Passa endavant per garantir el 30% d’habitatge protegit

El govern eleva al ple d’aquest mes de maig l’Avanç de la modificació urbanística que permetrà limitar el preu del 30% dels habitatges de nova construcció, de compra i de lloguer. 

Els preus de venda dels habitatges han augmentat en els darrers anys a Terrassa en un 55% (2016-21), mentre les dades del registre de persones sol·licitants d’habitatge protegit no disminueixen, vorejant les 5.000 peticions. Pel que fa al lloguer, els preus també han augmentat i a més, en aquests moments, l’oferta a la ciutat no arriba al 10% del mercat pel qual no es pot assumir la demanda que hi ha.

La dificultat d’accés a l’habitatge per un ampli espectre de la població és un fet incontestable, que suposa a les famílies de la nostra ciutat destinar de mitjana un 34% dels seus ingressos a l’habitatge (una xifra que s’enfila en alguns casos fins a més dels 50% dels diners que entren a casa). 

Davant aquesta realitat, ara el govern municipal impulsarà una de les grans mesures contemplades en el Pla Local de l’Habitatge, aprovat l’any 2019 per unanimitat, per limitar el preu de compra o lloguer del 30% dels habitatges de nova construcció al preu màxim de l’habitatge de protecció pública determinat per la Generalitat. 

La mesura, que s’elevarà al ple com un avanç de modificació del Pla d’ordenació urbanística municipal, se centra en les noves promocions de més de 600 metres quadrats i implica que hi ha un potencial de construir habitatge protegit a una de cada 2 parcel·les de Terrassa.

La proposta arriba després d’un extens estudi i, com ha explicat el regidor d’urbanisme, l’avanç de Pla és “una mesura que proposem per donar un tomb a la situació de dificultat del gruix de les famílies per accedir a un habitatge a la ciutat i assolir millores destacables en aquest sentit”. A més, el regidor considera que, amb aquesta proposta, bancs i grans tenidors, els titulars de la majoria de parcel.les de la ciutat sense construir, podran retornar a la ciutadania en forma d’habitatges amb un preu limitat de lloguer o compra, part del deute que aquestes entitats van contraure amb la societat.

I és que, fins ara el POUM només preveia la reserva de sostre per habitatge protegit en els nous sectors de desenvolupament residencial i Terrassa es mantenia lluny de l’objectiu de la Llei 18/2007 on es marcava com a objectiu a la ciutat d’un parc d’habitatges destinats a polítiques socials del 15% respecte al total existent per l’any 2027. 

La nova mesura permet avançar per assolir aquesta finalitat i alhora un avenç en el dret a l’habitatge homogeni a tota la ciutat destinat a afavorir a tota la població “des de les persones en risc d’exclusió social a joves o persones treballadores amb ingressos mitjans que, en el mercat actual tenien serioses dificultats d’emancipació”.En tractar-se d’una mesura transcendental per la ciutat, el govern municipal ha volgut obrir un procediment per fer-ne partícip a tota la ciutadania. Així, l’aprovació de l’avanç al ple vindrà seguida d’un període d’exposició pública de mínim trenta dies que anirà acompanyada, paral·lelament d’un procés participatiu. Aquest consistirà tant a recollir l’opinió de la ciutadania a través de la plataforma Participa, com de 3 sessions participatives presencials d’aquí a finals d’any.  Posteriorment, s’elaborarà i explicarà el document que reculli aquesta fase de participació, proposició i debat.

L'Acció.cat

Redacció de l'Acció. Secció local d'ERC-Terrassa.

Latest posts by L'Acció.cat (see all)

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *