Ple de juliol – Compromisos de ciutat

El grup municipal d’ERC-MES aprova amb ampli consens les propostes sobre educació i habitatge en un Ple marcat pel debat sobre el compromís de les diferents administracions amb la ciutadania de Terrassa.

Isaac Albert: “Anirem junts on faci falta per defensar l’institut-escola i les altres propostes, però cal projecte i aquí en proposem”

Isaac Albert: “Anirem junts on faci falta per defensar l’institut-escola i les altres propostes, però cal projecte i aquí en proposem”

Acord gairebé unànime del Ple al voltant de la proposta d’ERC-MES per situar l’educació com a àmbit d’actuació prioritària a la ciutat. Una proposta plantejada des del grup municipal per millorar la situació de l’educació a la ciutat presentant propostes concretes a la Generalitat, com l’inici d’un pla per posar en marxa instituts escola a la ciutat a partir del curs 2018-19. La iniciativa, que va més enllà amb altres acords (la revisió de recursos pels centres de major complexitat, l’educació a temps complet, possible tancament i/o reconversió de centres de secundària amb major problemàtica d’acceptació social…) podrà desenvolupar-se gràcies a la proposta per crear una comissió política permanent d’educació. Un posicionament clar que aporta un model a defensar ara davant la Generalitat i on, com va expressar el portaveu d’ERC-MES, Isaac Albert, dirigint-se al govern municipal: “ens trobaran al seu costat per defensar on faci falta aquestes mesures, però el compromís amb l’educació també els interpel·la a vostès. I això implica voluntat política, però també recursos”.

I és que el debat sobre compromís, voluntat i a qui corresponen les competències per desenvolupar certes polítiques per la ciutadania va voltar per sobre diversos debat del ple amb posicions, en determinats moments, força tenses. Va ser el cas del debat referent a la proposta presentada pels professionals del Consorci Sanitari de Terrassa on se sol·licitava una major implicació de l’Ajuntament amb el CST per tal de revertir la complexa situació econòmica del Consorci i que afecta directament a l’atenció primària dels ciutadans de Terrassa. Una iniciativa on els treballadors optaven per eliminar el lloguer que actualment paga el CST a la Fundació Sant Llàtzer per l’ús de les seves instal·lacions i així emprar aquests diners cap a més personal. Una solució que, des d’ERC-MES, es va posar en qüestió pels problemes de viabilitat econòmica que podria suposar a una fundació centenària i referent a la ciutat, però que segons Isaac Albert: “Situa sobre la taula la necessitat de redefinir l’estructura i el paper de la ciutat en el Sistema de salut. Se’ns demana ajuda per millorar l’atenció sanitària a la ciutadania i hem de decidir si hi som o no. Nosaltres tenim clar que hi volem ser, hem de decidir el com”. En aquest sentit, tot i la tensió en el debat sobre quins compromisos tenia o havia adquirit l’equip de govern amb el Consorci, es va arribar a un acord per treballar i revisar abans del Ple de Setembre la implicació de la ciutat, des de l’Ajuntament com des de la Fundació Sant Llàtzer, amb la sanitat pública al Consorci.

De fet, l’exemple clar que el debat sobre les competències d’un àmbit o l’altre es pot superar amb voluntat política es va poder veure clarament en l’aprovació de la proposta per promoure mesures davant l’alça especulativa al mercat de lloguer d’habitatges. Una iniciativa que, fins i tot abans de la seva aprovació, el govern municipal ha entomat per desenvolupar tal com proposava ERC-MES bonificacions fiscals als propietaris que lloguin per sota de l’índex de referència del lloguer desenvolupat per la Generalitat. Una implicació del govern municipal en un àmbit no competencial però que afecta directament a la ciutadania i que, amb voluntat política, també es pot traslladar a altres camps que es considerin prioritaris per la ciutat.

201707 postple

L'Acció.cat

Redacció de l'Acció. Secció local d'ERC-Terrassa.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *