transparencia_titol

Qui som? Què fem? Sous i recuros memoria

Qui som?

Qui som ERC-MES a Terrassa? Quin equip de persones fa possible el funcionament del Grup Municipal? Volem que ens conegueu, igual que ens agradaria conèixer-vos a tots i totes vosaltres.


El grup de treball i acció municipal d’Esquerra Republicana – Moviment d’Esquerres va molt més enllà dels cinc regidors obtinguts en les passades eleccions del 26 de maig del 2019. Si bé l’acció política directa de la coalició s’esdevé a través dels seus representants electes, amb un repartiment equitatiu de les àrees de cadascun dels regidors, aquests no podrien abastar-ho tot sense un equip de suport i una concepció participativa que permet la interacció directa amb totes les ànimes d’una ciutat com Terrassa. Els cinc regidors obtinguts en les passades eleccions del 2019, formen actualment, juntament amb els 10 regidors de Tot per Terrassa, l’equip de govern municipal.

Recolzant en la tasca directa del dia a dia, dues secretaries (una tècnica i una política) s’encarreguen d’estructurar i organitzar l’acció política del grup sota la supervisió del portaveu municipal i primer Tinent d’Alcalde a l’Ajuntament, Isaac Albert, i amb la participació directa de tots els regidors i regidores i dels presidents i secretaris d’organització d’Esquerra Republicana i de Moviment d’Esquerres. Si bé aquest “nucli dur” del grup municipal es reuneix de forma regular, com a mínim, una vegada a la setmana, també rep el suport extern del grup municipal ampliat, estructurat en dues branques: l’Estructura Territorial i l’Estructura Sectorial. En l’àmbit territorial, tenim equips organitzats a cada districte per tal que traslladin els suggeriments o els problemes de totes les zones de la ciutat. En l’àmbit sectorial, professionals i experts de diferents àmbits ofereixen assessorament regular per treballar els temes claus de la legislatura, així com per abordar aquells temes puntuals que l’actualitat municipal porta a debat. Aquests grups es reuneixen de forma independent regularment, mentre que el conjunt del grup municipal ampliat es troba un cop al trimestre en jornades de treball i formació.

Alhora, ens hem atorgat la responsabilitat de tenir representació als consells d’administració de totes les Societats Municipals, com també de participar activament en totes les Comissions, Consells i Taules de treball que s’organitzen en els diferents àmbits municipals.

pictorama-equip-GM

I ara, hi posem noms?

Regidors i regidores

A l’Ajuntament, som cinc regidors. Cinc regidors a qui ens vàreu fer confiança per a què us representéssim, i que entomem aquesta dosi de confiança per a fer possible noves polítiques i canvis per Terrassa.

description here

Isaac Albert

isaac.albert@terrassa.cat

twitter_circle_black-256bloc

description here

Teresa Ciurana

teresa.ciurana@terrassa.cat

twitter_circle_black-256

description here

Josep Forn

josep.forn@terrassa.cat

twitter_circle_black-256

description here

Ona Martínez

ona.martinez@terrassa.cat

twitter_circle_black-256

description here

Carles Caballero

carles.caballero@terrassa.cat

twitter_circle_black-256bloc

Però deixeu-nos que ens presentem.

Organigrama

Però, com dèiem abans, el Grup Municipal d’ERC-MES no tindria sentit sense tot aquest equip de persones, sovint molt més a l’ombra. Algunes ens representen arreu del territori i de les sectorials, d’altres ens ajuden a coordinar-nos i organitzar-nos tècnicament, políticament i comunicativament. Totes elles, terrassenques que són imprescindibles per dur a terme el projecte.