Les mesures econòmiques per pal·liar els efectes de la Covid-19

La crisi sanitària que està provocant la Covid-19 fa prendre mesures econòmiques en tots els àmbits

La crisi sanitària que ha provocat la Covid-19 també ha provocat pèrdues econòmiques a comerços, empresaris i autònoms que s’han vist obligats a tancar temporalment els seus negocis davant el decret de l’estat del passat 14 de març del 2020. És per aquest motiu que l’Ajuntament, el govern de la Generalitat i el govern de l’estat espanyol han pres mesures econòmiques per pal·liar els efectes de la Covid-19 en aquest àmbit.

A continuació us fem un breu resum de les mesures econòmiques que hi ha damunt la taula i que es poden sol·licitar de manera telemàtica als diferents portals de l’Ajuntament, de la Generalitat i del govern espanyol.

Mesures econòmiques adoptades per l’Ajuntament de Terrassa

1.Impostos i taxes municipals: S’atura el cobrament d’impostos i taxes municipals, des del 15 de març fins l’1 de juny del 2020. També s’aturen els embargaments per impostos impagats fins la mateixa data i es perllonguen els períodes de pagament dels impostos i taxes municipals d’aquest 2020.

Els nous períodes de pagament són els següents:

 • Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica: de l’1 de juny al 31 de juliol.
 • Impost sobre Activitats econòmiques: de l’2 de juny al 31 de juliol.
 • Taxa sobre la gestió de residus municipals: del 15 de setembre al 16 de novembre.
 • Taxa per Guals: de l’1 d’octubre al 30 de novembre.
 • Taxa Mercats municipals:
 • 1r Trimestre: del 2 de març a l’1 de juny.
 • 2n trimestre: de l’1 de juny al 31 de juliol.
 • 3r trimestre: de l’1 de setembre a l’1 de febrer.
 • 4t trimestre: de l’1 de desembre a l’1 de febrer.
 • Taxa mercadal:
 • 1r semestre: de l’1 de juny al 31 de juliol.
 • 2n semestre: de l’1 d’octubre al 30 de novembre.
 • Taxa sobre taules i cadires de terrasses: del 15 de setembre al 16 de novembre.

Alhora, també es prorroguen els ajornaments i fraccionaments de pagaments en curs i es reprendran a partir del 5 de juny. A més, se suspenen els terminis de tramitació administrativa de tots els pagaments i ingressos municipals com multes de trànsit, terminis de pagament d’autoliquidacions de plusvàlua i altres impostos i taxes.

2.Reducció proporcional de l’IBI dels locals comercials. S’està estudiant una reducció proporcional de l’IBI dels locals comercials, quan els/les propietàries dels locals comercials apliquin una moratòria en el cobrament dels lloguers.

3. Suspensió de lloguers de locals en edificis d’habitatge públic que afectin a activitats comercials i empresarials.

4. Reducció de la tarifa de l’aigua. Durant el segon trimestre del 2020, la rebaixa serà entre un 10 i un 15% de la tarifa. La reducció s’aplicarà també a les petites i mitjanes empreses, comerços i persones autònomes.

L’ACA també rebaixarà el cànon en un 50% els mesos d’abril i maig. La suma de les dues rebaixes implicarà entre un 20 i un 30% menys de la facturació global.

5. Limitació excepcional de l’horari de funcionament del comerç minorista a la ciutat de Terrassa i fixar les 21 hores com a hora de tancament obligatori.

6. Suport a emprenedors/es: exempció de pagament de lloguer dels vivers empresarials municipals per un període mínim de dos mesos.

7. Parc Audiovisual de Catalunya: mesures per a les empreses del sector audiovisual i per a grans rodatges/produccions que s’han aturat. Se suspenen els cobraments d’abril i maig, tant del lloguer com de les despeses pròpies. Els rebuts del mes de juny es dividiran en sis quotes iguals que es cobraran de juny a novembre.

Mesures adoptades per la Generalitat

1.La Generalitat oferirà un ajut en forma de prestació econòmica de fins a 2.000 euros, en un sol pagament. Les persones beneficiàries seran treballadores autònomes persona física inscrites en el règim especial d’autònoms de la Seguretat Social.

Totes aquestes persones hauran d’acreditar una reducció dràstica i involuntària de la seva facturació com a conseqüència dels efectes de la Covid-19, a més de formar part de les activitats que les autoritats sanitàries han decretat el seu tancament. A més a més, hauran de tenir el domicili fiscal a Catalunya i no disposar d’altes alternatives d’ingressos. Es podrà sol·licitar a partir de l’1 d’abril del 2020.

2. Tributs propis i cedits de la Generalitat. La Generalitat farà una moratòria en els terminis d’autoliquidació i pagament de tots els tributs propis i cedits. A més, s’amplien els terminis de pagament dels deutes tributaris i de tramitació dels procediments iniciats amb anterioritat del 18 de març del 2020.

3. Es farà una moratòria fins l’octubre en el pagament de l’impost sobre les estades en establiments turístics, que les empreses haurien d’abonar aquest mes d’abril.

4. Es donaran avals i préstecs per cobrir la liquiditat de les Pimes catalanes ICF i Avalis. Els préstecs, que es formalitzaran a través de les diferents entitats financeres adherides al conveni, comptaran amb l’aval del 80% d’ICF o Avalis de Catalunya. Les persones beneficiàries seran les autònomes i les empreses afectades per la Covid-19.

5. Mesures de la Generalitat per a contractistes. Es vol garantir que les empreses que treballen per la Generalitat segueixin cobrant i mantenint l’ocupació malgrat no puguin prestar efectivament el servei. És per aquest motiu que la Generalitat es farà càrrec de les despeses salarials i de les pòlisses d’assegurança dels treballadors de les empreses afectades.

6. Es reforça el Servei d’Ocupació Empresarial amb un equip d’especialistes en innovació, internacionalització i finançament empresarial per atendre qualsevol consulta.

7. Els terminis de tots els tràmits queden suspesos i interromputs. Per a casos urgents es pot fer el tràmit en línia.

8. Es posa a disposició de les cooperatives un programa d’assessorament en l’àmbit econòmic i laboral a partir de la Xarxa de Cooperatives expertes federades.

Mesures adoptades per l’estat espanyol

1.Prestació extraordinària per cessament de l’activitat. Les persones beneficiàries són els treballadors i treballadores per compte propi o autònom que hagi suspès les seves activitats amb el Decret d’Alarma o bé, que la seva facturació es vegi reduïda un 75% en relaxió amb la mitjana de facturació del semestre anterior.

2. Avals ICO per a les empreses i autònoms. Línia d’avals, gestionada per l’Institut de Crèdit Oficial (ICO) en col·laboració amb les entitats financeres a empreses i autònoms per a atendre a les necessitats financeres derivades.

3. Programa Accelera PYME: finançar projectes de digitalització i foment de solucions de teletreball, de persones autònomes i PIMES.

4. Crèdit ICO sector turístic: Les persones autònomes i empreses domiciliades a Espanya amb una activitat inclosa en un CNAE del sector turístic i activitats connexes, seran les beneficiades d’aquest crèdit. A més, també es farà una bonificació de quotes a la Seguretat Sociañ, dels contractes fixos discontinus.

5. Mesures en cas d’insolvència i concurs. Mentre es trobi vigent l’estat d’alarma, el deutor que es trobi en estat d’insolvència no té el deure de sol·licitar el concurs.

6. Flexibilització dels Expedients Temporals de Regulació d’Ocupació (ERTO). Els Expedients Temporals de Regulació d’Ocupació (ERTES/ERTOS) causants per la crisi del Coronavirus seran considerats de força major i les persones treballadores tindran dret a la prestació contributiva per atur, encara que no compleixi el requisit de cotització prèvia exigit. La recepció d’aquesta prestació no computa a efectes del cobrament posterior de la prestació per atur.

7. Mesures extraordinàries per la protecció de l’atur. La força major i les causes econòmiques, tècniques i organitzatives de producció, sobre les que s’emparen les mesures de suspensió de contractes i reducció de jornada no es podran entendre com justificatives de l’extinció del contracte de treball ni de l’acomiadament.

L'Acció.cat

Redacció de l'Acció. Secció local d'ERC-Terrassa.
Tagged on: ,

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *