Despesa de campanya – Municipals 2019

Precampanya (novembre’18 a març’19)

1.- Enquestes i Formació4.646€
2.- Professionals externs:3.630 €
3.- Publicitat Mitjans Comunicació (anuncis premsa):2.200 €
4.- Publicitat Exterior contractada (Opis, Polipropilens, etc,):4.600 €
5.- Actes preampanya (lloguer d’espais, producció actes):1.500 €
6.- Materials i altres: 17.376 €
TOTAL DESPESES PRECAMPANYA MUNICIPALS 2019: 17.376 €

Campanya 3 d’abril – 26 de maig

1.- Publicitat Exterior contractada (Banderoles, Polipropilens, pancartes, etc,):5.700 €
2.- Publicitat Mitjans Comunicació (anuncis premsa):6.556 €
3.- Actes Campanya (lloguer d’espais, producció actes):6.000 €
4.- Material de campanya (roll-ups, cartells, díptics, globus, etc..):1.505 €
5.- Professionals externs:3.630 €
6.- Altres: 1.000 €
TOTAL DESPESES CAMPANYA MUNICIPALS 2019:  24.391 €
Límit legal  32.780 €

Notes:
Tots els ingressos són propis d’ERC-Terrassa i ERC comarcal i nacional.
És un pressupost que encara estem executant, pot ser menor.
El termini 3 d’abril – 26 de maig és el de la convocatòria d’eleccions i que marca el límit de despesa.
El límit de despesa surt de multiplicar 0’11€ pel número d’electors.