Ple de Maig: Qualitat de l’aire i molt més

El grup municipal d’ERC-MES planteja millorar la gestió del transport públic per la millora de la qualitat de l’aire.

Bus hibrid

 

 

El ple del mes de maig servirà per ERC-MES per plantejar quatre iniciatives molt diferents però amb incidència directa en la ciutadania. En primer terme, amb una proposta de resolució per la millora de la qualitat de l’aire a partir de la mateixa gestió de la xarxa municipal d’autobusos. I és que, segons el pla de qualitat de l’aire 2015-2020 aquest és un dels espais on hi ha més marge per reduir gasos contaminants. No obstant això, la reducció de l’ambició inicial per substituir la meitat de la flota per vehicles no contaminants i els posteriors retards en l’arribada de nous vehicles a la flota municipal fan que actualment no hi hagi hagut pràcticament millora en aquest àmbit.

En aquest sentit, des d’ERC-MES es planteja optimitzar la flota existent, així com els autobusos nous que esperem que arribin els mesos de juny i juliol, organitzant-los per rutes intentant  minimitzar el seu impacte ambiental al màxim. En altres paraules, que els autobusos que contaminen menys circulin per aquelles línies que passen pels punts amb major volum de contaminació de la ciutat.

El Pla de qualitat de l’aire 2015-2020 ja indicava una gran quantitat de contaminants en carrers com la Rambla d’Egara, el Passeig vint-i-dos de Juliol o l’Avinguda Jaquard. Punts negres on podrien afegir-se, més enllà del citat estudi, els problemes detectats a carrers com Mas Adei, Sant Antoni, Galileu o Arquimedes i on l’aplicació d’aquest nou criteri d’organització de la flota d’autobusos podria suposar una millora per les condicions de vida dels seus veïns.

La proposta no oblida però que l’objectiu final és la renovació de la flota amb vehicles no contaminants i planteja iniciar ja els informes pertinents pels 10 autobusos nous pel 2018-2019 compromesos en el Pla de mobilitat. Alhora s’insta a recollir en els pertinents informes una revisió de les experiències d’èxit d’altres municipis amb vehicles híbrids i elèctrics per intentar que tots els vehicles nous a la ciutat puguin deixar enrere els combustibles fòssils.

També apostant per les noves fórmules per assegurar el benestar de la ciutadania, s’ha plantejat un acord de suport a la Renda Garantida de ciutadania (RGC). Ara que el govern de la Generalitat ja ha definit un acord per aplicar la RGC per llei, cal un compromís del nostre Ajuntament per col·laborar en la seva implementació i informar els ciutadans i ciutadanes de Terrassa que se’n puguin veure beneficiats.

En un altre àmbit, ERC-MES planteja que l’Ajuntament de Terrassa doni un pas endavant pel problema econòmic que es pot generar a tots els municipis amb la recent sentència del Tribunal Constitucional sobre la plusvàlua. Finalment es fa efectiva la inconstitucionalitat de cobrar la plusvàlua a aquelles propietats que hagin vist reduït el seu valor. Un fet lògic que, no obstant això, ocasionarà una reducció dels ingressos dels Ajuntaments alhora que s’haurà de fer front al retorn d’aquells impostos cobrats indegudament en els darrers anys. Esquerra-MES en aquest sentit planteja instar al govern espanyol a complir la seva obligació de modificar la Llei d’Hisendes locals i, sobretot, a la creació d’un fons de compensació als municipis per fer front a la reducció d’ingressos que suposarà els canvis en la plusvàlua.

Finalment també s’ha plantejat un acord per reclamar mesures davant la titularització d’hipoteques. Titularitzar implica que les entitats financeres transmetin una hipoteca a terces, amb tots els riscos per als inversors, però on l’entitat continua actuant com intermediari. Ja hi ha sentències que han aturat execucions hipotecàries perquè els titulars no eren conscients de qui era el titular real del préstec que havien subscrit. Una situació que atorga una nova via de defensa per aquelles famílies que no poden fer front a les quotes de la hipoteca i, davant la qual, s’han d’exigir mesures i modificacions legals per assegurar que tothom pugui accedir a la informació i certificació sobre si la seva hipoteca ha estat titularitzada i en quin fons.

L'Acció.cat

Redacció de l'Acció. Secció local d'ERC-Terrassa.

Latest posts by L'Acció.cat (see all)

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *