Grup municipal Esquerra Republicana – Moviment d’esquerres