Local de Joventut (2011-2015) que des de les JERC Terrassa celebrem. Destaquem per això que queda camí per recórrer ja que una major planificació de la participació hauria pogut permetre una millor gestió de la informació obtinguda i per tant un plantejament inicial diferent.

Com dèiem la participació és un element que es valora positivament ja que la democràcia i l’escolta activa entre els actors representa una ciutat democràtica i participativa que és la nostra raó de ser, construir una ciutat oberta, transparent, democràtica i participativa.

Les JERC hem tingut un paper actiu en el procés d’elaboració del Pla Local de Joventut i hem participat de totes les taules de debat així com espais de diàleg i intercanvi d’opinions. Hem volgut ser partícips del futur del jovent de la nostra ciutat. Des de les JERC Terrassa creiem que la situació que tenim sobre la taula s’ha treballar per poder garantir que el jovent de la ciutat pugui fer ús d’un sistema de joventut i lleure competent. Per això, prenent la paraula en tant que aquest Pla és un document viu farem un “Sí exigent” exigent en primer terme amb l’Ajuntament perquè queda molt camí per recórrer i el jovent de la ciutat no pot perdre el tren. En segon terme és un Sí exigent amb nosaltres mateixos ja que no descansarem ni deixarem de treballar pel jovent de la ciutat. Votarem que sí al proper Ple perquè el jovent necessita avançar però el progrés passa per espais com la participació, la democràcia, l’escola activa, la feina ben feta i això passa pel treball en xarxa dels diferents actors.

De tota manera hem de destacar que aquest és un Pla fonamentat en una diagnosi, que representa una millora substancial a l’anterior, però no és del tot acurada. La diagnosi tot i ser una millora és superficial i plena de tòpics. Trobem a faltar anàlisis territorialitzades i inventaris de recursos i accions existents en matèria de polítiques i serveis. També trobem a faltar, en aquesta part prèvia, una anàlisi d’impacte del PLJ 2011-2015 o una major captació de dades i opinions de tots aquells sectors de la ciutadania, en aquest cas joventut principalment, no organitzada. L’enquesta té un nivell mostral reduït fet que distorsiona la realitat actual en la situació analitzada.

Creiem que amb una diagnosi ben planificada potser s’arribaria a conclusions diferents.

Les JERC sempre hem estat al terreny de joc i hem estat del costat jovent. N’és un exemple l’obertura d’espais d’estudi nocturns a la Biblioteca Central de Terrassa, les JERC no vam descansar de fer aquesta reivindicació i s’ha aconseguit, estant sempre al costat de les necessitats i la realitat del jovent de la ciutat. En relació a l’obertura d’espais nocturns per a l’estudi instem a l’Ajuntament que passi de l’estadi de pla pilot a que sigui una realitat instaurada en la dinàmica acadèmica de la ciutat. Per això preguntem al govern municipal de quin equip està, nosaltres ho tenim clar i el nostre equip ha estat sempre i és el dels joves.

Les JERC i el Grup Municipal de ERC MES votarem que sí, un sí exigent amb el govern del consistori i amb nosaltres mateixos perquè ens conjurem per no deixar de treballar pels joves i les joves de Terrassa.

Oriol Guerrero

Portaveu Jovent Republicà Terrassa

Latest posts by Oriol Guerrero (see all)

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *