Terrassa farà pla per la infància i l’adolescència

La regidora d’Infància, Adolescència i Joventut, Ona Martínez, ha presentat el Pla Local de la Infància i l’Adolescència de l’Ajuntament de Terrassa que té com a objectiu coordinar, impulsar i promoure les polítiques i actuacions municipals envers la infància i l’adolescència.

Ona Martínez: «Ens trobem davant la necessitat i el repte de situar la infància i l’adolescència en un lloc prioritari, per tal de garantir els seus drets».

L’Ajuntament de Terrassa es compromet a posar la infància i l’adolescència en un lloc prioritari en la presa de decisions respecte a les polítiques públiques de la ciutat a través del Pla Local de la Infància i l’Adolescència (PLIA). La corporació vol dotar així a la ciutat d’una eina de planificació estratègica en l’àmbit de la promoció, l’atenció i la projecció de la infància i l’adolescència, que reculli i sintetitzi les accions a desenvolupar per part de l’Ajuntament en matèria de polítiques d’infància i adolescència, durant els propers anys.

«El PLIA ha de ser la via que ens permeti coordinar, impulsar i promoure les polítiques públiques i actuacions municipals envers la infància i l’adolescència de la ciutat, i estructurar les accions i els programes de forma transversal i interseccional», explica la regidora d’Infància, Adolescència i Joventut, Ona Martínez.

I és que el PLIA es desenvolupa amb una perspectiva interseccional, una metodologia de treball que té en compte que les combinacions de diferents factors de desigualtat poden generar situacions concretes amb necessitats específiques que varien en funció de les circumstàncies i que condicionen les relacions de poder. D’altra banda, el PLIA també anirà en consonància amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible que promouen les Nacions Unides i els seus organismes, i amb la Convenció dels Drets de l’Infant.

«Ens trobem davant la necessitat i el repte de situar la infància i l’adolescència en un lloc prioritari per tal de garantir els seus drets. Per això posem en marxa l’elaboració del PLIA», explica Martínez.

El Pla Local d’Infància i Adolescència és un pla d’acció que «representa una mirada compartida i estratègica i per tant es dissenya amb la implicació d’altres serveis de l’Ajuntament», explica la regidora. D’altra banda el PLIA estableix 4 eixos o àmbits d’actuació en què es basaran les futures accions com són: informació/participació i famílies; protecció/vulnerabilitat i salut; educació 360, projectes de connexió agents, espais i temps educatius; i espai públic/seguretat i civisme.

Així doncs al llarg del 2021 es desenvoluparà una diagnosi i es definiran unes línies estratègiques per poder analitzar i conèixer la situació actual de la infància, l’adolescència i les seves famílies, detectar les mancances i saber què cal fer i millorar de la seva ciutat. Tant la diagnosi com la proposta d’actuacions del PLIA es duran a terme amb la participació activa dels agents de la ciutat que treballen amb infants i adolescents, les entitats de lleure i cultura, el personal municipal, de les famílies i sobretot de la infància i l’adolescència de la ciutat.

«Volem que aquest 2021 sigui un any important en relació a la participació de la infància i l’adolescència i de la joventut de Terrassa, perquè volem una infància, una adolescència i una joventut participativa, crítica i empoderada», ha explicat Ona Martínez, durant la roda de premsa de presentació del PLIA.

L'Acció.cat

Redacció de l'Acció. Secció local d'ERC-Terrassa.

Latest posts by L'Acció.cat (see all)

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *