Terrassa impulsa la transformació del Vapor Cortès

L’Ajuntament de Terrassa aprova la Modificació Puntual del Pla de Millora Urbana de Vapor Cortès que permetrà construir més de 160 habitatges protegits, dos equipaments i nous espais lliures

L’Ajuntament de Terrassa aprova la Modificació Puntual del Pla de Millora Urbana de Vapor Cortès, situat al barri de Ca n’Aurell, que implica la transformació d’un gran espai degradat de més de 70.000 metres quadrats. La modificació puntual, que es va aprovar a la Junta de Govern del passat 17 de juliol, contempla petits ajustos en l’ordenació d’aquest sector que l’adapten a les noves necessitats normatives, de gestió urbanístiques i de plantejament que, a més, el fan més sostenible econòmicament.

La transformació comportarà la construcció de nous edificis amb usos terciaris, comercials i residencials, equipaments comunitaris i la creació d’un nou eix cívic al carrer d’en Frederic Soler. Un dels objectius principals és dotar al barri de Ca n’Aurell d’un espai de relació, lleure i activitat que contribueixi a millorar la cohesió social. “El republicanisme aplicat a l’urbanisme ha de tendir a posar en mans de tothom el que és de tothom”, explica Carles Caballero, el regidor d’Urbanisme de l’Ajuntament.

Font: Ajuntament de Terrassa

Amb aquest tràmit, doncs, l’Ajuntament inicia el procés que ha de permetre iniciar les obres d’urbanització d’aquest gran espai, on s’havia ubicat l’antic complex fabril del Vapor Cortès. Actualment es conserven 19 nous, algunes d’elles en un deficient estat de conservació i 8 patis, situats entre aquestes edificacions. La proposta de plantejament preveu la conservació i, en el seu cas, substitució, de les naus antigues dels espais, preservant la identitat del conjunt industrial i el caràcter d’un teixit urbà molt característic de la història tèxtil de Terrassa.

Es preveu que gairebé el 52% del sòl es destini a espai públic i el 48% a sòl privat. La transformació d’aquest àmbit comportarà la creació del nou eix cívic al carrer de Frederic Soler, un vial amb prioritat per als vianants, que servirà per estructurar els diferents espais lliures. També es contempla la construcció de 160 habitatges de protecció pública del més de mig miler d’habitatges nous, i dos equipaments. En total, es calcula que un 70% del sostre del sector es destini a habitatge i un 29,7% a activitats.

Es calcula que les obres d’urbanització es puguin iniciar en un termini de dos anys, com a màxim, des de la seva aprovació definitiva, i puguin finalitzar abans del 2024. Pel que fa a l’edificació, es preveu que es pugui finalitzar en un termini inferior a vuit anys des de la recepció de les obres d’urbanització. En relació amb l’habitatge protegit, s’hauran d’iniciar en dos anys com a màxim des de la recepció de la urbanització i caldrà finalitzar-lo en tres anys.

L'Acció.cat

Redacció de l'Acció. Secció local d'ERC-Terrassa.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *