• transparencia_titol
Qui som? Què fem? Sous i recursos memoria

Què fem?


El Ple Municipal

El Ple Municipal és l’òrgan municipal bàsic integrat per tots els regidors i totes les regidores i és presidit per l’Alcalde.

El Ple de l’Ajuntament es reuneix en sessió ordinària amb periodicitat mensual, a les sis de la tarda del dijous últim de cada mes, llevat dels supòsits següents:

a) Les sessions ordinàries corresponents als mesos de juliol tindran lloc el penúltim dijous de mes.

b) En cas que el dia predeterminat sigui festiu, la sessió tindrà lloc el següent dia hàbil, o aquell que fixi l’Alcalde-President prèvia consulta a la Junta de Portaveus.

c) Quan per acord de la Junta de Portaveus, atenent l’entitat dels assumptes a tractar o la coincidència amb períodes de vacances, es proposi a l’Alcalde-President la fixació d’un altre dia i hora.

Si necessiteu consultar la documentació sobre les diferents ordres del dia, podreu trobar-la al web de l’Ajuntament de Terrassa, on també trobareu documents de seguiment com un quadre resum de les propostes de resolució que han estat tramitades a les diferents sessions del Ple municipal i una fitxa per a cadascuna de les propostes amb diferent informació.  També teniu a la vostra disposició els vídeos dels plens al canal de l’Ajuntament.

A continuació trobaràs un resum de cada Ple i les propostes de resolució que hi hem presentat.

 • Ple extraordinari juliol 2021: Ple de dones

Resum del Ple


El consens i la voluntat d’avançar en les polítiques públiques feministes de manera transversal protagonitzen un ple de dones format pels grups polítics i les entitats feministes de la ciutat.


Terrassa celebra el primer ple de dones de la ciutat marcat per un consens unitari entre les entitats feministes de la ciutat i els grups polítics que formen part del consistori. El to tranquil i la voluntat de fer de Terrassa una veritable ciutat feminista i avançar en les polítiques públiques feministes de manera transversal, han fet que les set propostes presentades pels diferents grups de treball s’hagin aprovat per unanimitat.


El ple de dones ha aprovat l’inici del full de ruta de les polítiques feministes de la ciutat que es treballarà conjuntament amb les entitats feministes. La proposta acorda treballar perquè la igualtat sigui una prioritat política i una línia estratègica en cada acció municipal de manera transversal i inclusiva, creant així, un espai polivalent i obert a la ciutadania i a les entitats així com incorporar indicadors de gènere al Portal de Transparència per iniciar la creació d’un Observatori de Gènere a la ciutat.


En aquest sentit, la regidora Ona Martínez ha explicat que el full de ruta «vol posar al centre les polítiques públiques feministes, polítiques feministes de ciutat que hem de construir any rere any plegades. Un dull de ruta treballat des de la transversalitat, el consens, la unitat i la participació de les entitats». A més, Martínez ha assegurat que «hem vingut a transformar la ciutat i el ple de dones ha de passar d’un acte simbòlic a un acte històric per fer de Terrassa una veritable ciutat feminista».


D’altra banda, s’ha aprovat per unanimitat la proposta del primer grup de treball dedicat a la detecció i atenció de les violències basades en el gènere de crear un espai virtual on ubicar de manera visible i àgil tots els recursos per a l’abordatge de les violències masclistes a la ciutat, així com estudiar la creació de Punts Lila. La proposta del grup dedicat a la prevenció i sensibilització d’aquestes violències que consisteix en crear campanyes i actuacions informatives i formatives vers les violències masclistes també ha quedat aprovada per unanimitat.


A més, respecte als grups de treball dedicats als drets de les dones en el treball productiu i el treball de les cures que proposaven oferir línies de finançament per a dones emprenedores i organitzar accions d’informació i sensibilització sobre la bretxa salarial, i per altra banda, impulsar un acte de reconeixement públic a les persones que han realitzat serveis essencials durant la pandèmia, majoritàriament dones, i que han quedat invisibilitzades, també han quedat aprovades per unanimitat.


En aquest sentit, la tinenta d’alcalde i regidora, Teresa Ciurana, ha remarcat que cal «formular tot aquest seguit de propostes per avançar en la conscienciació de tota la societat, hem d’empoderar les dones, i ens cal esperonar a les empreses perquè les desigualtats en el marc productiu i en d’altres es facin cada dia més petites».


A més, Marta Codina, que ha presentat la proposta en representació del grup de treball de l’àmbit de la prevenció i la sensibilització de les violències masclistes, ha expresat que «l’esforç en prevenció des d’edats molt primerenques és necessari que sigui intensiu perquè reporti canvis consistents i permanents en el temps». D’altra banda en l’àmbit de detecció i atenció de les violències basades en el gènere, ha intervingut Ivet Baldó, en el dels drets de les dona en el treball productiu, la Rosa Garcia, en el dels drets de les dones en els treballs de les cures, ha intervingut Josefina Soler, i finalment en representació de la Comissió del 8 de març per presentar la proposta de reconeixement a Carmen Pablos Martínez, ha intervingut Alba Nos.


El ple de dones ha aprovat també atorgar honors i distincions a Quitèria Tarragó Casellas, primera dona de l’Ajuntament de Terrassa i fer un reconeixement públic a Carmen Pablos Martínez, feminista, activista i fundadora de l’Associació Vídues de Terrassa.


Un total de 43 entitats i col·lectius feministes de la ciutat han participat en el procés participatiu dut a terme en els mesos previs en que s’han debatut i proposat els temes a elevar al ple de dones que s’ha celebrat avui divendres 9 de juliol coincidit amb el mateix dia que Quitèria tarragó Casellas va ser nomenada regidora.


El ple de dones s’ha celebrat amb la voluntat d’establir un precedent i poder celebrar un ple extraordinari de dones un cop l’any. L’objectiu és sense cap mena de dubte el de posar les polítiques feministes al centre de les polítiques públiques municipals i la voluntat de mostrar un compromís comú en les polítiques d’igualtat de gènere i de facilitar la participació de les entitats en l’agenda política feminista de la ciutat.


Propostes, dictàmens i acords


Podeu consultar al següent enllaç l’ordre del dia del ple, les propostes, els dictàmens i els acords adoptats a la sessió.


https://seuelectronica.terrassa.cat/web/seu/juliol-2021-extraordinari


 • Ple ordinari juny 2021

Resum del Ple


El ple del mes de juny aprova les pautes per a la gestió i tramitació de les comunicacions d’infraccions al Codi Ètic per garantir la confidencialitat del procés i per dotar a l’Ajuntament d’un pla d’integritat. 


El ple del mes de juny, que s’ha avançat i s’ha celebrat aquest dimecres 23 de juny pel matí al Saló de Plens de l’Ajuntament de Terrassa, abans de la revetlla de Sant Joan, s’ha desenvolupat de manera tranquil·la i amb consensos en la majoria de propostes presentades pels diferents grups polítics.


En aquest sentit el ple municipal aprova la proposta de les pautes per a la gestió i tramitació de les comunicacions d’infraccions al Codi Ètic, unes pautes integradores del contingut del Codi Ètic i de Conducta i de les normes reguladores del funcionament de la Bústia Ètica i de Bon Govern, que han de facilitar i concretar les actuacions que s’han de dur a terme i quins òrgans ho han de fer en el moment que arriba una comunicació a la Bústia Ètica. Amb aquestes pautes, l’Ajuntament de Terrassa, vol evitar l’ús de la Bústia Ètica per interessos partidistes, polítics o personals com es va veure fa uns mesos amb el primer informe de la Síndica, en què també es va incomplir la confidencialitat de les comunicacions. La proposta aprova al ple també parla del marc d’integritat institucional en què l’Ajuntament està treballant des de fa mesos.


D’altra banda, Terrassa avança en la digitalització de l’administració per fer-la més transparent i propera a la ciutadania i reforçarà el servei de tecnologia per impulsar projectes en aquest àmbit i també es reforçaran els serveis de contractació en aquest àmbit. En aquest sentit, el Tinent d’Alcalde de Serveis Generals i Govern Obert, Isaac Albert, ha expressat que des de l’Ajuntament “s’està transformant l’administració i s’està construint un nou model organitzatiu que sigui capaç de donar resposta a les necessitats de la ciutat, enfortint serveis com tecnologia per una ciutat digital més àgil i propera davant la ciutadania”.


L’últim pas per l’aprovació definitiva de la Modificació Puntual del POUM en l’àmbit del sector d’activitats productives dels Bellots II, s’ha aprovat per unanimitat i s’aconseguirà desenvolupar, finalment, la implantació de noves activitats industrials i logístiques que contribuiran a la creació de nous llocs de treball en el sector.


L’Ajuntament de Terrassa ha volgut també adherir-se al Pacte Nacional de Mobilitat Segura i Sostenible que referma el compromís de Terrassa en construir una ciutat amb una mobilitat segura, sostenible i compromesa amb la lluita contra el canvi climàtic.


Les noves bases específiques per l’atorgament de beques de recerca per a estudiants universitaris amb seu a Terrassa que inclouen la perspectiva de gènere han estat aprovades per unanimitat. En aquest aspecte, el regidor d’Universitats, Pep Forn, ha explicat que “històricament hi ha hagut una discriminació envers les dones, més en el camp de la ciència i la tecnologia”. A més ha volgut expressa el compromís de l’Ajuntament en revertir aquesta discriminació i ha explicat que “aquest projecte de beques incorpora els criteris per fer-ho possible”.


Finalment el ple municipal ha aprovat el conveni per al desenvolupament de la Copa del Món Femenina d’Hoquei que se celebrarà a Terrassa de l’1 al 17 de juliol de 2022.


Propostes, dictàmens i acords


Podeu consultar al següent enllaç l’ordre del dia del ple, les propostes, els dictàmens i els acords adoptats a la sessió.


https://seuelectronica.terrassa.cat/web/seu/juny-2021


 • Ple ordinari maig 2021

Resum del Ple


El ple de maig de l’Ajuntament de Terrassa aprova acords en defensa dels drets humans, per la universalització de les vacunes contra la Covid-19, i pel reconeixement del permís menstrual.


El ple del mes de maig de l’Ajuntament de Terrassa que s’ha celebrat divendres 28 de maig a les 9:30h, ha tornat a la presencialitat i s’ha pogut celebrar novament al Saló de Plens de l’Ajuntament. Després de mesos, els regidors i regidores del consistori s’han pogut veure en persona per debatre sobre l’acció del govern i sobre les diferents propostes, també ciutadanes, que s’han presentat aquest mes.


El plenari ha el mapa estratègic de soroll de Terrassa que pretén reduir la contaminació acústica de la ciutat. A més, s’ha aprovat l’ampliació dels usos dels locals comercials buits per dinamitzar sectors de la ciutat, una mesura que obre la porta a l’obertura d’oficines als locals dels eixos comercials i també a la transformació pen habitatges protegits i adaptats de deu carrers de la perifèria del centre històric de la ciutat. En aquest sentit, el regidor d’Urbanisme, Carles Caballero, ha explicat que des del govern «es vol acabar amb els locals buits que porten a la desertització dels carrers de Terrassa» i que es vol incidir en «eixos cívics per recuperar l’activitat a aquests locals amb noves activitats o habitatge que promoguin la recuperació de la vida dins el teixit urbà».


A més, el ple ha aprovat les bases de les subvencions per pimes i persones autònomes afectades per la crisi de la Covid-19. En aquest sentit, el tinent d’alcalde, Isaac Albert, ha explicat que el govern «ha fet un esforç en donar resposta a les necessitats que anaven sortint amb la pandèmia, en base a les nostres capacitats. Hem fet un esforç ingent per donar diners als sectors que ho necessiten quan l’estat no ha sigut capaç de donar-los». El ple també ha aprovat el protocol per tirar endavant l’Agenda Urbana que definirà amb un procés participatiu l’estratègia de sostenibilitat pel futur de Terrassa, i és que per la regidora Ona Martínez, «l’Agenda Urbana ens permetrà dibuixar l’horitzó 2030 que volem assolir com a ciutat: sostenibilitat social, mediambiental i econòmica. Objectius definits amb tothom i per dibuixar un futur d’oportunitats per tothom».


Pel que fa a les propostes presentades en aquest ple, l’Ajuntament de Terrassa i la ciutat demostra altra vegada el seu compromís amb els drets humans. En aquest sentit, des del grup municipal d’Esquerra Republicana i amb la col·laboració de TxT s’ha plantejat un suport unànime de tots els grups a la proposta d’Aministia Internacional i altres organitzacions a favor de l’universalització de les vacunes perquè arribin a tot el món, així com recordar que Terrassa és ciutat d’acollida i està al costat de tots els menors que s’han vist involucrats en la crisi humanitària a Ceuta.


D’altra banda, Jovent Republicà presentat, a través d’Esquerra Republicana, una proposta per demanar la fi de la violència entre Israel i Palestina i l’ocupació dels territoris palestins.


Seguint la línia de l’acord plantejat pels republicans en el darrer ple sobre la pobresa menstrual, el govern municipal ha estat treballant aquest mes per abordar a la mesa de negociació amb els sindicats a l’Ajuntament la possibilitat de definir un permís pel dolor menstrual. Una iniciativa que, al ser plantejada com a cord polític per l’oposició, s’ha volgut definir i circumscriure a la tasca que ja s’estava desenvolupant al consistori.


El ple de l’Ajuntament no ha volgut oblidar les treballadores i treballadors terrassencs afectats pel tancament massiu d’oficines planificat pel BBVA i que pot arribar a afectar a l’antiga plantilla de Caixa Terrassa, pel qual es planteja una proposta per donar suport a les reivindicacions del col·lectiu que volen frenar el tancament de les oficines.


Des del grup municipal d’ERC s’ha treballat amb TxT per sumar i aportat als plantejaments fets per la formació al plenari per reclamar que es desenvolupi una necessària llei de protecció social de la gent gran, així com una proposta de suport al sector econòmic de l’oci noctur perquè pugui retornar a l’activitat amb garanties sanitàries.


Finalment, com cada mes, el plenari de l’Ajuntament de Terrassa ha volgut mostrar el seu rebuig a la violència de gènere amb la declaració institucional condemnat la mort de dones víctimes d’aquesta xacra que aquest mes ha estat llegit per la regidora Ona Martínez.


Propostes, dictàmens i acords


Podeu consultar al següent enllaç l’ordre del dia del ple, les propostes, els dictàmens i els acords adoptats a la sessió.


https://seuelectronica.terrassa.cat/web/seu/maig-2021


 • Ple ordinari abril 2021

Resum del Ple


El plenari municipal torna a ser l’escenari d’un cru xoc entre l’acció transformadora del govern i la voluntat del PSC d’instrumentalitzar el codi ètic amb finalitats partidistes.


Una nova tarifació social per les guarderies municipals on tothom pagarà d’acord ingressos, un conveni de serveis de transport públic que permetrà comprar 14 nous busos híbrids o el traspàs d’un valuosissim llegat cinematogràfic a la ciutat. Són només alguns dels dictàmens d’una acció transformadora del govern municipal que s’ha vist enterbolida pel to del debat emprat pel PSC en l’inici de l’expedient sancionador per presumpte incompliment del Codi Ètic i de Conducta. Tot i els intents del PSC de desestabilitzar al govern municipal i de banalitzar l’ètica de la institució i la seva integritat amb un discurs ple d’interessos polítics, el govern municipal, amb la regidora de Transparència, Ona Martínez, al capdavant, ha aconseguit sobreposar-se i mostrar fermesa i la seva decepció davant la filtració de l’expedient. Segons Martínez, “és intolerable que rebentin (l’oposició) tot el procediment, que provoquin un judici públic d’algú i que se saltin els drets que té aquesta persona i que després ens vulguin fer creure que són els màxims defensors de l’ètica i integritat”.


Martínez també ha acusat al PSC de “jutjar, condemnar i castigar desproporcionadament, i tot per una guerra política” que segons ella és tot el contrari del que “ha de ser la gestió de l’ètica i de la integritat públiques”.


La regidora de transparència, que ha tancat el debat, ha volgut expressar la seva decepció per com s’han dut a terme les coses, i convida als partits polítics que formen part del consistori a “reflexionar” sobre les coses que s’han fet malament en aquest procediment. En la seva última intervenció ha explicat que això “va de governar el màxim de bé per la gent, que la institució governi el màxim de bé per la gent i això no va de tirar-nos els plats pel cap per interessos polítics”.


El ple de l’Ajuntament de Terrassa ha aprovat la tarifació social de les escoles bressol que pretén que es pagui en funció de la capacitat i situació econòmica de les famílies, la qual cosa ha de permetre eixamplar l’accés a les escoles, afavorint que un nombre més gran de persones i famílies pugui beneficiar-se d’unes quotes en sintonia amb el seu nivell d’ingressos i assolir així una major equitat en l’accés als serveis públics. En aquest sentit, la regidora d’educació, Teresa Ciurana, ha mostrat la seva alegria per l’aprovació d’aquest dictamen i ha assegurat que ha vingut aquí “a fer política per ajudar la gent i que significa un pas de gegant cap a l’equitat i l’èxit educatiu”.


D’altra banda el plenari també ha aprovat el contracte per la gestió i explotació del servei municipal del transport públic col·lectiu i urbà de la ciutat de Terrassa, vigent entre l’Ajuntament i TMESA per al 2021. Un avenç per la compra de 14 autobusos nous híbrids, equips de reforç del servei i consolidació de les millores que s’han anat aplicant malgrat la baixada d’usuaris i usuàries per la Covid-19.


El ple també ha aprovat el text refós del Pla Especial de Ca n’Amat de la Muntanya (Masia Egara) que redimensionarà el seu projecte per convertir la Masia Egara en un hotel i reduirà un 53,5% les possibilitats d’ampliació del projecte concordant amb el pla especial de la Generalitat de Catalunya.


El consorci acceptarà també la col·lecció cinematogràfica de Jordi Tomàs, un valuós llegat per aportar coneixement sobre el cinema i la seva evolució que formarà part del Centre d’interpretació del cinema i l’audiovisual al Parc Audiovisual de Catalunya a Terrassa. D’altra banda, el ple ha aprovat per unanimitat la proposta presentada per Jovent Republicà, de la mà d’ERC-MES, per lluitar contra la pobresa menstrual i per visibilitzar la menstruació entre la ciutadania per trencar tabús i mites associats, així com també la proposta de reparació i dignificació de les dones perseguides per bruixeria a la ciutat de Terrassa.


Propostes, dictàmens i acords


Podeu consultar al següent enllaç l’ordre del dia del ple, les propostes, els dictàmens i els acords adoptats a la sessió.


https://seuelectronica.terrassa.cat/web/seu/abril-2021


 • Ple ordinari març 2021

Resum del Ple


El ple municipal de l’Ajuntament de Terrassa ha aprovat el superàvit per reforçar les polítiques municipals davant la pandèmia i els projectes de futur per la ciutat. El ple aprova el nou pla de màrqueting turístic per fer de Terrassa capital catalana del modernisme.


El ple municipal de l’Ajuntament de Terrassa del mes de març aprova l’aplicació del superàvit municipal que, finalment, creix fins als 16,8 milions d’euros i s’invertirà en la recuperació econòmica i la millora de la ciutat. El superàvit s’ha aprovat sense cap vot en contra i en un debat constructiu on tots els grups de l’oposició han destacat la voluntat negociadora i d’arribar a acords del primer tinent d’alcalde, Isaac Albert.


En aquest sentit, el tinent d’alcalde ha explicat l’ús i la distribució que s’ha fet del superàvit “per reforçar el pressupost municipal, per donar resposta a es necessitats del present sorgides de la crisi social i econòmica, per continuar construint els projectes de futur de la ciutat i, com deia Cruyff, posar els diners al camp per ajudar directament als que més han patit les conseqüències de la Covid-19”.   A més, Albert apunta que “tota la distribució del superàvit es fa pensant i tenint visió de futur. Per això la importància que el superàvit d’enguany afronti les necessitats presents i posi una base sòlida pel futur”.


Els 16,8 milions d’euros de superàvit serviran per complir el compromís d’igualar el pressupost del 2020 sense retencions i anar una passa més enllà en les polítiques per transformar la ciutat i respondre a les necessitats socials i econòmiques sorgides per la crisi. En grans conceptes s’ha destinat 1.218.000 euros en polítiques de territori en què es reforçarà la neteja de la ciutat, entre d’altres. Es destinaran 101.000 euros a l’àrea d’urbanisme i sostenibilitat per fer de Terrassa una ciutat respectuosa amb el medi Ambient; 183.000 euros que aniran destinats a economia i finances; 671.000 euros que aniran destinats a l’àrea de drets socials per fer una ciutat més justa, inclusiva i amb igualtat de drets i oportunitats; 217.000 euros que seran invertits en tots els cicles e la vida que viu una persona com a manera transversal d’entendre les polítiques municipals; 1.316.000 euros que es destinaran a la promoció econòmica i a la creació d’oportunitats laborals; 678.000 euros que es destinaran a projectar Terrassa al món explotant el seu màxim potencial; i finalment 240.000 euros destinats a l’estructura territorial i l’atenció ciutadana per posar les persones al centre de les polítiques públiques.


D’altra banda, el ple de l’Ajuntament de Terrassa ha aprovat el Pla de Màrqueting Turístic de Terrassa que pretén treballar en la millora de la destinació turística de Terrassa sempre des d’una perspectiva de turisme sostenible i responsable, i en col·laboració amb els diferents agents públics i privats. El pla permetrà planificar i gestionar l’actuació en l’àmbit de la promoció turística  i la millora del posicionament de Terrassa com a destinació turística durant els propers anys, de forma coordinada amb el conjunt del sector de la ciutat i les institucions del territori, i definint els programes d’accions d’acord amb la situació de cada moment, i amb els recursos i calendarització que permetin els corresponents plans d’actuació i pressupostos municipals. “Aquest no és un projecte de l’Ajuntament. Treballarem amb el comerç, la restauració i amb tots els implicats en la promoció de la ciutat per crear conjuntament un nou producte turístic”, explica el regidor de turisme, Pep Forn.


En aquest sentit el ple de màrqueting contempla 66 accions que pretén mostrar una imatge global de Terrassa com a ciutat creativa, il·lusionar la ciutat i generar orgull de pertinença que farà de cada persona la millor ambaixadora de la ciutat, i fer de Terrassa la capital catalana del modernisme.


El ple municipal ha aprovat la proposta de resolució presentada per Jovent Republicà, de la mà d’Esquerra Republicana, i per TxT i JxT per defensar els drets de les persones trans. La proposta demanava que el govern espanyol doni suport a la llei per la igualtat plena de les persones trans. En aquest sentit la regidora Ona Martínez, que ha presentat la proposta, assegura que “la llei trans no nega drets a ningú, sinó al contrari. No s’exclou a ningú, s’avança cap a una societat que inclogui a tothom”. I és que per Martínez “quan es blinden drets, hi guanyem totes i avancem cap a una societat que defensi els drets de tothom”. La regidora ha explicat que “no es pot entendre el feminisme i el que és sinó és trans inclusiu, antilgtbifòbic, antiracista o de classe. Aquest és el feminisme interseccional que volem i que lluita contra totes les discriminacions i opressions”.


D’altra banda, el ple també ha aprovat acords amb motiu de l’esclat de la violència al Senegal, per revisar la llei sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos, per commemorar el dia 8 d’abril, dia internacional del poble gitano, i sobre els recents aldarulls que han tingut lloc a Terrassa.


Propostes, dictàmens i acords


Podeu consultar al següent enllaç l’ordre del dia del ple, les propostes, els dictàmens i els acords adoptats a la sessió.


https://seuelectronica.terrassa.cat/web/seu/marc-2021


 • Ple extraordinari març 2021

Resum del Ple


L’Ajuntament de Terrassa ha celebrat aquest divendres 5 de març a les 9:30 i de manera telemàtica, un ple extraordinari per passar comptes amb la ciutadania sobre l’acció de govern i exposar la visió de l’estat de la ciutat actual i per pensar en el futur després del pas de la pandèmia de la covid-19 per la ciutat.


Després d’una primera intervenció de l’alcalde, per part del govern, el primer tinent d’alcalde i portaveu del grup municipal d’ERC-MES, Isaac Albert, ha exposat la seva visió de la ciutat en el moment actual i com la pandèmia ha afectat la realitat terrassenca fent visibles els problemes invisibles que la societat terrassenca ja tenia abans de la crisi.  “La ciutat necessita solucions i necessita sortir de la crisi de la Covid-19, reactivar-se i transformar-se per afrontar el futur amb les màximes garanties i oportunitats de futur pels ciutadans. I això demana de propostes i treball compartit per fer-les possibles”, ha explicat Isaac Albert.


Tot i que tots els partits polítics del consistori van aconseguir acordar una proposta de resolució unitària i consensuada en què es presentaven un total de 13 acords, el debat entre els diferents partits ha estat constructiu i propositiu, amb la voluntat sempre de col·laborar, amb les màximes persones involucrades, en la “construcció d’una Terrassa més forta”; segons ha afirmat Albert en la seva intervenció.


Segons el primer tinent d’alcale, la crisi de la Covid-19 ha estat un “accelerador, una crisi trencadora, imprevista, que ha potenciat, de forma sobtada, tots els problemes de la nostra societat fent visible l’invisible”.  En aquest sentit, Albert ha volgut expressar la tasca de l’Ajuntament des de l’inici de la pandèmia que va aprovar i activar un pla de xoc del qual el 85% de les accions ja estan executades, amb 264 actuacions previstes i un cost final de 12,5 milions d’euros.


I és que pel portaveu d’ERC-MES, debats com el d’avui han de servir a l’Ajuntament per “avaluar la feina feta, però sobretot, per mirar la Terrassa d’avui i entendre la ciutat que podem tenir demà. La Terrassa del futur no sorgirà dels acords que aprovem avui aquí. La Terrassa del demà sorgirà del projecte i la feina compartida que sapiguem fer, des de dins i fora l’Ajuntament, per tirar endavant aquests acords”.


Per Isaac Albert, la sortida de la crisi a Terrassa té 4 factors clau que són: “cobrir les necessitats del present, tenir un projecte clar de futur, transformar la forma d’organitzar-nos i els mitjans que emprem per fer-ho, i fer-ho de forma sostenible”.El ple extraordinari aprova una proposta unitària


La proposta de resolució aprovada avui durant el ple extraordinari pretén posar les persones al centre, vol que l’administració avanci cap a un nou model d’atenció a les persones i pretén generar mecanismes de participació reals, efectius, pragmàtics i significatius que aportin coneixement i solucions a les necessitats de la ciutat. L’acord vol transformar Terrassa en una ciutat educadora, impulsar l’economia sostenible i transformar l’espai públic situant-lo com a espai compartit i de construcció de ciutat, alhora que vol garantir l’equilibri territorial.


A més, la proposta aprovada pels diferents partits pretén consensuar polítiques d’ocupació i formació innovadores per a la promoció d’ocupació estable i de qualitat i té la voluntat d’assolir amb la resta de municipis i administracions supramunicipals un marc estable de coordinació territorial que ajudi a establir pactes per a un model de mobilitat i infraestructures sostenible i compartit. D’altra banda l’acord vol fer l’administració més digital, més propera i més àgil, vol dissenyar i iniciar un procés participatiu amb tota la ciutadania per establir les bases estratègiques comunes de futur a la ciutat i vol encarregar externament la realització d’una enquesta de ciutat anual sobre l’estat de la ciutat que es publiqui amb anterioritat a la celebració d’aquest ple extraordinari.


El ple extraordinari, a més, ha comptat amb la participació d’entitats ciutadanes que són l’Associació de veïns de Can Palet de Vista Alegre, l’Associació de veïns de Can Roca, la Federació d’Associació de veïns de Terrassa, la Cambra Oficial de Comerç i Indústria i l’Assemblea Nacional Catalana de Terrassa. En aquest sentit, Albert ha volgut agrair les intervencions ciutadanes que han servit per visibilitar l’estat de la ciutat, i alguns problemes que persisteixen. El tinent d’alcalde ha volgut expressar la voluntat de l’equip de govern en millorar el projecte de ciutat i en afrontar la crítica de manera constructiva “per poder construir una ciutat entre tots més forta”.


Propostes, dictàmens i acords


Podeu consultar al següent enllaç l’ordre del dia del ple, les propostes, els dictàmens i els acords adoptats a la sessió.


https://seuelectronica.terrassa.cat/web/seu/marc-2021-extraordinari


 • Ple ordinari febrer 2021

Resum del Ple


El ple ordinari del mes de febrer de l’Ajuntament de Terrassa aprova per unanimitat una proposta presentada pel grup municipal d’ERC-MES per lluitar contra el feixisme a la ciutat


El ple ordinari del mes de febrer de l’Ajuntament de Terrassa, que s’ha celebrat avui divendres 16 de febrer a les 9:30h de manera telemàtica, ha aprovat per unanimitat una proposta presentada pel grup municipal d’ERC-MES per lluitar contra el feixisme a la ciutat. Els partits del consistori han arribat a un consens i es comprometen a fer front comú contra la discriminació i els discursos excloents, no blanquejar-los i reforçar les polítiques que li planten cara. “Presentem aquesta proposta amb l’objectiu clar i honest de sumar i treballar junts i juntes per lluitar contra el feixisme, el racisme, la xenofòbia i els discursos d’odi a la ciutat. Fem una primera passa de compromís de treballar conjuntament que és una molt bona notícia per Terrassa”, explicava la regidora de Ciutadania i Convivència, Ona Martínez, durant la presentació de la proposta.


D’altra banda, el plenari ha aprovat acords per demanar la llibertat del raper Pablo Hasél i en defensa de la llibertat d’expressió, per visibilitzar el dol perinatal, per no rebaixar la despesa sanitària de patologies no associades amb la Covid-19 i un acord en motiu del 8 de març, Dia Internacional Dels Drets de Les Dones. A més, el ple també ha aprovat un acord en defensa del lleure educatiu que demana a la Generalitat de Catalunya que obri els esplais de dissabte també per als joves, així com ho ha fet per infantil i primària, considerant que són espais més segurs que els espais informals en què es reuneixen els joves.


El govern municipal portava a l’aprovació del ple la modificació puntual del POUM del Carrer Sant Pere 23-25 que ha quedat aprovada. Aquesta modificació significarà l’ampliació de carrers per a vianants del Centre Històric i obrir una sortida al passatge de Tete Montoliu que actualment no en té.


A més, el ple també ha aprovat la modificació de la Relació de Llocs de Treball 2021 que proposa un total de 6 nous llocs de treball en els diferents serveis de l’Ajuntament. “La relació de llocs de treball és un instrument viu de les administracions que trasllada a l’organització les necessitats dels llocs de treball que han de garantir la prestació dels serveis públics”, explicava el Tinent d’Alcalde de Serveis Generals i Govern Obert, Isaac Albert.


El plenari del consistori també ha aprovat l’acord de col·laboració Terrassa Orienta que es va aprovar en el Plenari del Consell de la Formació Professional de Terrassa el passat 4 de març del 2020. En aquest sentit, la Tinenta d’alcalde de Cicles de la vida i regidora d’Educació, Teresa Ciurana, ha manifestat que “l’orientació educativa i professional esdevé una competència necessària per a construir itineraris de vida que mereixin la pena ser viscuts”.


Terrassa, a més, prorrogarà l’actual Pla Local de Joventut de Terrassa del 2017-2021 per obrir un procés participatiu i construir conjuntament amb la ciutadania jove el nou pla local de joventut, que està previst per aprovació pel proper març del 2022. A més, Terrassa tindrà el primer pla local d’Infància i Adolescència en què també s’obrirà el procés participatiu enguany. “El 2021 serà l’any de la participació de la infància i del jovent en la construcció de les polítiques públiques de la ciutat”, explicava la regidora d’Infància, Adolescència i Joventut, Ona Martínez.


El ple ha tingut el debat sobre l’Amnistia i la Llibertat a causa d’una proposta presentada pel grup municipal d’ERC-MES. “Una majoria dels terrassencs i terrassenques pensen que la solució al conflicte polític passa per les urnes i que la llei d’Amnistia pot acabar amb la repressió contra les persones perseguides per les seves idees polítiques”, ha exposat el regidor Carles Caballero durant la presentació de la proposta.  Durant el debat s’han mostrat les diferents opinions dels diferents partits que formen part del consistori i finalment la proposta no ha quedat aprovada.


Finalment, el ple d’aquest mes ha comptat amb una proposta ciutadana del Moviment per unes Pensions Dignes de Terrassa, en relació amb la realització d’una auditoria dels comptes de la Seguretat Social. “Cal defensar el present i futur de les pensions, un dels pilars de l’estat del benestar que avui hem de lluitar per preservar. Agraïts de tenir l’oportunitat de donar suport a la proposta i defensar les pensions dignes a Terrassa i arreu”, explicava Isaac Albert. La proposta ha estat aprova per unanimitat.


Propostes, dictàmens i acords


Podeu consultar al següent enllaç l’ordre del dia del ple, les propostes, els dictàmens i els acords adoptats a la sessió.


https://seuelectronica.terrassa.cat/web/seu/febrer-2021


 • Ple ordinari gener 2021

Resum del Ple


El ple de l’Ajuntament de Terrassa del mes de gener també ha aprovat donar suport al projecte “Catalunya, motor de la innovació audiovisual i del videojoc del sud d’Euriopa” que formarà part dels Next Generation EU.


El ple de l’Ajuntament de Terrassa que es va celebrar el passat divendres 29 de gener va aprovar per unanimitat una proposta de resolució presentada per l’equip de govern (TxT i ERC) per exigir al govern de l’estat la regulació dels preus del mercat elèctric i frenar l’especulació en moments de màxima vulnerabilitat social i econòmica. La proposta que ha aprovat el ple també demanava a l’estat una baixada de l’IVA que s’aplica al rebut de la llum en els diferents trams així com oferir informació de forma transparent en quant a l’aportació pública que es fa a les empreses subministradores.


D’altra banda, l’Ajuntament en ple ha aprovat l’adhesió a la Xarxa Local SITMUN – Vespa Asiàtica i el suport i adhesió al projecte “Catalunya, motor de la innovació audiovisual i del videojoc del sud d’Europa” impulsat pel

Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya per formar part dels Next Generation. El projecte suposarà l’ampliació d’infraestructures per fer del Parc Audiovsual un centre de referència de recerca i producció per als sectors audiovisuals i de continguts digitals a Catalunya. El projecte comportarà la creació de prop de 440 empreses i 5.000 llocs de treball. “El futur de l’audiovisual passa pel Parc a Terrassa, preparat per fer una passa endavant en la indústria audiovisual en un projecte de present i futur per la ciutat i el País: tenim l’experiència i la capacitat d’innovarr”, explicava el regidor de projectes audiovisuals, Pep Forn, durant el ple de l’Ajuntament.


D’altra banda el ple també ha aprovat per unanimitat la proposta presentada per Esquerra Republicana en nom de Jovent Republicà que

denunciava la difícil situació en què es troben els i les joves del nostre país. La proposta instava a les Universitats a realitzar un paper actiu en la presa

de decisions pel que fa als estudis i mètodes d’avaluació de les universitats

adaptats a les noves realitats i demanar que, de cara a la propera avaluació,

es tingui en compte la situació actual i que s’actuïi amb la previsió i planificació suficient per tal que no es repeteixin els greuges per part de la

comunitat universitària.


Finalment el ple s’ha vist influenciat per l’inici de campanya electoral que va començar el passat dijous, unes hores abans del ple de gener. La campanya electoral per les eleccions del 14 de febrer al Parlament de Catalunya ha fet que alguns partits de l’oposició utilitzessin el ple de la corporació per fer el seu discurs polític de cara a les eleccions de les properes setmanes. Tot i això, ha sigut un debat educat i respectuós per totes les parts.


Propostes, dictàmens i acords


Podeu consultar al següent enllaç l’ordre del dia del ple, les propostes, els dictàmens i els acords adoptats a la sessió.


https://seuelectronica.terrassa.cat/web/seu/gener-2021


 • Ple extraordinari desembre 2020

Resum del PleEl ple de Terrassa aprova els comptes per a l’any vinent amb una despesa consolidada de 260,5 milions d’euros i lligant l’acció de govern a donar una resposta sostenible a les necessitats de la ciutadania.


La posició unànime de tots els grups municipals a l’hora de destacar el pressupost 2021 com un pressupost clau i amb necessitat d’entesa política, no ha evitat que el plenari extraordinari per la seva aprovació hagi esdevingut una interessant confrontació entre el primer tinent d’alcalde, Isaac Albert, i algunes posicions de l’oposició.


Com a responsable de l’Àrea d’economia i finances de l’Ajuntament, Isaac Albert, ha tornat a desgranar davant la ciutadania, com ja havia fet en audiència pública i als districtes, un pressupost clau pel mandat. Uns comptes amb certa complexitat, però on “treballant amb tot l’ajuntament i escoltant la nostra ciutat, hem construït un pressupost únic, realista amb els recursos, però ambiciós en els objectius, flexible davant el que pot venir i amb la voluntat de no deixar-nos guanyar per la pandèmia”.


Amb 6,5 milions menys d’ingressos (a causa d’una menor recaptació i a la política fiscal aplicada pel govern municipal per ajudar la ciutat davant la crisi), el govern municipal ha emprat la flexibilització de les regles fiscals per acabar obtenint més recursos amb un pressupost consolidat de 260,5 milions d’euros.


Com ha explicat Isaac Albert: “Podríem optar per cobrir necessitats, que és el primer objectiu, però com a govern volem anar més enllà. Volem treure el màxim profit de les polítiques públiques al municipi.” En aquest sentit, el govern ha integrat la resposta a la crisi dins el pressupost i s’ha decidit a donar resposta a les necessitats apostant per implementar recursos i inversions de forma estratègica en aquelles línies que poden portar a la reactivació i la construcció del projecte de ciutat defensat per l’equip de govern.


El tinent d’alcalde ha desgranat les principals línies d’actuació que impliquen posar les persones al centre de les polítiques públiques, invertir en l’espai públic, en la millora dels serveis que s’ofereix a la ciutadania i fer-ho de forma sostenible, apostant per projectes estratègics i per la transformació digital com a eines al servei de les terrassenques i els terrassencs. (veure imatges on es desgranen algunes de les inversions).


Des de l’oposició s’han plantejat algunes esmenes que, per centrar-se fonamentalment en la inversió del superàvit de l’Ajuntament (que es debatrà a inicis d’any), han estat desestimades pel govern tot i que el tinent d’alcalde les ha agraït i ha emplaçat els grups a discutir-les en el seu moment i treballar plegats en la gestió d’aquest pressupost.


Menys amable ha estat el debat obert amb el Partit Socialista a qui el tinent d’alcalde ha retret que s’hagi presentat al plenari sense treballar-lo, amb propostes poc desenvolupades a la recerca de titulars i, sobretot, faltant a la veritat a l’hora d’explicar el pressupost davant la ciutadania. Una a una, Isaac Albert, ha desmuntat les afirmacions recurrents dels socialistes respecte a la reducció de recursos en determinades partides o la fal·làcia que s’ha incrementat el sou als càrrecs polítics.


Un xoc que ha conclòs amb el portaveu dels socialistes acceptant que era un pressupost ben treballat i on s’han acabat abstenint, acceptant l’oferta d’Albert de seure’s a treballar.


Com ha conclòs Isaac Albert: “Ara comença tot.Tenim un pressupost clau per aquest mandat, per donar resposta a les necessitats i construir terrassa. Entre totes i tots, treballem, debatem, però no ens aturem. Avui posem els fonaments i recursos per plantar cara a la pandèmia. Lluitem plegats pel present i futur de la nostra ciutat.”


Propostes, dictàmens i acords


Podeu consultar al següent enllaç l’ordre del dia del ple, les propostes, els dictàmens i els acords adoptats a la sessió.


https://seuelectronica.terrassa.cat/web/seu/desembre-2020-extraordinari


 • Ple ordinari desembre 2020

Resum del Ple


El ple de l’Ajuntament de Terrassa tanca l’any en una sessió tranquil·la i amb acords en la majoria de propostes.


El ple ordinari de desembre de l’Ajuntament de Terrassa tanca l’any 2020 en una sessió tranquil·la i amb la majoria de propostes aprovades. El ple tanca un any que ha estat marcat per la pandèmia de la Covid-19 a la ciutat i per la crisis social, econòmica i sanitària que aquesta ha deixat a Terrassa. El ple, l’últim ordinari de l’any a l’espera de l’extraordinari del 22 de desembre per aprovar els Pressupostos del 2021, ha mostrat el seu suport en propostes per pal·liar els efectes de la Covid-19 a la ciutat en la línia de totes les propostes presentades als plens del 2020.


A més, el plenari ha aprovat la modificació puntual del POUM de Terrassa en l’àmbit del sector d’activitats productives dels Bellots II que facilitarà el desenvolupament d’aquest sector, atès que des de l’any 2003 que es va aprovar el POUM vigent, no s’ha pogut desenvolupar cap dels sectors productius previstos i que l’oferta de sòl productiu segueix recaient en els polígons existents desenvolupats al llarg del segle XX. Així mateix, la modificació que s’ha aprovat en aquest ple, contempla la implantació de noves activitats industrials i logístiques que contribuiran a la creació de nous llocs de treball en un sector que presenta bones perspectives de creixement en el marc d’una economia globalitzada i amb un creixement de pes del comerç electrònic.


L’equip de govern també va portar a ple l’aprovació de les tarifes del Servei de Transport Públic Urbà de Viatgers pel 2021 i les tarifes dels aparcaments soterrats al Vapor Ventalló, a l’Avinguda Barcelona, a la plaça de Lluís Companys, a la plaça del Progrés, a la plaça del 1r de maig, a la plaça del Dr Robert, a la plaça Vella i al Raval de Montserrat, que es mantenen igual que aquest 2020 i que el plenari ha aprovar per unanimitat.


El consistori també ha declarat d’especial interès o utilitat municipal les construccions, instal·lacions i obres a les quals s’ha atorgat llicència municipal i, a partir d’aquí, en teterminarà la bonificació en la quota de l’impost sobre aquestes. EL ple ha aprovat, a més, la sol·licitud d’adhesió de l’Ajuntament de Terrassa al programa Marc per col·laborar en el desplegament del programa de Reallotjament.cat de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.


Finalment, el ple ha comptat amb la participació ciutadana a través de dues propostes. La primera, en la qual s’ha arribat a un acord amb l’equip de govern, ha estat presentada pel Consell d’Entitats D’acció Ciutadana davant la situació d’urgència dels Serveis Socials a la ciutat. La segona, aprovada per unanimitat, presentada pel Moviment per unes Pensions Dignes de Terrassa, en defensa del sistema públic de salut, demanant mesures per la millora de l’atenció sanitària als centres de salut.


El ple de l’Ajuntament de Terrassa que s’ha celebrar aquest passat divendres 18 de desembre de manera telemàtica, ha tancat l’any 2020, un dels més atípics i sobretot, marcat per la Covid-19 a la ciutat. Però el ple, no ha tancat del tot l’any, ja que l’equip de govern elevarà a un ple extraordinari el pròxim 22 de desembre els Pressupostos Municipals pel 2021, en què es pretén tancar l’any i iniciar el 2021 amb més força, i més recursos per cobrir les necessitats sorgides de la Covid-19.
 • Ple ordinari novembre 2020

Resum del Ple


El ple de l’Ajuntament de Terrassa aprova polítiques per avançar cap a una ciutat sostenible i socialment més justa.


El ple de novembre de l’Ajuntament de Terrassa que s’ha celebrat aquest divendres 27 a les 9:30 del matí, ha aprovat la declaració de la Xarxa de Ciutat i Pobles cap a la sostenibilitat per una recuperació verda i socialment justa. En aquest sentit, el regidor de Sostenibilitat, Carles Caballero, que ha presentat la proposta, ha expressat que cal “avançar per fer de Terrassa una ciutat sostenible i socialment més justa”.


També s’ha aprovat de manera definitiva l’ordenança de mobilitat de Terrassa en què es contemplen normes pel patinet elèctric i d’altres novetats que l’Ajuntament informarà la ciutadania. Caballero ha volgut destacar “l’enorme importància que té aquesta ordenança per la millora del Medi Ambient” de la ciutat de Terrassa. A més, ha volgut explicar que “aquest pla, el seguirà un Pla de Qualitat de l’aire amb mesures tangibles per quan se superi la contaminació permesa”.


A més, el plenari ha aprovat la constitució de l’Associació de Municipis i Entitats per l’Energia Pública (AMEP) per impulsar la gestió pública de l’energia elèctrica. 47 municipis i 2 entitats de Catalunya s’han unit a Terrassa per avançar en la sobirania energètica des del municipalisme. En aquest sentit, Caballero ha volgut expressar que “cal avançar cap a un model energètic més just, més democràtic i més sostenible”. També ha volgut dir que amb l’aprovació Terrassa “avança per liderar el municipalisme cap a la sobirania energètica”.


En l’Àrea de Promoció Econòmica i Projecció de la Ciutat, el regidor d’Economia Social i Innovació, Pep Forn, ha explicat els canvis en el reglament del Consell d’Economia Social i Solidària per ampliar la participació d’entitats i empreses, millorar la participació i avançar envers una economia més social i més col·laborativa.


En aquesta línia, també s’ha aprovat l’adhesió a la proposta “Pacte per la vida” promogut per l’Associació Economia Social Catalunya (AESCAT), que pretén fer un nou model econòmic basat en una economia plural i transformadora i reorientar el sistema econòmic cap a una Economia per la Vida. “no va en contra de l’economia, ni del sector econòmic de Terrassa.  Només pretén democratitzar l’economia i posar les persones al centre, i no el benefici econòmic”, ha explicat el regidor Pep Forn. “Des de Terrassa treballem no només per l’economia social, sinó per una economia més social, més cooperativa i més inclusiva”.


El plenari de l’Ajuntament també ha aprovat per unanimitat un acord amb relació al 25 de novembre, Dia Internacional de la Violència envers les Dones, per condemnar els feminicidis i totes les expressions de violències masclistes, manifestant una vegada més el compromís de la ciutat en fer de Terrassa un espai lliure de violències masclistes.


També, davant la lluita contra la violència masclista, s’ha aprovat una proposta de Jovent Republicà per lluitar contra l’assetjament, l’abús i altres violències en l’àmbit escolar.


El ple de l’Ajuntament també ha aprovat un acord per donar suport al poble sahrauí davant l’escalada militar al Sàhara Occidental, un acord per donar suport al manifest Save The Children pel dret dels nens i nens i adolescents a jugar, fer esport i a l’oci, per reclamar que l’esport es consideri activitat essencial, per reclamar un paper actiu dels municipis en els fons Next Generation, per defensar l’atenció sanitària a Terrassa, per reclamar mesures pels autònoms, per commemorar el dia Mundial de la lluita contra la SIDA i per reclamar la millora de les condicions per renovar el NIE.


El debat de les propostes de resolució ha resultat amb una tensió que poc tenia a veure amb el sentit de vot. Si bé hi ha hagut un esforç de transacció entre els partits de l’equip de govern i l’oposició, una actitud poc constructiva en el debat del partit Socialista ha portat a enrarir els debats on hi havia un acord generalitzat. No obstant això, des del govern s’ha establert el compromís en avançar en el pacte per l’ocupació de Terrassa, el projecte de Barris Sostenibles o les polítiques que ja s’estan realitzant per combatre xacres com l’assetjament escolar.
 • Ple ordinari octubre 2020

Resum del Ple


El ple de l’Ajuntament aprova la proposta del govern municipal d’ordenances fiscals, amb contenció dels tributs municipals i amb noves exempcions i bonificacions per mitigar l’impacte de la Covid-19 sobre l’economia social.


El ple de l’Ajuntament de Terrassa, que s’ha celebrat aquest divendres 30 d’octubre a les 9:30 de manera telemàtica, ha aprovat la congelació de les ordenances fiscals pel 2021. La proposta presentada pel govern municipal perseguia adaptar l’acció municipal a la situació de la crisi provocada per la COvid-19. I per aquest motiu es basa, d’una banda, en no incrementar la pressió fiscal sobre la ciutadania i el teixit productiu i d’altra, en un conjunt de mesures per ajudar als col·lectius més afectats i per sonar suport a l’activitat econòmica, mirant de compensar els sectors més desfavorits i de fomentar la industrialització de la ciutat.


Les modificacions més rellevant del conjunt de les ordenances fiscals són la suspensió de la taxa corresponent a l’ocupació del domini públic amb terrasses; mesures per la promoció industrial com modificar l’impost de l’IBI i L’ICIO; la suspensió de la taxa per l’atorgament de llicències i autoritzacions administratives d’autotaxi i d’altres vehicles de lloguer; la incorporació d’una nova bonificació de fins el 10% del preu públic  del viver d’empreses; un preu públic per les entrades a les temporades municipals d’espectacles, entre d’altres.


L’Ajuntament en ple també ha aprovat el Projecte de Taxació Conjunta per l’expropiació de béns i drets afectats per la Modificació Puntual del POUM a Ca n’Anglada, l’última fase de l’esponjament del barri. A més, s’ha aprovat la revisió de les tarifes del servei d’autotaxi pel 2021, congelant les  tarifes per ajudar al sector en aquests moment de crisi, i l’adhesió de l’Ajuntament a la Xarxa ECCAR, coalició europea de ciutats contra el racisme, promoguda per la UNESCO, que oferirà a la ciutat de Terrassa cooperació amb altes països, l’erradicació del racisme en tots els àmbits de la ciutat i assessorament.


D’altra banda, el ple de l’Ajuntament ha aprovat les propostes presentades per Esquerra Republicana i TxT que reclamaven al govern espanyol que rebaixi l’IVA a les perruqueries i als centres d’estètica del 21% al 10%, considerant-los així, serveis essencials. Aquesta reclamació va en la línia de les pròpies mesures de l’estat d’alarma decretat al mes de març, que consideraven aquests serveis de cura personal, com a serveis essencials.


El ple també ha aprovat la proposta de l’equip de govern de reclamar al govern de la Generalitat i al govern espanyol que s’estenguin les mesures de suport a l’hostaleria i la restauració als negocis de la cadena de subministrament que amb l’aturada de l’activitat de bars i restaurants s’han vist afectats.


A més, el ple de l’Ajuntament ha aprovat les propostes en defensa de la unitat de la llengua catalana, per defensar la competència autonòmica d’Emergències i Protecció Civil i per instar als grups polítics del parlament de Catalunya votar a favor de la Llei d’Igualtat de tracte i no discriminació que va presentar Esquerra Republicana a la Junta de Portaveus.


L’Ajuntament de Terrassa ha aprovat la revocació i extinció de la concessió per a l’ús privatiu del solar de  propietat municipal “Les Palmeres” atorgada en favor de la Fundació Privada Esportiva Josep Vall, actualment Fundació Privada Esportiva, actualment Fundació Privada Esportiva Terrassa Futbol Club. Finalment, el ple també ha aprovat l’aprovació inicial de les bases específiques per l’atorgament de subvencions per part de l’Ajuntament de Terrassa per al suport de projectes vinculats als àmbits de les arts i el pensament Terrassa Crea.


Propostes, dictàmens i acords


Podeu consultar al següent enllaç l’ordre del dia del ple, les propostes, els dictàmens i els acords adoptats a la sessió.


https://seuelectronica.terrassa.cat/web/seu/octubre-2020


 • Ple ordinari setembre 2020

Resum del Ple


El ple de Terrassa aprova el conveni de col·laboració entre Ajuntament i Generalitat per la construcció de l’Institut-Escola Sala i Badrinas per oferir el millor servei educatiu a la ciutat.


El ple de setembre de l’Ajuntament de Terrassa, que es va celebrar el passat 29 de setembre a les 15:30 de manera telemàtica, va aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i la Generalitat de Catalunya per a la construcció de l’Institut-escola Sala i Badrinas, ampliant el projecte inicial i acabant amb 10 anys de barracons per oferir un projecte continuat a la zona 3 d’escolarització.


Aquest avenç respecte al projecte inicial acabarà suposant una inversió de més de 8 milions d’Euros, dels quals l’Ajuntament n’aportarà el 25 per cent en la línia de cooperació entre administracions per poder desenvolupar el projecte de la regidoria per la millora de l’educació a la ciutat. Davant les crítiques de l’oposició a aquesta entesa, la regidora Teresa Ciurana va ser clara «Aquí no es tracta de competències, sinó de la corresponsabilitat que tenim com a Ajuntament per treballar en oferir el millor servei educatiu a la ciutat possible”.


D’altra banda, el ple també va tenir un llarg debat sobre l’ocupació i el dret a l’habitatge digne. El grup municipal de Ciutadans va presentar una Proposta de Resolució al ple en contra de les ocupacions il·legals que va provocar el conflicte entre aquesta formació política i el govern. Des d’ERC-MES, el regidor Carles Caballero va acusar Ciutadans de posar en el mateix sac a tothom: criminalitzant ocupacions no il·legals que es realitzen per la impossibilitat de pagar un lloguer o una hipoteca. «No tinguin dubte que aquest govern actuarà contra tota ocupació incívica, però no generalitzin, parlem fonamentalment de gent amb impossibilitat d’assumir un lloguer o una hipoteca».


Contraposada a aquesta iniciativa, ERC-MES i TxT van plantejar una proposta per la defensa i desplegament a la nostra ciutat de la nova llei de la Generalitat pel control dels lloguers. Una iniciativa, com va exposar novament Caballero, dirigida a solucionar els problemes per accedir a un habitatge digne i, davant la qual, tant els grups del PSC com Ciutadans van afirmar que no tindria recorregut (per la voluntat dels seus partits de dur-la al constitucional). Un plantejament que Caballero va recriminar al PSC «Quin cinisme dir-nos a nosaltres que aquesta llei no té recorregut, quan el responsable que aquesta llei no tingui recorregut és el seu partit”.


El ple també va aprovar la compra de cinc autobusos híbrids a Terrassa per seguir avançant cap a una ciutat més sostenible, més verda i menys contaminant i així seguir avançant cap als objectius de desenvolupament sostenible.  A més, Terrassa tindrà un Organisme Consultiu de qualitat arquitectònica i urbanística de la ciutat que vetllarà per la qualitat arquitectònica i urbanística de la ciutat. Aquest organisme incorporarà ja l’obligació de la paritat entre els seus membres i, alhora, instaurarà com a nou requisit que part dels seus membres siguin menors de 40 anys en el moment de la seva designació, assegurant una visió nova a l’arquitectura de la ciutat.


L’equip de govern també torna a portar al Ple la demanda al govern espanyol per un pla just per la suficiència financera dels ens locals, imprescindible per poder fer front des del municipalisme a la pandèmia.


Finalment, el Ple de setembre va reprovar als reis d’Espanya (emèrits i no emèrits) pels seus més que presumptes delictes. A més, ERC també ha donat suport a altres propostes pels drets laborals dels pares i mares davant la pandèmia, solucionar els problemes del SEPE per les persones treballadores en ERTO o un correcte funcionament de l’ingrés mínim vital.


Propostes, dictàmens i acords


Podeu consultar al següent enllaç l’ordre del dia del ple, les propostes, els dictàmens i els acords adoptats a la sessió.


https://seuelectronica.terrassa.cat/web/seu/setembre-2020 


 • Ple ordinari juliol 2020

Resum del Ple


El ple de juliol aprova la modificació del Vapor Ros i també porta acords sobre les oficines de Correos i sobre l’espionatge cap alguns polítics i socials catalans, i dues propostes per l’ampliació del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac i per disposar del superàvit de 6 milions de l’Ajuntament.


El darrer ple del curs polític a l’Ajuntament de Terrassa ha estat marcat per un to generalitzat del consens, amb la majoria de les propostes i acords presentats per les diferents formacions, aprovats per àmplia majoria i amb un to calmat en el debat. Tot i que les rèmores de la tensió viscuda entre alguns grups polítics s’han fet sentir en algun moment al ple, s’han pogut aprovar mesures tan transcendents com la modificació puntual a l’àmbit del Vapor Ros; la participació a Eurocities; un acord per demanar a Correos que ampliï el seu horari; un acord per denunciar l’espionatge polític; i propostes per sol·licitar l’ampliació del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac i per demanar al govern espanyol que deixi tocar als Ajuntaments els superàvits.


El ple ha aprovat la Modificació Puntual del POUM a l’àmbit del Vapor Ros que el converteix en equipament, després que la Generalitat acceptés la seva herència. Els objectius principals de la proposta són, per una part, la preservació de la qualitat ambiental, arquitectònica i de les activitats consolidades de l’entorn i de la nau del Vapor Ros, antiga nau industrial, obra de l’arquitecte Lluís Muncunill de l’any 1907, inclosa dins el Catàleg de Béns Protegit i per una altra part, revitalitzar l’àmbit, per convertir-lo en el centre neuràlgic cívic i social de la ciutat, modificant els usos actuals per a usos d’equipament i ampliar a usos terciaris i comercials, la planta baixa de la Casa Mariano Ros.


En aquest sentit, el regidor d’Urbanisme, Carles Caballero, ha volgut afegir que des de l’inici del mandat el govern es va comprometre amb “les veïns i veïnes i la Plataforma en Defensa del Vapor Ros a fet tot el que estigués a les nostres mans per preservat l’edifici de l’especulació i les multinacionals”, i alhora ha volgut afegir que per això la Generalitat accepta la seva herència del vapor Ros.


 “Avui aprovem la modificació de POUM que converteix l’edifici en equipament sense cap al·legació, i que totes les activitats preexistents tenen garantida la seva continuïtat; i els donem les gràcies, perquè aquesta ha estat una fita ciutadana, sens dubte”, ha volgut afegir Caballero.


D’altra banda l’Ajuntament ha aprovat la signatura del conveni de participació conjunta a la Xarxa de Ciutats Eurocities entre els municipis del Sistema Urbà de Terrassa. La gran xarxa de ciutats europees formades per governs locals, amb més de 50 ciutats europees. La xarxa permetrà a Terrassa accedir a grups de treballs, a projectes, etc, relacionats amb les polítiques públiques locals, i permetrà intercanviar coneixements i opinions.


Acords i propostes: 


L’Ajuntament ha aprovat un acord per demanar a l’empresa Correos que ampliï el seu horari d’atenció al públic i que per tant, torni a l’horari que tenia previ a la pandèmia. L’acord arriba després de veure les llargues cues de gent que s’han creat davant les oficines de Correos després que l’empresa decidís reduir l’horari d’atenció al públic durant l’estat d’alarma.


A més, s’ha aprovat un acord per denunciar l’espionatge polític i social que han patit alguns dels líders catalans com són, Roger Torrent, Ernest Maragall, Anna Gabriel, Sergi Miquel i Jordi Domingo. Recentment la notícia va sortir publicada a dos mitjans de comunicació que explicaven que aquests polítics i socials catalans havien sigut espiats durant l’abril i el maig del 2019 a través dels seus telèfons mòbils i amb el programa Pegasus. L’acord dona tot el seu suport a les persones afectades per l’espionatge i demana al govern espanyol que obri immediatament una investigació per conèixer si s’ha fet la compra del programa Pegasus i quin ús se n’ha fet d’aquest, amb l’objectiu de conèixer si s’ha fet servir per espiar de forma il·legal rivals polítics, per part del CNI, tal com asseguren algunes investigacions.


El ple també ha aprovat per unanimitat la proposta de sol·licitud d’ampliació dels límits del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac que permetria augmentar i consolidar el nivell de protecció d’aquests espais. Alhora, aquesta ampliació també afavorirà que fos beneficiari dels programes de gestió, conservació, vigilància, prevenció d’ince


ndis i de senyalització que la Diputació de Barcelona té establerta al Parc Natural.


També s’ha aprovat un acord per establir una col·laboració entre les escoles i l’Ajuntament per dur a terme mesures i protocols sanitaris necessaris perquè el curs 2020-2021 es pugui realitzar amb les màximes garanties sanitàries, educatives i organitzatives.


Finalment, el ple ha aprovat una proposta per disposar del superàvit de 6 milions d’euros que l’estat té retingut a l’Ajuntament de Terrassa. Aquests diners servirien a l’Ajuntament per cobrir les despeses del Pla de Xoc aprovat el 23 de juliol en un ple extraordinari.


Propostes, dictàmens i acords


Podeu consultar al següent enllaç l’ordre del dia del ple, les propostes, els dictàmens i els acords adoptats a la sessió.


https://seuelectronica.terrassa.cat/web/seu/juliol-2020


 • Ple extraordinari juliol 2020 (Pla de Xoc)

Resum del Ple


Isaac Albert: “Estem posant mesures perquè el futur es pugui construir. Per tenir quelcom a construir”. 


El ple extraordinari de l’Ajuntament de Terrassa aprova el pla de xoc per la reactivació econòmica i social de la ciutat de Terrassa amb els vots a favor del govern i l’abstenció de l’oposició. El document recull un conjunt de mesures socioeconòmiques per donar una resposta immediata als impactes de la crisi de la Covid-19 a la nostra ciutat. El document contempla des de les primeres mesures de reacció a l’emergència que l’Ajuntament va impulsar al març i durant l’estat d’alarma, fins a les que ja s’estan impulsant durant el progressiu desconfinament i fins a finals d’aquest any.


“Aquesta ciutat necessita respostes compartides i visió de futur. Avui en aquest ple el que fem és treballar”, explicava Isaac Albert, primer Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Promoció Econòmica i portaveu d’ERC-MES durant la seva intervenció al ple. Alhora, Albert ha volgut afegir que amb aquest document es “posen les mesures perquè el futur es pugui construir. Per tenir quelcom a construir”.


El document doncs, estableix les bases d’un projecte de ciutat que no s’ha de perdre davant la dificultat, ja que hi va el present i el futur de la ciutat. Després d’assentar les bases amb el Pla de Xoc, l’Ajuntament doncs, pretén que es treballi conjuntament en un Pla Estratègic de Ciutat a partir del mes de setembre, on s’ha escoltat i s’escoltarà a tota la ciutat: la seva gent, les empreses, les entitats, els col·lectius, etc.


Som ambiciosos i el pla de xoc recull totes aquelles accions que creiem, amb responsabilitat, que es poden desenvolupar des de l’àmbit municipal per donar aquesta resposta immediata i necessària”, explica Albert. I és que el document recull totes aquelles accions que el govern creu que pot desenvolupar des de l’àmbit municipal per donar aquesta resposta immediata i tan necessària per la ciutadania terrassenca.


El document, segons Albert, no tan sols pretén donar una resposta a la crisi provocada per la Covid-19, sinó que pren “la responsabilitat de fer sortir la ciutat de la crisi fent-la més forta i amb un projecte de ciutat compartir per tots i totes”.


Amb una població activa de 56.260 persones treballadores, Terrassa té actualment 17.216 aturats i 18.280 persones afectades per expedients de regulació temporal d’ocupació. De les 5253 empreses ubicades a Terrassa, 2309 han aplicar un ERTO. Terrassa té més de 3000 nous aturats des del març, i s’ha trencat la tendència de creixement iniciada l’any 2013 per tenir increments històrics no comptabilitzats mai fins al moment.


Davant la situació Albert mostra confiança en la ciutat: “Aquesta és una ciutat amb un enorme potencial. D’innovació, industrial amb sectors estratègics com l’audiovisual o el sanitari, etc. Hi creiem i és el moment de treballar-hi perquè poden donar sortida aquesta crisi”.


Alhora Albert ha volgut posar de manifest que la crisi en què ens veiem immersos “no és una crisi com la de 2008” i és per aquest motiu que l’Ajuntament necessita disposar de tots els recursos que té perquè “tinguin el màxim retorn a la ciutadania”.


Finalment, Albert a volgut cridar a la col·laboració de tothom per construir un present i un futur de ciutat compartits: “Hem de treballar tots plegats. Aquesta crisi ha tornat a demostrar que la millor formula per trobar solucions és la col·laboració i la participació de tots i totes”. Albert ha volgut destacar la positivitat en què s’han entomat les crítiques i les esmenes per part de l’oposició, per aconseguir un Pla de Xoc en què tothom hi estigui d’acord. Alhora el Primer Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Promoció Econòmica i portaveu d’ERC-MES ha cridat a tota l’oposició a què, si estan oberts a retornar al diàleg, a construir plegat i recuperar l’esperit del Pacte de Ciutat, es trobaran al setembre per mirar cap afora la institució, a involucrar la ciutat i la seva gent en el pla estratègic. “La ciutat és el primer”. 


Propostes, dictàmens i acords


Podeu consultar al següent enllaç l’ordre del dia del ple, les propostes, els dictàmens i els acords adoptats a la sessió.


https://seuelectronica.terrassa.cat/web/seu/juliol-2020-extraordinari


 • Ple ordinari juny 2020

Resum del Ple


El ple ha tornat a aprovar mesures de govern en la gestió de la crisi sanitària provocada per la Covid-19 i la represa de la nova normalitat com la seguretat en els autobusos municipals, les taxes per una temporada de piscines excepcionals i el compromís de la ciutat pel desenvolupament sostenible.


El ple de juny ha aprovat noves mesures en la línia de la gestió de la crisi sanitària provocada per la Covid-19 i la represa de la tan esperada nova normalitat. En aquest sentit, el ple ha aprovat la compra de 56 mampares pels autobusos municipals TMESA com a mesura preventiva per la Covid-19 i les noves taxes per les piscines municipals que viuran una temporada atípica. El preu de l’entrada individual en el torn de matí o tarda costarà 2 euros per persona i 1,5 en el cas de les escoles, esplais o casals d’estiu. A més, tots els nens i nenes menors de 14 anys podran entrar gratuïtament i hi haurà una targeta de bany multipersonal de 10 usos, en torn el de matí o tarda, per 15 euros.


D’altra banda el ple de l’Ajuntament mostra el seu compromís pel desenvolupament sostenible de la ciutat adherint-se a la Red de Entidades Locales per al desenvolupament sostenible dels ODS de l’Agenda 2030. En aquest sentit, el primer tinent d’alcalde de l’àrea de promoció econòmica i portaveu del grup ERC-MES, Isaac Albert, ha defensat la incorporació de Terrassa pel desenvolupament de l’agenda 2030 i ha explicat que “per assolir els Objectius de Desenvolupament Sostenible cal la implicació de les ciutats”. A més, ha exposat que “Terrassa es compromet a treballar en xarxa per fer-ho possible”.


El ple també ha exposat els acords de Junta de Portaveus, un total de 18 en què destaquen els que es mostren en contra de la LGTBIfòbia i el suport a les persones refugiades. En aquest sentit, els acords que ha presentat ERC-MES, juntament amb altres partits, de rebuig al racisme, a la xenofòbia i la discriminació; en defensa de les persones refugiades; per lluitar contra la LGTBIfòbia; en defensa de la unitat de la llengua catalana; i per investigar els GAL i l’origen de la fortuna reial, han estat aprovats, la majoria per unanimitat.


Finalment, malgrat la voluntat de l’oposició en el torn de precs i preguntes de voler mantenir la tensió amb la polèmica de la gestió municipal d’aquests darrers dies, el to dels partits s’ha mantingut baix i ha fet acabar el ple amb certa tranquil·litat aparent.


Propostes, dictàmens i acords


Podeu consultar al següent enllaç l’ordre del dia del ple, les propostes, els dictàmens i els acords adoptats a la sessió.


https://seuelectronica.terrassa.cat/web/seu/juny-2020


 • Ple ordinari maig 2020

Resum del Ple


El Ple de maig planteja oportunitats i riscos en el camí per assolir un gran Pacte de Ciutat per l’impuls econòmic i social de Terrassa. El conflicte polític motivat per l’oposició enfosqueix el final d’un ple protagonitzat, en la seva majoria, per grans acords de ciutat.


“No ens posarem a comptar els cops que uns i altres anomenen el Pacte de ciutat al ple. Terrassa necessita que reconstruïm espais de confiança i desenvolupem la resposta que la ciutat necessita per respondre a la crisi econòmica i social provocada pel coronavirus”. Amb aquestes paraules, el primer tinent d’alcalde, Isaac Albert, tancava el debat provocat per la polèmica generada per l’oposició al voltant d’unes declaracions del tinent d’alcalde, Noel Duque.


Amb voluntat de passar pàgina a les tensions polítiques, el govern de la ciutat ha volgut valorar totes les propostes i dictàmens aprovats per unanimitat durant el ple de maig i que demostren que, més enllà dels titulars, hi ha una base per iniciar el procés que ha d’implicar a tota la ciutat i assolir un Pacte de ciutat que dibuixi un nou horitzó per Terrassa.


En aquest sentit, la feina del govern s’ha pogut evidenciar en l’aprovació la nova ordenança municipal de mobilitat que dibuixa un nou model per una ciutat més sostenible i saludable (amb l’ampliació de les zones 30 o la regulació del patinet elèctric), projectes urbanístics estratègics com l’obertura del carrer Sant Pere cap a la Plaça Didó o la Bústia Ètica i de Bon govern, una eina al servei de la ciutadania per la millora en els serveis que li ofereix l’administració local. Aquests, al costat d’altres dictàmens com l’adhesió al protocol de seguretat contra les violències sexuals en entorns d’oci subscrit amb la Generalitat s’han aprovat amb ampli consens.


Una entesa que també s’ha pogut notar en els acords de junta de portaveus on, les negociacions entre els diferents grups municipals, han permès aprovar declaracions de suport a la plantilla de Nissan, les escoles bressol o el material sanitari per encarar la pandèmia, per només destacar alguns punts de la llarga llista d’acords assolits.


Evidentment, el debat polític no ha estat exempt de polèmica i el contrast de posicions a l’hora d’abordar la crisi s’ha pogut copsar en debats com el mantingut al voltant de la reactivació econòmica de la ciutat. No obstant això, Isaac Albert, com a responsable de promoció econòmica i projecció de la ciutat, ha volgut valorar positivament la predisposició dels grups per apostar pel Pacte de ciutat com espai on acordar el camí a seguir i poder rebre les aportacions d’agents econòmics i socials i tota la ciutadania.


Propostes, dictàmens i acords


Podeu consultar al següent enllaç l’ordre del dia del ple, les propostes, els dictàmens i els acords adoptats a la sessió.


https://seuelectronica.terrassa.cat/web/seu/maig-2020


 • Ple ordinari abril 2020

Resum del Ple


Dimecres 29 d’abril l’Ajuntament de Terrassa va celebrar el seu primer ple telemàtic en mig de la crisi sanitària, econòmica i social que ha provocat la Covid-19. El ple va servir, principalment, per ratificar les mesures preses per l’equip de govern durant el mes anterior al ple a conseqüència de l’impacte de la Covid-19.


El ple va posar de manifest una declaració institucional a tots els sanitaris i serveis essencials que han seguit funcionant amb la eficàcia més gran possible tot i les circumstàncies que ha provocat aquesta crisi. A més, es va mostrar el condol per a totes aquelles famílies que han perdut a un ésser estimat durant els moments de pandèmia que hem viscut i seguim vivint.


El govern municipal va portar a ple les mesures adoptades per pal·liar la crisi de la Covid-19 com per exemple, la gratuïtat del transport públic, les mesures fiscals i la compra de mascaretes, entre d’altres, per ratificar-les davant de tots els regidors i regidores de l’Ajuntament. Tot i el qüestionament d’alguna d’aquestes mesures per part de l’oposició, van ser totes ratificades amb la voluntat de respondre de manera àgil a la crisi sanitària que pateix tant la nostra ciutat, com tot el territori.


D’altra banda, durant el ple, es va parlar del Pacte de Ciutat. Un pacte que intenta aglutinar a tots els partit del consistori per treballar junts cap a la construcció d’una nova realitat, que sense cap mena de dubte, posarà al país en una situació delicada. Un pacte per construir una nova ciutat, amb noves preferències, i per intentar pal·liar al màxim els efectes de la crisi provocada per la Covid-19.


Com bé va dir el portaveu d’ERC-MES i Primer Tinent d’Alcalde, Isaac Albert, hem de seguir treballant en un model de ciutat amb identitat, cohesionada, inclusiva, tolerant, sostenible, respectuosa amb la diversitat i situant a les persones en el centre de la vida social, econòmica i política de la ciutat. És per aquest motiu que des de l’equip de govern s’intenta cercar la cooperació i concertació amb els diferents agents de la ciutat per, tots junts i de manera col·laborativa, puguem congeniar les polítiques públiques i les accions i programes a desenvolupar que necessita la ciutat per poder superar la crisi econòmica i social.


Propostes, dictàmens i acords


Podeu consultar al següent enllaç l’ordre del dia del ple, les propostes, els dictàmens i els acords adoptats a la sessió.


https://seuelectronica.terrassa.cat/web/seu/abril-2020


 • Ple ordinari gener 2020

Resum del Ple


El ple de gener permetrà des de l’acció de govern enfocar els usos del Vapor Ros com a patrimoni i espai d’equipaments per la ciutadania. Una modificació de les bonificacions en l’IBI millorarà la cobertura social incloent com a famílies monoparentals casos de risc com les víctimes de violència masclista.


El primer plenari de l’any a l’Ajuntament de Terrassa permetrà continuar avançant en la implementació del programa de govern per la transformació de la ciutat i la consolidació dels valors que s’hi inclouen. En primer terme, amb una modificació del POUM a l’àmbit del Vapor Ros on des de la regidoria d’urbanisme, el regidor d’ERC-MES, Carles Caballero, ha impulsat una modificació d’usos envers els equipaments i que exclou definitivament la implantació de comerços i habitatges. La mesura, consensuada amb la Generalitat (actual propietari per herència d’aquest espai), pretén evitar qualsevol tipus d’especulació, preservar el patrimoni i mantenir els usos de les activitats que ja són presents en el Vapor Ros i plantejar un planejament futur que reverteixi directament en benefici de la ciutadania.


Una altra modificació important que es pretén aprovar en el present ple es refereix a les bonificacions a l’IBI. Una iniciativa del govern municipal que reconeixerà com a famílies monoparentals (i per tant beneficiàries de la bonificació), a les víctimes de violència masclista, que han patit abandonament familiar o que un dels progenitors es veu privat de llibertat. Una modificació imprescindible i de justícia social per aquests supòsits.


En l’àmbit de les propostes polítiques, ERC-MES i Tot per Terrassa tornen a impulsar propostes compartides, en aquest cas per defensar una planificació de traçat de la línia R4 de rodalies que arribi fins a l’aeroport, així com per expressar novament el compromís del govern municipal en la defensa del dret a l’habitatge. En aquest segon punt, els dos grups municipals presenten una bateria de mesures per alinear totes les administracions en la pressió als grans tenidors pel compliment del decret llei 17/2019 de mesures urgents per millorar l’accés a l’habitatge, frenar desnonaments i l’obligació d’oferir habitatge buit per a lloguer social.


Des del govern també s’ha treballat intensament per tal de negociar amb l’oposició les propostes plantejades al ple i enfocar-les com a acords necessaris de ciutat. Així, s’entoma la proposta per la supressió del cablejat aeri de Terrassa com a pròpia per tal de cercar mesures de pressió a les companyies elèctriques en aquest àmbit. També s’ha fet el mateix amb el plantejament de la creació d’un espai de convivència i foment de l’activitat social al barri de la Maurina. Una demanda veïnal que rebrà resposta del govern en la creació d’un nou espai participatiu per cercar solucions compartides.
 • Ple ordinari novembre 2019

Resum del Ple


El govern municipal encara el ple de novembre amb ritme i propostes que començaran a desenvolupar els objectius polítics definits en el Programa de govern. Als compromisos polítics de tirar endavant el pla de prevenció i gestió de residus o el Pla Local d’Habitatge, s’hi sumen noves iniciatives com l’elaboració del Pla Local d’Infància i adolescència.


El treball desenvolupat per Esquerra Republicana – Moviment d’Esquerres i TxT en els darrers mesos es veu reflectit clarament en l’ordre del dia del ple ordinari de novembre, amb dictàmens de govern i iniciatives polítiques claus pel futur de la ciutat.


Amb relació als dictàmens, es compleix amb el compromís d’aprovar el pla de prevenció i gestió de residus fins al 2030, aprovant al mateix temps el contracte programa d’Eco-equip que, s’espera, organitzi i guiï una millor gestió de la recollida i tractament dels residus a la nostra ciutat. Així mateix, també s’aprovarà el Pla Local d’Habitatge 2019-2025, en stand by des de final del mandat passat a l’espera de poder consensuar-lo amb entitats i poder refrendar-lo per l’actual consistori.


En l’àmbit urbanístic, es durà a terme diverses modificacions del pla d’ordenació urbanístic amb una important càrrega polític. En primer terme, en referència a flexibilitzar les unitats d’agrupació parcel·lària, una figura que en el seu dia es va aprovar per unir diferents habitatges de planta baixa per ajudar en alguns punts de la ciutat a transformar paisatgisticament alguns punts de la ciutat i aprofitar espais urbans. Una mesura que no ha funcionat provocant just l’efecte contrari al desitjat, amb cases tapiades per la impossibilitat dels propietaris de posar-se d’acord. Ara, la mesura permetrà desbloquejar la recuperació d’habitatges en trama urbana.


També s’aprofitarà aquest ple per donar compte del decret d’emergència en referència a la coberta de l’aparcament del Portal de Sant Roc, així com la resolució anticipada de la concessió a l’empresa que va construir l’aparcament i l’ha explotat durant aquests darrers 40 anys.


Temes, als que podem sumar també les propostes polítiques de futur de l’equip de govern com la ja anunciada fa unes setmanes per la regidora d’infància i adolescència, Ona Martínez, respecte a l’Elaboració del Pla d’infància i adolescència a la ciutat de Terrassa. Una iniciativa que unificarà, organitzarà i ampliarà totes les polítiques existents destinades a la ciutadania més jove a la nostra ciutat. Un projecte que s’ha volgut refrendar per ple amb el màxim suport possible i que té el suport unànime de tots els grups polítics del consistori.


Aquest tarannà per unir als partits de l’oposició en temes d’interès de ciutat també s’ha pogut obtenir en l’acord per refrendar el Pacte de ciutat per l’hockey que van signar les forces polítiques abans de les eleccions i que ara, després de la designació de Terrassa com a seu del Mundial d’Hockey femení 2022, esdevé estratègic.


També ho pot acabar esdevenint la intenció de la Fundació per la docència Sant Llàtzer d’ampliar els seus estudis a la ciutat amb un nou grau d’odontologia. Una iniciativa que podria comportar tenir una clínica odontològica universitària a Terrassa, amb l’oferta de serveis de salut bucodental a preus reduïts que es podrien oferir a població vulnerable o amb baixos recursos. Motius pels quals el govern també ha promogut el suport unànime del plenari a la iniciativa.


Finalment, podrem trobar un nou requeriment de l’Ajuntament a l’estat espanyol per flexibilitzar la regla de la despesa que limita la gestió municipal de recursos, així com diverses iniciatives en relació al dia contra la violència de gènere a les quals els partits de govern donaran suport.


Propostes, dictàmens i acords


Podeu consultar al següent enllaç l’ordre del dia del ple, les propostes, els dictàmens i els acords adoptats a la sessió.


https://seuelectronica.terrassa.cat/web/seu/novembre-2019


 • Ple ordinari octubre 2019

Resum del Ple


El Ple de Terrassa aprova inicialment els pressupostos i ordenances per a l’any vinent. Els primers comptes del mandat tiren endavant així amb un temps rècord i permeten establir les bases econòmiques per començar a desenvolupar el programa de govern per transformar la ciutat.


En 4 mesos aquest Ajuntament té un programa de govern, tindrà pressupostos i ordenances.”El portaveu del grup municipal d’ERC-MES i primer tinent d’alcalde, Isaac Albert, començava la seva intervenció al Ple extraordinari amb una afirmació no fortuïta. Sovint els primers comptes del mandat es demoren i, enguany, que el nou bipartit ha trencat amb 40 anys de governs socialistes, ha reformulat l’estructura organitzativa de l’Ajuntament i ha plantejat un projecte de ciutat de llarg recorregut, s’ha aconseguit portar i aprovar a plenari per primera vegada pressupostos i ordenances en un debat compartit. Un objectiu llargament reivindicat per Esquerra Republicana, per poder clarificar la relació entre el que s’ingressa i la despesa prevista i que, com s’ha pogut comprovar en el plenari, posa en evidència determinades argumentacions de l’oposició.


No han estat una tasca senzilla, finalment el pressupost consolidat sigui de 257 milions d’euros i suposi un increment del 5,2 per cent respecte a l’exercici anterior. El govern municipal ha hagut de fer front a partides compromeses amb anterioritat i a les conegudes restriccions estatals per la regla de la despesa. Un fet que no ha exclòs que, amb el programa de govern en mà, s’hagi reprioritzat recursos i establert uns paràmetres fiscals per començar a treballar en els compromisos polítics per transformar la ciutat. Per Isaac Albert “És obvi que la capacitat de despesa no és infinita, però això no exclou aconseguir fer el màxim possible per la ciutadania i pel projecte de ciutat amb els recursos que tenim”.


En aquest sentit, els comptes de l’any vinent per polítiques socials i d’atenció a les persones vulnerables (3,1 milions), es recupera inversió en política social d’habitatge (550.000€), s’aposta per l’educació (1,3 milions), s’incrementa substancialment el pressupost en cultura i esport com a elements cohesionadors de ciutat (2 milions), s’aborda la necessària millora en la neteja i la gestió de residus (1,8 milions), promoció econòmica i ocupació (310.000€)…


Inversions de ciutat sobre les quals l’oposició ha tingut poc a dir, tot i fer un front comú centrant el seu interés especialment en les taxes, especialment de l’IBI. S’ha esquivat, això si, la política de bonificacions i equitat de l’Ajuntament per assegurar l’efectivitat política de les mateixes en la redistribució de la riquesa i la ciutat que volem aconseguir. Per exemple, a partir d’enguany s’aplicarà un increment de l’IBI d’un 50% a qui tingui més de dos pisos buits per evitar l’especulació immobiliària, s’amplien les bonificacions per la implantació d’energies renovables o s’amplia els supòsits d’aplicació de la tarifa social en el servei d’aigua, entre altres.


En el debat amb l’oposició, Isaac Albert ha afirmat que “Un dels problemes més importants que tenim és que aquesta ciutat es manté en la part baixa d’inversió per habitant. Si tenim la ciutat que tenim no és per un fet natural, és per les decisions preses i per uns índexs d’inversió baixos!”. Una afirmació que el portaveu d’ERC-MES ha contrastat amb dades “Terrassa té una despesa municipal de 950€ anuals per habitant. A Barcelona són 1634€, a Sabadell 1061€, a Rubí 977€, a Tarragona 1,319€, a Manresa 1144€…”. En aquest sentit, ha retret a l’oposició el populisme alhora de criticar les ordenances municipals sense tenir en compte on s’inverteixen aquests recursos en benefici de la ciutadania. El líder republicà ha estat especialment incisiu amb els socialistes a qui els ha recordat que no es pot criticar el govern actual per intentar desenvolupar les polítiques que el PSC en 40 anys no es atrevir a fer: “El valor de ciutat és tenir uns equipaments, uns serveis, un projecte educatiu de primera, polítiques anticipadores a les necessitats dels serveis socials… Vostès hi podrien ser, però prefereixen oposar-se a aquests pressupostos amb un discurs de dretes“.


Posicions contraposades entre govern i oposició que ha conclòs amb l’aprovació inicial dels pressupostos i ordenances. Ara aquests passaran a exposició pública mentre el govern continuarà treballant en la seva difusió entre la ciutadania per tal que hi puguin fer aportacions. Les bases econòmiques per començar a treballar del nou executiu local amb el programa de govern ja estan establertes.


Propostes, dictàmens i acords


Podeu consultar al següent enllaç l’ordre del dia del ple, les propostes, els dictàmens i els acords adoptats a la sessió.


https://seuelectronica.terrassa.cat/web/seu/octubre-2019


 • Ple ordinari setembre 2019

Resum del Ple


El ple de setembre a l’Ajuntament de Terrassa conclou amb amplis acords de ciutats per treballar des de Terrassa contra el canvi climàtic o acabar amb les amenaces d’ENDESA, entre altres. La dreta extrema trenca des de l’oposició el consens de la declaració contra la violència masclista convertint-lo en un al·legat xenòfob.


A mitjans de setembre Esquerra Republicana – MES i Tot per Terrassa anunciaven la voluntat dels partits de govern de fer un front comú a la ciutat amb la resta de grups municipals en temes claus. Un objectiu àmpliament assolit en el plenari de setembre on la bona predisposició de les formacions de l’oposició, a excepció de C’s, ha possibilitat fer un plantejament compartit per treballar contra el canvi climàtic a la ciutat o plantar cara a l’amenaça d’ENDESA a tallar la llum a les famílies més vulnerables.


Aquest treball i diàleg previ també ha permès aprovar altres mocions com la de reclamar conjuntament una millora en el finançament de les universitats públiques i el requeriment pertinent al govern espanyol perquè traspassi la gestió de les beques i els recursos necessaris per assegurar un accés assequible i amb equitat a tothom als estudis superiors.


A la contra, Ciudadanos ha mostrat la cara més lamentable de la dreta extrema en emprar la declaració institucional contra la violència masclista del plenari i l’ha convertit en un al•legat islamòfob, trencant el consens existent en aquest àmbit per intentar criminalitzar un sol col•lectiu.


Aquest partit també ha intentat sense èxit que el ple els hi aprovés una moció per retirar el llaç groc de la finestra del grup municipal d’ERC-MES. Malauradament, les restriccions de la junta electoral envers la llibertat d’expressió davant la injustícia i la persecució política han obligat a girar el llaç per reclamar la llibertat dels presos polítics fins a superar el període electoral.


En el mateix àmbit, la intervenció de l’ANC i Òmnium Cultural al plenari per demanar un gest exprés de l’Ajuntament envers els represaliats ha rebut el compromís del govern municipal de cercar una solució per poder fer explícit a la ciutat el suport a les preses i presos polítics.


Propostes, dictàmens i acords


Podeu consultar al següent enllaç l’ordre del dia del ple, les propostes, els dictàmens i els acords adoptats a la sessió.


https://seuelectronica.terrassa.cat/web/seu/setembre-2019


 • Ple ordinari juliol 2019

Resum del Ple


El Ple de juliol, el primer del mandat, aprova exigir la immediata llibertat de tots els presos polítics. El plenari també avança en aquest inici de legislatura amb inversions financerament sostenibles per la millora de l’espai públic i reforçar l’estructura municipal. 


La vulneració dels drets fonamentals en la causa 20907/2017 de la Sala II del Tribunal Suprem contra els presos polítics és un fet inqüestionable per Esquerra Republicana – Moviment d’Esquerres. Així ho ha defensat un cop més el portaveu d’ERC-MES i Tinent d’Alcalde, Isaac Albert, en el primer ple del mandat on, per primera vegada, aquesta institució ha aprovat amb un suport majoritari del plenari i del govern municipal per exigir la llibertat dels presos i preses polítics, així com notificar aquest acord a totes les institucions.


Aquest, però, no ha estat l’únic acord d’un ple amb decisions trascendents per la ciutat com l’aprovació de més de dos milions d’euros en inversions financerament sostenibles, on el govern ha prioritzat partides per la millora de l’espai públic en accessibilitat o la millora de parcs infantils adaptats, entre altres.


Respecte a l’organització municipal s’ha aprovat la modificació de llocs de treball de l’Ajuntament per reforçar l’equip tècnic amb la ja anunciada figura del coordinador general i de nous directors de serveis que permetin un funcionament més eficient i àgil de la tasca municipal. Davant certes visions interessades de l’oposició en aquest aspecte, Isaac Albert ha hagut de recordar que el Partit Socialista tenia un projecte per implementar “una nova organització amb més àrees i, probablement, amb més tinences d’alcaldia i probablement més costosa. El nou govern, però, ha optat per cinc àrees, coordinades, transversals i que es reforcen per una nova forma de fer política per impulsar la ciutat”. Una explicació acompanyada una vegada més d’una petició de responsabilitat a l’oposició per no cercar titulars cridaners i actuar amb visió coherent i de ciutat a les propostes del nou govern.


Aquests han estat els punts més destacats d’un ple, en general, amb un debat tranquil a excepció de l’intent de Ciudadanos d’utilitzar barroerament una falsa agressió per motius ideològics a una escola de Terrassa. Uns fets esclarits ja per l’actuació del Departament d’educació però que, des de Ciudadanos, han arribat a comparar amb una violació en grup. La tinent d’alcalde i regidora d’educació, Teresa Ciurana, ha reprovat l’actuació del partit, tant pel fons com per la forma, i els ha recordat que des de l’Ajuntament s’ha actuat des del primer moment per esclarir els fets. Una reprovació a l’actitud de Ciudadanos compartida també per tota la resta de grups del plenari.


Propostes, dictàmens i acords


Podeu consultar al següent enllaç l’ordre del dia del ple, les propostes, els dictàmens i els acords adoptats a la sessió.


https://seuelectronica.terrassa.cat/web/seu/juliol-2019


 • Ple ordinari abril 2019

Resum del Ple


El


Propostes de Resolució • L’acció es concentra a l’anàlisi dictamens govern


 • Ple ordinari març 2019

Resum del Ple


El


Propostes de Resolució •  Proposta per permetre la distribució gratuita del diari cooperatiu “Malarrassa” als equipaments cívics municipals

 • Proposta per la realització d’una Auditoria pressupostària a l’Ajuntament de Terrassa


 • Ple ordinari febrer 2019

Resum del Ple


El


Propostes de Resolució • Proposta pel compliment dels principis democràtics a l’Ajuntament de Terrassa

 • Proposta per la millora de l’atenció policioal a la violència de gènere des de l’àmbit municipal

 • Suport a les mesures aprovades al Consell escolar municipal per una escolarització equilibrada


 • Ple ordinari Gener 2019

Resum del Ple


El ple de gener deixa un fort contrast en l’Ajuntament entre la política propositiva que realitzem des de l’oposició i l’actitud preocupant de restricció democràtica que exerceix el partit socialista quan es tracta de denunciar la repressió política a l’estat espanyol des de l’Ajuntament.


Al final, un acord de junta de portaveus senzill, que vam impulsar amb la voluntat ser aprovat per la majoria del plenari per donar suport als presos i exiliats polítics davant l’inici del judici al Tribunal Suprem amb una pancarta al balcó de l’Ajuntament és ignorat per l’equip de govern. La resposta de l’Alcalde, ignorar la decisió del ple i afirmar públicament que no la pensen complir i encarregaran informes per no fer-ho.


Un trist exemple de concepció de la sobirania municipal que deixa en entredit el desenvolupament que poden seguir altres propostes aprovades pel ple, pensades i desenvolupades per la millora de la ciutat. Parlem d’iniciatives com la proposta de resolució per eliminar l’ús de bosses de plàstic a Terrassa o la proposta per facilitar l’activitat cultural, aprovades per unanimitat a instàncies d’ERC-MEs i amb objectius ben concrets. Així s’ha donat des del grup republicà la via factible per desenvolupar una proposta enrocada com era l’eliminació de bosses de plàstic d’un sol ús en els espais comercials que depenen directament de l’Ajuntament i propiciar la seva desaparició a la resta de comerços.


Quan a la proposta per facilitar l’activitat cultural, més que una idea d’ERC-MES, és com el grup ha vehiculat les necessitats expressades per les mateixes entitats i associacions culturals en una trobada recent explicant les dificultats per exercir la seva activitat, fos per traves administratives o per manca d’assessorament. Justament, com que des d’Esquerra Repúblicana sempre s’ha defensat que la base de la vida cultural a la ciutat està a les entitats, s’ha presentat la creació d’una finestra única que vehiculi l’atenció a les entitats i faciliti la seva tasca.


Propostes aprovades a les quals s’ha de sumar els debats en el ple, molt pertinents, respecte com s’aborden les concessions de serveis municipals per part de l’Ajuntament (contracte de neteja), la regulació dels preus del lloguer i la capacitat municipal per inicidir la idoneïtat que el CAP de CAN ROCA sigui gestionat pel Consorci Sanitari de Terrassa… Debats i propostes interessants, temes de ciutat, que finalment no arriben a la ciutadania per la voluntat del govern socialista a tornar a crear conflicte amb l’expressió lliure de la democràcia.


Propostes de Resolució
 • Proposta de resolució per facilitar l’activitat cultural
 • Acord de junta de portaveus per penjar una pancarta al balcó de l’ajuntament de terrassa denunciant la injustícia amb les preses i els presos polítics.
 • Proposta de resolució per eliminar l’ús de bosses de plàstic a Terrassa
 • Acord de junta de portaveus per homenatjar Natividad Yarza Planas, primera alcaldessa democràticament escollida a Catalunya
 • Ple extraordinari Gener 2019 – Autobusos

Resum del Ple


El Partit Socialista, aliat amb la dreta del Ple de Terrasssa (Pdecat i C’s) aprova iniciar un procés de concessió del servei d’autobusos de Terrassa conscients de situar la ciutat en un atzucac.


Isaac Albert: «Aprovem iniciar un procés amb molt mal pronòstic. L’únic model que faria viable i desencallaria la situació de bloqueig actual és la gestió directa i ni l’han estudiat ni plantejat”


Ple extraordinari gris i de poc menys d’una hora per donar sortida a l’inici de l’expedient de contractació per la concessió del servei d’autobusos a Terrassa. A quatre mesos de les eleccions, el govern socialista ha optat per aquesta fórmula per poder aprovar els plecs d’un concurs per una concessió público-privada abans de finalitzar el mandat i dotar d’aparença de treball la seva inacció política en el transport municipal en els darrers quatre anys. De poc ha servit que des d’ERC-MES i la resta d’oposició d’esquerres s’hagi advertit sobre una decisió mal pressa, que condiciona el futur govern municipal i que tindrà conseqüències negatives pel futur de la ciutadania.


I és que com ha explicat el portaveu republicà, Isaac Albert, s’inicia un procés «condemnat des d’un inici», sense ni tan sols estudiar l’opció de la gestió directa del servei, en un moment on els concursos públics estan judicialitzats per les grans empreses i condemnant a l’Ajuntament a veure’s un cop més sotmesa a plets als tribunals per interessos privats. Una realitat que el mateix tinent d’alcalde encarregat del servei ja va acceptar prèvia a Ple i on s’ha amagat dades tan significatives com que el servei, optant per la gestió privada, continuarà costant 90 milions a la ciutadania els pròxims 10 anys.


Davant l’incipient regateig amb els plecs de condicions entre el govern socialista i el vot de PdeCAT i C’s, Isaac Albert ha llençat un advertiment a aquests partits «Jo no li demanaré res al PSC perquè espero que d’aquí a quatre mesos ja no governi en aquest ajuntament, però als que avui li donen suport siguin conscients que avui faciliten obrir un procés que no va enlloc».


Propostes de Resolució • No hi ha possibilitat de propostes de l’oposició


 • Ple ordinari Desembre 2018

Resum del Ple


El Ple de Desembre aprova per unanimitat la proposta d’ERC-MES perquè l’Ajuntament es responsabilitzi en la cobertura de les necessitats socials de residències públiques. Un darrer plenari de l’any on també s’aprova l’actualització del Reglament orgànic municipal i l’aprovació definitiva dels pressupostos 2019 (no sense polèmica)


La darrera sessió plenari del 2018 al Ple municipal ve marcada per una profunda càrrega política i de debats claus pel futur de la ciutat. En primer terme, amb l’aprovació per unanimitat del nou Reglament Orgànic Municipal que, després de 20 anys, s’actualitza per millorar la participació ciutadana i la seva representació en el desenvolupament de l’activitat política dins el consistori.


També s’aconsegueix un amplíssim consens en relació a la proposta d’ERC-MES perquè l’Ajuntament es responsabilitzi en la cobertura de les necessitats socials de residències públiques. Això si, aquí amb més debat, doncs a la feina prèvia que acostuma a fer el grup republicà per establir propostes consensuades no hi deixa d’haver un contrapunt amb el govern municipal respecte quina ha de ser la responsabilitat del consistori. Com explicarà durant el debat el portaveu d’ERC-MES, Isaac Albert, Des del municipi, no importa si és de la nostra competència, sinó si és de la nostra incumbència donar resposta a les necessitats de la ciutadania”. En aquest sentit, es proposa i s’aprova que, si bé s’ha de reclamar a la Generalitat la construcció necessària de places públiques residencials, l’Ajuntament també ha de ser proactiu: “Hem de donar resposta a les necessitats de la ciutadania a qui li és igual qui construeixi les residències i l’Ajuntament hi ha de tenir un paper“.


També en relació a donar resposta a les necessitats socials, des del grup municipal d’ERC-MES es va aprofitar la votació de les noves tarifes pel transport públic de passatgers a Terrassa per recordar que ja fa 3 anys el grup va proposar convertir la Tblanca en un títol social per raó de renda i no d’edat. Una demanda que continua sense executar-se.


Quant a l’aprovació definitiva dels pressupostos de l’Ajuntament per l’any 2019, el govern va aconseguir tornar a superar el tràmit, gràcies més a l’acció de responsabilitat per no deixar a la ciutat sense recursos, que no pas a la bona praxi de l’executiu a l’hora de defensar uns comptes continuistes. De fet, des d’ERC-MES, es va fer explícit que no es comparteix que es rebutgin les al·legacions pertinents de les entitats terrassenques per una qüestió de forma. Per Isaac Albert “necessitem ser crítics per no incloure en el pressupost propostes aprovades per aquest ple i que donen resposta a demandes com, per exemple, les del barri de Ca n’Anglada”.


Finalment, en l’apartat d’acords de junta de portaveus, si bé es va aconseguir aprovar la iniciativa d’ERC-Mes per defensar la legitimitat de totes les protestes que es volguessin realitzar durant el 21 de Desembre a Barcelona per la visita del govern espanyol i de suport als presos polítics en vaga de fam, el contrapunt negatiu es va esdevenir amb el rebuig a la proposta de jovent republicà de defensa de l’antifeixisme a Terrassa i el rebuig a les càrregues policials viscudes a la ciutat contra aquest col·lectiu a inicis de Desembre.


Propostes de Resolució • Proposta per fer de Terrassa el primer espai de socialització política i servei a les persones (fins i tot quan no tenim les competències)

 • Proposta de suport a les mobilitzacions del 21D a Barcelona

 • Proposta per reafirmar Terrassa com a ciutat antifeixista

 • Acord de suport als presos polítics en vaga de fam


 • Ple ordinari Novembre 2018

Resum del Ple


El ple de novembre aprova per ampli consens la proposta d’ERC-MES per blindar els menjadors escolars com a servei públic municipal. Les intervencions ciutadanes donen peu a un intens debat per defensar els drets i necessitats en sanitat, residències o dependència a Terrassa.


El protagonisme en el Ple del mes de novembre ha recaigut, en primer terme, en la ciutadania. Les intervencions ciutadanes per defensar les mocions del Segon Parlament ciutadà en matèria de sanitat, residències i dependència han obert un debat polític que ha conclòs amb l’aprovació de les dites iniciatives. Respecte a la sanitat, i el problema en les llistes d’espera a Terrassa, el portaveu d’ERC-MES ha destacat que a la denúncia per les mancances en sanitat no s’hi ha d’obviar tampoc els esforços del Departament per revertir les retallades en els darrers anys i que, com reclamava el mateix Parlament ciutadà “aquesta proposta interpel·la l’Ajuntament perquè se’n preocupi, cosa que no ha fet fins ara”.


Un debat similar a l’exposat en l’àmbit de les residències públiques i recursos per la gent gran. Isaac Albert ha explicitat el suport d’Esquerra-MES històrica a les necessitats terrassenques per tenir equipaments i recursos d’atenció a la gent gran, però també que l’Ajuntament com administració més pròxima a la ciutadania es pot i s’ha d’implicar en la creació d’equipaments i no escudar-se en un debat de competències.


Respecte les propostes presentades pels diferents grups polítics, la iniciativa d’ERC-MES perquè l’Ajuntament assumeixi la seva responsabilitat com a garant del servei públic de menjadors escolars ha estat un dels més intensos. La polèmica sorgida per la gestió dels impagaments a inicis de curs escolar va motivar aquesta proposta per tal que només l’Ajuntament, a través de serveis socials, tingui potestat de cessar el servei de menjador a un infant quan estigui provat que l’impagament no té derivades socials. Així mateix, el servei s’haurà de seguir donant amb normalitat i no substituir per entrepans com es té coneixement que s’havia realitzat en alguns casos.


Des d’ERC-MES també es va promoure i aprovar una proposta per promoure un debat de ciutat sobre el paper que ha de tenir Terrassa dins el Territori. Segons Isaac Albert, en un moment on es plantegen models d’interacció supramunicipal, la ciutat ha d’entomar un debat sobre com prendre un paper protagonista al territori i, sobretot, amb quin territori hi ha un interès natural per crear sinergies. Segons el líder d’Esquerra “No pot ser que ens assabentem per la premsa que l’alcalde rebutja un model o l’altre territorial quan representa un govern en minoria i el debat no s’ha dut a terme a la ciutat”. Sota aquesta premissa, s’ha aprovat una moció que ha d’incentivar un debat de ciutat i, si escau, un ple extraordinari sobre aquest tema”.


Propostes de Resolució • Proposta per blindar el servei públic de menjadors 

 • Proposta der promoure el debat ter

 • Proposta per revisar el disseny dels patis escolars per afavorir el joc divers i igualitari

 • Proposta per demanar que Terrassa sigui inclosa a la zona tarifària 2 de l’ATM


 • Ple ordinari Octubre 2018

Resum del Ple


El Ple d’octubre deixa moltes decisions clau per la ciutat. La proposta d’ERC-Mes per dinamitzar el comerç, el rebuig a la pròrroga del servei urbà d’autobusos, l’escola inclusiva, el nou contracte dels serveis de neteja… Decisions que tornen a quedar a l’expectativa de l’encaix que en faci el govern municipal.


Tots els partits polítics dins el Ple de Terrassa van estar d’acord amb la proposta d’ERC-MES que cal abordar la situació del comerç a Terrassa i cercar eines per dinamitzar-lo. Com va expressar el portaveu d’ERC-MES, Isaac Albert, “Cadascú des de la seva perspectiva entén que el comerç en trama urbana dóna vida a la ciutat, social i econòmica, i que hem d’entomar el seu futur“. Una visió compartida a l’hora d’abordar temes de ciutat que també es va poder veure en la iniciativa per millorar els recursos per l’escola inclusiva o analitzar l’envelliment futur de la ciutat i millorar els serveis per a la gent gran, aprovades amb un ampli suport però on, ara, el govern municipal pot limitar-se a demanar que facin la feina altres administracions o assumir la seva responsabilitat amb els veïns i veïnes de Terrassa.


En altres iniciatives de caràcter més ideològic com el suport de la campanya Votxtothom o la pretensió de la dreta del consistori de celebrar la constitució el contrast de posicionaments va ser força més marcat. En aquest cas, des de l’oposició d’esquerres es va aconseguir defensar el dret de tota la ciutadania a votar, així com tombar la pretensió de Ciudadanos, PP i PSC de commemorar el 40 aniversari de la constitució. Una efemèride que el regidor d’ERC-MES, Carles Caballero, va explicitar l’oposició a celebrar un text que s’utilitza d’empara per a la repressió.


Amb tot, els debats de més profunditat del Ple d’octubre van girar al voltant dels dictàmens que el govern va elevar al plenari. Des de l’oposició es va tombar la nova pròrroga del servei d’autobusos municipals. Els busos no deixaran de funcionar al tractar-se d’un servei bàsic, però el vot de càstig obliga al govern a abordar una licitació que podria emprar-se per millorar el servei i replantejar-ne el model i que el govern del PSC ha esquivat per desídia o per incapacitat política. Ara l’executiu municipal haurà d’accelerar la dedicació fins a finals de legislatura.


També es va viure un debat complicat al voltant del nou servei de neteja pels edificis municipals. En aquest cas, un treball força més acurat per part dels tècnics de l’Ajuntament que, no obstant això, es va elevar al ple amb algunes incògnites sobre com es garantiran els drets de les treballadores. Isaac Albert, va recordar que “el govern té l’obligació de revisar el plec i, sobretot, estar a sobre per què el servei es desenvolupi correctament i respectant els drets de les persones contractades”.


Finalment, destacar l’aprovació del protocol de dol en cas de feminicidis per la ciutat de Terrassa després de 3 anys d’haver estat encarregat al Ple. Un procés impulsat per TeC, ERC-MES i la CUP i on s’ha involucrat als col·lectius feministes i LGTBI de la ciutat. Tot i la demora respecte a l’objectiu inicial, la regidora Carme Labòria va destacar la importància de poder disposar d’uns paràmetres per saber reaccionar com a ciutat davant els feminicidis i, sobretot, garantir tota l’assistència necessària a l’entorn de la víctima.


Propostes de Resolució • Proposta per la dinamització de l’activitat comercial a Terrassa

 • Proposta per dotar dels recursos necessaris l’alumnat amb necessitats educatives especials

 • Proposta per revisar el disseny dels patis escolars per afavorir el joc divers i igualitari

 • Proposta per demanar que Terrassa sigui inclosa a la zona tarifària 2 de l’ATM


 • Ple ordinari setembre 2018

Resum del Ple


El Ple de setembre permet aprovar un acord per reivindicar l’1 d’Octubre des de l’Ajuntament de Terrassa i fer passes endavant en la consecució d’una millora en la participació i la promoció de sobiranies al món local.


El ple de setembre serà recordat per la reivindicació de l’1 d’octubre des de la màxima institució de la sobirania terrassenca però, també, per la visualització de dues formes contraposades d’entendre la política: la de la confrontació i la de la defensa de la democràcia.


En primer terme per la mateixa aprovació de la proposta sobre l’1 d’octubre. Una iniciativa treballada fins a darrer instant des d’ERC-Mes per establir complicitats dins el plenari i, malgrat els matisos d’uns i altres, establir un consens ampli més enllà dels del 155 (PP, C’s i PSC) per reivindicar una data històrica, el dret inqüestionable de la ciutadania per decidir el seu futur, la llibertat dels presos polítics i la fi de la persecució ideològica.


Un debat no lliure de tensió, sobretot des de les bancades del públic, on un grup de ciutadans unionistes van penjar una bandera espanyola i van increpar els regidors independentistes. Com va expressar el portaveu del grup municipal d’ERC-MES, Isaac Albert, al finalitzar el ple: “Sempre defensarem la llibertat d’expressió, sigui de qui sigui, però no entenem que es toleri que dins del ple es permetin insults a les persones electes”.


De fet, justament per no caure en l’estratègia de la confrontació, la majoria de grups (a excepció del PP i el PSC) va decidir no intervenir en el debat sobre l’enèsima proposta de Ciutadans per limitar la llibertat d’expressió a l’espai públic i prohibir els llaços grocs. Pretensió de Ciutadans de desviar el debat per no parlar del que realment importa. Resumit per Isaac Albert afirmant que “volen prohibir els llaços grocs quan del que toca parlar és de la llibertat dels presos polítics i el futur del País. Els drets no es debaten, s’exerceixen”. La proposta, finalment, va ser desestimada.


El que si es va aprovar, per àmplia majoria, va ser la proposta a instàncies del Parlament ciutadà per millorar la participació ciutadana en els afers institucionals. El regidor, Pep Forn, va entomar el repte proposat per aquest col·lectiu, tot i advertir que “Tenim eines per millorar la participació, però s’han d’utilitzar i sobretot cal voluntat política per fer efectives les bones propostes de la ciutadania”. En aquest sentit Pep Forn va recordar que ERC-MES és l’únic grup municipal que va decidir estar present en tots els consells d’administració de les societats municipals com una obligació inherent a ser representants de la ciutadania. També va picar la cresta al govern per dignificar els espais de participació de les entitats, validar les seves aportacions i no utilitzar mecanismes com les audiències ciutadanes per fer propaganda de la tasca de govern.


Finalment, el grup municipal d’ERC-MES va apostar per donar suport a iniciatives per millorar la inversió als barris o  desenvolupar la feminització de l’esport i l’activitat física en el marc del nou pla de l’esport que hauria d’estar desenvolupant el govern municipal a instàncies dels republicans.  En l’apartat d’acords de junta de portaveus, tots els grups es van sumar a la proposta d’ERC-MES per vehicular la demanda de la cooperativa Som Energia per millorar les bonificacions fiscals a aquelles persones que aposten voluntàriament per l’autoconsum ecològic amb la instal·lació d’energies renovables al seu domicili. Un petit pas necessari per a la sobirania energètica, també des del món local.


Propostes de Resolució • Proposta per reivindicar l’1 d’Octubre

 • Proposta per una major participació de la ciutadania en els afers institucionals

 • Acord per la bonificació de les energies renovables


 • Ple Extraordinari de Residus 2018

Resum del Ple


El ple extraordinari sobre la gestió de residus a Terrassa evidencia la manca de compromís del govern del PSC en la gestió de residus i la neteja de la ciutat. Unanimitat en revertir la situació davant les excuses de l’executiu municipal.


Isaac Albert: “Vostès són en aquests moments el tap que no deixa renéixer la ciutat i ho fan en molts àmbits… amb el problema que en l’àmbit dels residus, de la neteja, la mala gestió es fa evident pels ciutadans.”


Amb els documents i les dades a la mà, el Ple extraordinari de residus esdevé una constatació del poc interès mostrat pel govern en la gestió de residus a Terrassa, portant la ciutat a un estancament en el reciclatge i perpetuant la sensació de brutor a la ciutat. Una anàlisi general compartit per tots els grups de l’oposició, que es van sumar a la proposta de ple feta per ERC-MES i Terrassa en Comú per abordar la qüestió. Un estancament compartit per les entitats veïnals participants en la Taula de Residus, que van poder intervenir al Ple i explicar com la immensa majoria de les seves propostes per millorar la neteja i el reciclatge a la ciutat no han estat escoltades. Fins i tot el mateix govern socialista, després d’intentar superar la sessió extraordinària a força d’excuses, va acabar demanant separar els acords per poder-hi votar a favor. Un gest que se li va atorgar perquè, com va explicar el portaveu d’ERC-MES, Isaac Albert: “la nostra victòria és que, fins i tot vostès, veuen que les nostres propostes són necessàries per millorar la situació”.


Respecte a documents i dades, a part de dades reiterades com l’estancament en la recollida selectiva en el 33 per cent o l’absència d’un contracte programa per millorar la gestió d’Eco-equip, Isaac Albert va demostrar com la inactivitat del govern en l’àmbit dels residus s’ha constatat en el Pla de Residus 2018-2030 presentat la primavera passada pel PSC i pendent d’aprovació. Un document “Copiat del Pla que vostès ja tenien fet el 2015, on només han canviat algunes dades, tan malament que pràcticament no han canviat la diagnosi i hi aparèixen dades antigues i obsoletes”. Un document que no es va executar en el seu moment i ara volen fer passar per nou, “de la mateixa manera que aquí al ple s’omplen de paraules d’elogi cap a la Taula de Residus quan no han escoltat les seves propostes”.


El to propositiu dels partits proposants va incloure nombroses preguntes al govern respecte la tasca desenvolupada, intentant trobar sentit a com l’increment necessari durant aquesta legislatura al pressupost de residus (facilitat per l’oposició d’esquerres), no ha acabat revertint en una millora del servei. Per part de l’equip de govern, ni una sola resposta. De fet, la gran argumentació del PSC per boca del tinent d’alcalde responsable de l’àrea va ser acusar els partits de l’oposició de no assistir a les reunions de la Taula de Residus. Una afirmació falsa que Isaac Albert va haver de rebatre mostrant que el representant d’ERC-MES, Oriol Guerrero, fins i tot estava a la sala seguint el Ple.


Finalment, el ple va concloure amb l’aprovació dels punts proposats per ERC-MES i TeC, i subscrits per tota l’oposició: • Reprovació de la gestió que ha fet l’equip de govern del servei de neteja i recollida de residus de la ciutat de Terrassa durant el present mandat i la implementació per mandat plenari de mesures correctives immediates per revertir la situació i fiscalitzar l’evolució futura, consistents en:

  • Transmissió de les actuals tasques desenvolupades per la Taula de Residus de Terrassa a un nou Observatori de Residus de Terrassa, que ampliï les seves atribucions, autonomia i mitjans propis com a organisme de participació ciutadana. Aquest nou Observatori de residus requerirà de la redacció amb el menor temps possible d’un reglament propi, que entre d’altres estableixi les obligacions de l’executiu municipal i l’empresa Eco-equip a l’hora de donar resposta i transparència a la seva tasca en la gestió dels residus de la ciutat.

  • Presentar abans d’un mes la proposta de Contracte programa per Eco-equip a l’actual Taula de Residus i la Comissió Informativa de l’Àrea de Territori.

  • Definir un protocol de contractació per la gerència de l’empresa, que incorporin criteris de transparència i professionalització del càrrec.

  • Presentació justificada del Projecte d’Ordenances Fiscals 2019, justificant la concreció i adequació dels diferents impostos, taxes i preus públics al projecte de pressupostos 2019 i el seu projecte d’aplicació, concretant en la gestió dels residus municipals …
Propostes de Resolució • Proposta Ple extraordinari de Residus 


 • Ple Ordinari juliol 2018

Resum del Ple


Potenciar el paper de les dones a la ciència, aprofitar el recinte firal,  música al carrer als barris, policia educadora i, novament, gestió pública de l’aigua. Aquestes són les fites d’un darrer ple de curs polític molt llarg però ben aprofitat i on deixem deures per fer a l’equip de govern, amb propostes aprovades que ara cal desenvolupar.


                                                     


L’última sessió plenària del curs polític, més en un any tan intens com el que acabem de passar, pot tendir a esdevenir un pur tràmit abans d’entomar l’aturada estiuenca. Però no… L’hem aprofitat. En primer terme, per necessitat, doncs la futura gestió pública de l’aigua demana posar-se les piles i anem avançant en aquest camí amb decisions tan importants com la previsió d’ingressos i despeses de la nova empresa de l’aigua. Una previsió que, segons el regidor d’ERC-MES, Carles Caballero, demostra la viabilitat d’un projecte positiu  per la ciutat “Fent un càlcul prudent de la despesa, constatem que no cal augmentar els rebuts, que la gestió pública serà viable i, sobretot, que el què abans eren beneficis privats ara revertiran en la ciutadania”.


També en relació a l’aigua es va aprovar el reglament del nou Observatori de l’Aigua, l’organisme participatiu que s’encarregarà de supervisar que el futur servei de l’aigua funcioni correctament.


El ple també va permetre aprovar les bases per les beques de recerca universitària amb totes les esmenes d’ERC-MES i l’Assemblea de dones d’Esquerra Terrassa incorporades. L’objectiu: aprofitar les beques per promocionar el paper de les dones en la ciència i la tecnologia. Com va explicar el regidor Pep Forn “Hem aconseguit canviar unes beques immòbils des de feia anys per introduir-hi la perspectiva de gènere i augmentar-ne la dotació”.


Abans d’abordar les propostes dels diferents partits, el Ple va tornar a dedicar uns instants a denunciar la violència envers les dones. Aquesta vegada, la lectura del manifest va anar a càrrec del portaveu del grup municipal d’ERC-Mes, Isaac Albert, qui va aprofitar l’ocasió per llegir diversos fragments de la sentència de la Manada per demostrar el biaix masclista de l’estat espanyol i reclamar, al seu torn, una ciutat realment feminista “una ciutat impregnada de valors feministes que faci ús de totes les eines que tingui a l’abast per acabar amb aquesta xacra”.


En un àmbit molt diferent, la proposta d’ERC-Mes per habilitar el recinte firal com espai polivalent per entitats va ser aprovada per unanimitat. La proposta que ara el govern té l’obligació de desenvolupar, té per objectiu estudiar i implementar un projecte perquè les entitats, sobretot esportives, puguin fer ús dels 3.500 metres quadrats d’un equipament que actualment passa dues terceres parts de l’any tancat.


També amb un ampli suport es va poder aprovar la proposta d’ERC-MES per la promoció de la música en viu i els espectacles a tots els barris de la ciutat. Una iniciativa per definir espais a cada districte on la creació terrassenca pugui donar-se a conèixer alhora que aporta vida als barris.


Finalment, ERC-Mes va tornar a portar a Ple la proposta per una policia educadora i de proximitat. En aquest cas, el grup municipal va partir d’un informe desenvolupat per la Síndica municipal de greuges de la ciutat respecte a les sancions a menors per proposar que davant una infracció es faci un primer advertiment als pares i mares. En cas de sanció ferma, la proposta d’ERC-MES es basa a donar opció a fer treballs per la comunitat en substitució a la multa, una opció molt més instructiva (tenint en compte que la multa sovint l’acaben pagant els progenitors).


Propostes de Resolució • Proposta per habilitar el recinte firal com espai polivalent per entitats. 

 • Proposta per promocionar la música en viu i els espectacles de carrer a tota la ciutat

 • Proposta per una policia educadora i de proximitat

 • Esmenes per facilitar la carrera investigadora de les dones en les beques universitàries municipals.  • Ple Ordinari juny 2018

Resum del Ple


La participació de 4 entitats ciutadanes marca un Ple on el consens entre els partits en la majoria de propostes no amaga marcades diferències en la visió de futur que es té de la ciutat.


El ple, celebrat el 28 de juny, dia de l’orgull LGBT, es pot dir que només va aconseguir un consens sense esquerdes en la proposta presentada per ERC-MES per la promoció d’accions per aprofundir en el Pacte per la diversitat, afectiva i d’identitat de gènere de Terrassa. Un ampli consens que, malgrat existir en altres qüestions, va deixar espai a un debat marcat per les diferents visions que es té de la ciutat.


En primer terme, per les respostes a la participació ciutadana. La proposta de l’Associació de veïns de Ca n’Anglada per crear un pla de treball per abordar de forma seriosa el futur del barri. Una proposta que el portaveu d’ERC-MES, Isaac Albert, rebia amb les mans obertes davant les reticències d’un govern que l’entomava més com una crítica que com una oportunitat. Isaac Albert va agrair la dedicació i insistència de l’Associació per millorar el barri i va afirmar que “Necessitem ja un projecte de futur pel barri, i també per Terrassa”. Això si, parant els peus a Ciutadans que va intentar aprofitar la proposta per fer populisme, emplaçant-los a “no estigmatitzar el barri”. Pel portaveu d’ERC-MES cal aprendre del què ha funcionat i el que no, observar la realitat i treballar per millorar-lo: “El futur ja se’ns fa evident. Treballem perquè sigui millor”.


Aquesta necessitat de dotar la ciutat d’una visió de futur de la qual el govern municipal actual està absent també es va fer notar en l’aprovació d’un nou expedient de suplement de crèdit per gastar el superàvit. Traduït: 6 milions d’euros de superàvit que el govern, segons Isaac Albert, “inverteix sense cap criteri polític, sense projectes de ciutat i sense visió de futur”.


Les excuses del govern per justificar la seva tasca també es van fer notar davant la proposta de Terrassa sense murs que vàrem defensar per millorar els serveis per assegurar els drets de les persones migrades a la ciutat. Pel govern, la ciutat ja fa fins on li permeten les competències. Des d’ERC-MES, Carme Labòria, va emplaçar al govern municipal a entomar el repte i reclamar més recursos al govern espanyol, del seu mateix color, per ajudar a la nova ciutadania des de la proximitat.


Malgrat aquesta crida, l’equip de govern va utilitzar el vot de qualitat de l’alcalde, Alfredo Vega, per trencar l’empat en la votació dels acords i rebutjar quatre de les mesures més ambicioses. Una decisió poc elegant doncs el vot que ens mancava a l’oposició per aprovar-los era el de la Meritxell Lluís, regidora absent del Ple perquè es trobava visitant amb els seus fills al seu marit, el conseller Josep Rull, pres polític.


Un vot de qualitat que, davant el tarannà del Partit Socialista de no tenir escrúpols en utilitzar una avantatge fictícia per rebutjar una proposta a favor de la dignitat de les persones, va obligar a l’oposició a retirar altres propostes i posposar-les al futur ple de juliol on el govern municipal no se’n podrà aprofitar.


201806 postal postple mes de juny 2018


Propostes de Resolució • Proposta per publicitar el servei LGTBIQ i la creació d’una setmana temàtica en matèria LGTBI

 • Proposta per una policia educadora i de proximitat

 • Suport a la iniciativa Terrassa Sense Murs per afavorir els processos d’acollida i d’inclusió a Terrassa

 • Esmena a l’ordenança de Sorolls per evitar la recollida de la fracció de vidre en horari nocturn


 • Ple Ordinari maig 2018

Resum del Ple


El grup municipal d’ERC-MES de Terrassa aprofita el Ple de maig per reivindicar fer política. I ho demostra aprovant totes les iniciatives presentades, defensant les iniciatives ciutadanes i la llibertat dels presos polítics, però també criticant les actituds populistes a govern i oposició.


El mes de maig s’arriba al ple amb un intens treball previ per intentar enfortir des d’ERC-MES i tirar endavant aquelles propostes i iniciatives ciutadanes que s’hi presentaven, fossin pròpies o no. La proposta per millorar el transport públic en Festa Major, impulsada per Jovent Republicà i que permetrà un bus nocturn entre el jove, el centre i tota la ciutat, ja havia obtingut el suport unànime fins i tot abans d’arribar al ple. Altres acords com les de l’Esplai Guadalhorce o la Marea pensionista que vam vehicular al ple també han aconseguit un ampli suport.


En l’àmbit d’educació es va produir un interessant debat per la proposta feta a instàncies de mares i pares d’alumnes de la zona 2 d’escolarització a la ciutat. El problema: les adscripcions entre primària i secundària. Una proposta que ERC-MES va treballar abans del ple amb els proposants per, com va explicar Isaac Albert, “ens obliguem a entomar qualsevol debat al ple per parlar d’educació i eliminar qualsevol possible discriminació entre alumnes”. Així, des d’ERC-MES es creu que no es pot generar falses expectatives als pares i procurar que si adscrius una escola a un institut hi hagi places suficients i treballant per la continuïtat del projecte educatiu. Això si, sense alarmismes, amb un toc d’atenció a altres grups que pintaven un panorama desolador: “La proposta ens permet millorar i treballar per eliminar greuges entre l’alumnat. Ara, l’objectiu és millorar la distribució de l’alumnat amb igualtat”.


Més tens va ser el debat en relació a equipaments i polítiques laborals, amb dues mostres de clara incongruència de l’equip de govern. En equipaments, per aprovar una proposta amb Terrassa en Comú per prometre tirar endavant un nou centre cívic al districte 3. Com va explicar Isaac Albert, feia poca estona s’havia aprovat la proposta de l’esplai Guadalhorce per estudiar situar al mateix terreny, reservat per educació, un equipament per a la infància i l’adolescència: “Tenen un nou pla d’equipaments pendent de desenvolupar, el terreny no es correspon, no tenen estudis contrastats i aproven promeses als veïns un mes després de dir que farien un pàrquing amb Ciudadanos al mateix solar”. Una iniciativa electoralista que, segons ERC-MES, caldrà veure si es fa.


També electoralisme en la proposta de Ciudadanos sobre el programa Treball als Barris. Una iniciativa que ni govern ni C’s semblaven saber com funcionava el programa ni que requeria un treball previ per proposar que s’ampliés. Això si, indicant a la iniciativa uns barris determinats que, segons ERC-MES “semblen correspondre’s més a les seves expectatives electorals que a les necessitats del veïnat”. En aquest cas, però, les crítiques realitzades per Isaac Albert al ple van permetre modificar la proposta perquè aquesta iniciativa d’ocupació es pugui desenvolupar correctament a la ciutat.


Finalment, el debat sobre drets i llibertats va tornar a ser protagonista del Ple. L’Ajuntament de Terrassa va aprovar per acord el seu suport als professionals de l’IES Montserrat Roig qüestionats pel Ministerio d’Educació sobre acusacions buides d’adoctrinament. Ara, el debat al Ple es va produir amb l’aprovació de la iniciativa per demanar l’alliberament dels presos polítics. Totes dues propostes es van aprovar però, un cop més, davant la correcta però tèbia resposta del govern socialista a l’hora de reclamar la llibertat dels presos polítics. Resumint: no ens agrada que estiguin presos però no són presos polítics. Un plantejament que, des de les files d’ERC-MES, el regidor Carles Caballero va decidir respondre recordant que, tard o d’hora, el cas arribarà a la justícia internacional “i quan hi arribi es confirmarà el que tothom veu menys la justícia espanyola: que no pots acusar algú de violència quan no n’hi ha hagut. Que no et pots inventar delictes per empresonar persones per les seves idees”


També, en aquest debat, un apunt al torn de precs i preguntes on el portaveu d’ERC-Mes, Isaac Albert, va preguntar directament a l’alcalde per la seva invitació a la ciutadania a expressar les seves idees polítiques en la intimitat. De forma directa, Isaac Albert va plantejar “Digui’m, per vostè que ens posem aquest llaç groc per demanar la llibertat dels presos polítics és llibertat d’expressió sí o no? Què hi hagi gent que ens vulgui obligar a treure’l de la solapa o de la finestra del nostre grup municipal és repressió sí o no?”


Propostes de Resolució • Proposta per la millora del transport públic durant la Festa Major

 • Acord en defensa dels professionals de l’educació a Terrassa i a Catalunya

 • Proposta per garantir la disponibilitat de places a secundària

 • Proposta de la Marea pensionista contra un producte paneuropeu de pensions individuals

 • Proposta de l’Esplai Guadalhorce per un espai per la infància i l’adolescència al D3

 • Acord a favor de la llibertat d’expressíó i artística als espais municipals de Terrassa


 • Ple Ordinari abril 2018

Resum del Ple


El Ple d’abril serà recordat per la multitudinària concentració de rebuig a la sentència de “La Manada” al Raval. Tots els partits van coincidir a aturar un Ple per secundar la protesta. Per contraposició, noves mostres de política populista tornen a mostrar la pitjor versió de la política terrassenca.


Aquest 26 d’abril Terrassa va demostrar que la mobilització feminista del passat 8 de març continua viva i reivindicativa a la ciutat. I ho va fer per mostrar la seva indignació per la sentència de “La Manada” on 5 individus han estat condemnats per abús i no per violació malgrat les proves sobre com van forçar una noia de 18 anys a mantenir relacions sexuals. Tots els grups municipals van acordar aturar el Ple per sumar-se a la concentració on es va llegir un manifest que començava afirmant que “El judici i la sentència final a la mal anomenada Manada serveix per fer palès, un cop més, que la justícia és patriarcal i que actua com a braç executor legal de tot un sistema que ens vol oprimides”.


Un punt d’entesa entre les forces polítiques de la ciutat que dins la sessió plenària només es va aconseguir en punts molt concrets. Ens referim, per exemple, a la proposta per aconseguir una ciutat més neta i sostenible presentada per ERC-MES. En aquest cas tots els partits van coincidir que és necessari recuperar la inversió (obligatòria s’ha de dir) del 2 per cent de la recaptació de la taxa de residus en programes de conscienciació i informació per millorar els resultats de la recollida selectiva a la ciutat. El govern va intentar la clàssica tàctica de “ja ho estem fent” però la resta de partits li van comprar el discurs populista. El portaveu d’ERC-MES, Isaac Albert, va explicar “No es tracta de fer publicitat, és conscienciar i crear eines per millorar entre tots la neteja de la ciutat.”


La divisió política, però, va arribar davant el populisme de les iniciatives de Ciutadans i el posicionament un cop més incomprensible del PSC. Parlem sobretot d’habitatge. Si en una primera proposta per ampliar el parc públic d’habitatge amb mesures consensuades per esprémer amb màxim la llei d’habitatge, l’estupefacció va arribar quan PSC i PDeCAT van aprovar la proposta de Ciutadans per fer el mateix comprant pisos als bancs. Com va expressar la regidora d’ERC-MES, Carme Labòria “Vostès volen que rescatem a les entitats bancàries dues vegades? I perquè no obligar-los a complir la llei i facilitar l’habitatge?”. La resposta del govern municipal justificant amb excuses el seu vot favorable no va deixar de fer-ho tot més lamentable.


Un populisme que es va tornar a evidenciar amb el vot a favor del PSC a la proposta de Ciutadans a la creació d’un pàrquing públic a un solar buit al districte 3. Una proposta que, en aquest cas, afortunadament es va poder aturar. I és que si bé és cert que hi ha un problema d’aparcament a Can Palet, es proposava gastar entre 200 i 400.000 euros en una mesura populista contrària al pla de mobilitat de Terrassa. No només no es plantejaven altres alternatives com millorar el transport públic, sinó que a més el pàrquing havia d’ocupar un espai reservat per la construcció d’equipaments públics com una escola bressol i, de fer-se, posava en greu risc que aquests béns per la ciutadania no arribin mai. I tot, a canvi de quatre places d’aparcament a lluir abans d’eleccions.


Per rematar el ple, el torn de precs i preguntes va aprofundir en un tema que ERC-MES ja havia denunciat uns dies abans: les revistes d’informació per districtes que ha publicat i distribuït l’ajuntament recentment. Com ja havia preguntat per xarxes, el regidor Pep Forn va demanar a l’equip de govern quan havia costat la publicació i la seva distribució així com la pèssima qualitat d’aquesta. Per només posar dos exemples: al Districte 1 no apareix informació d’entitats com Minyons, el Centre Excursionista, Tub d’Assaig… I en canvi apareix un llarg directori a tots els districtes d’entitats, moltes de les quals ja no existeixen o que, fins i tot, s’ubiquen al mapa i es dóna com a direcció de les mateixes residències particulars. Sembla que gairebé l’únic correcte de les mateixes és la foto promocional de l’Alcalde i el regidor de districte a la contraportada. El regidor responsable de l’Àrea va esquivar donar resposta a aquests errors o al cost de la publicació, pel qual des d’ERC-MES se sol·licitarà formalment la informació fins a treure’n l’entrellat.


postal postple abril 2018


Propostes de Resolució • Proposta per una Terrassa més neta i sostenible

 • Proposta contra la criminalització dels CDR

 • Proposta per la llibertat de les persones preses polítiques i contra la deriva autoritària de l’Estat Espanyol 


 • Ple Ordinari març 2018

Resum del Ple


L’aprovació definitiva del canvi de forma de gestió del servei d’aigua, l’obertura del debat territorial, la necessitat de parlar i decidir sobre el futur de l’escola a Terrassa o les incongruències en la defensa dels drets de la ciutadania: claus del ple del mes de març.


El dia en què el Parlament de Catalunya intentava desencallar sense sort l’inici de la legislatura, el dia abans que el suprem tornés a decidir enviar a presó a cinc  persones per haver defensat i treballat per les seves idees polítiques (i una més es veiés obligada a prendre el camí de l’exili), el ple de Terrassa encarava temes importants pel futur de la ciutat, malgrat la concisió i brevetat d’un ple amb debats positius però també amb incongruències soterrades i vots inexplicables. I és que, malgrat que tot feia preveure que la repressió de l’estat espanyol tornaria a colpejar amb força, es va desestimar la proposta d’ERC perquè l’Ajuntament donés suport a tots aquells ciutadans que volguessin querellar-se contra el jutge Pablo Llarena per prevaricació en les seves funcions. Una proposta que ni PSC, ni TeC van voler secundar.


En l’àmbit positiu destacar sobretot que en el dia mundial de l’aigua el plenari de l’Ajuntament aprovés definitivament el canvi de forma de gestió del servei d’abastament d’aigua i es poses data a l’entrada en funcionament de la nova empresa pública: el 10 de desembre de 2018. Una fita que el regidor d’ERC-MES, Carles Caballero, resumia un cop més com la capacitat del plenari de respondre al compromís amb la ciutadania més enllà de les pressions externes: “La sobirania és la qualitat d’un poder polític que no està sotmès a cap altre poder. I aquest plenari, al fer possible avui la gestió directa de l’aigua a Terrassa, només respon a la voluntat de la ciutadania


També positiu, malgrat la complexitat, va ser el debat al voltant de l’educació arran de la intervenció de l’AMPA l’escola el Vallès per reclamar que el centre fos adscrit, com a mínim, a un altre institut. Una petició per millorar la competitivitat del seu centre escolar que va donar peu a un acord unànime de tots els grups per proposar al departament la revisió de les adscripcions i altres mesures per revertir un mapa escolar terrassenc marcat per la segregació escolar. El portaveu d’ERC-MES, Isaac Albert, va demanar al govern municipal un cop més que es posin a treballar en aquest àmbit i va plantejar novament solucions com l’institut escola, un model al qual l’escola El Vallès podria “ser un ferm candidat”. Isaac Albert també va voler recordar que “Si plantegem solucions hem de partir que la solució passa per defensar el dret fonamental dels alumnes de rebre una educació de qualitat, vagin a l’escola que vagin.”


Menys unanimitat en la proposta de creació del Districte 7 per part de l’equip de govern. Una proposta per donar resposta a una reivindicació històrica dels barris de Can Parellada i Les Fonts, però que s’ha plantejat sense abordar un debat territorial més ampli i molt més complex. Isaac Albert va explicar l’abstenció d’ERC-MES en la votació en aquesta línia i va recordar als socialistes que “Fa uns anys eren vostès que rebutjaven aquesta proposta perquè deien que era electoralista i ara la tiren endavant un any abans d’eleccions. Això si, no han valorat totes les peticions d’altres zones de la ciutat que també poden qüestionar el model territorial i no han estat ateses”


Finalment, el Partit Socialista va tornar a mostrar una bona dosi d’incongruència als plantejar tota una sèrie de demandes perquè iniciatives de caràcter social es desencallin a la Generalitat, sense adonar-se que les seves peticions tenien un causant directe: l’aplicació del 155 que van recolzar i els seus efectes de bloqueig en les polítiques destinades a la ciutadania de Catalunya.


Propostes de Resolució • Aprovació definitiva del canvi de forma de gestió del servei de l’aigua

 • Proposta per donar resposta a les reclamacions de l’AMPA de l’escola El Vallès

 • Acord perquè l’Ajuntament doni suport i faciliti les querelles contra el jutge Pablo Llarena

 • Acord per commemorar la primera gran manifestació de la Diada després de la mort de Franco

 • Acord per retre homenatge a la memòria de Guillem Agulló 

 • Acord Amnistia Internacional de suport i protecció dels defensors dels drets humans a Colòmbia


 • Ple Ordinari febrer 2018

Resum del Ple


El feminisme fa escoltar la seva veu al Ple de Terrassa del mes de febrer. Un ple amb protagonisme de la iniciativa ciutadana, amb intervenció dels pensionistes, i un trist paper del govern a l’hora d’abordar el futur dels equipaments de la ciutat.


Quatre entitats feministes de la ciutat (Casal de la dona, Quart Creixent, Guerrilla dels cossos i Rudes rebels) volien intervenir al Ple abans del 8 de març per plantejar les seves propostes per crear un protocol d’actuació davant les agressions sexistes a les festes de la ciutat i de suport a la vaga feminista del dia de la dona treballadora. Un formalisme no ho va fer possible, però el grup municipal d’ERC-MES, conjuntament amb altres grups de l’oposició, vàrem fer de corretja de transmissió de les iniciatives que, finalment, van ser aprovades.


En la mateixa línia, el grup municipal d’ERC-MES va presentar i aprovar per unanimitat la proposta plantejada per l’Assemblea de dones d’Esquerra Terrassa per la promoció de la participació de les dones en l’àmbit de la ciència i la tecnologia. Un àmbit on les dones, com va exposar la regidora d’ERC-MES, Carme Labòria, estan clarament minoritzades (un 18-20% del total d’estudiants universitàries) i on l’Ajuntament, com a màxima institució de la segona ciutat universitària del País amb centres d’estudis i investigació de referència en aquest àmbit, té l’obligació d’incidir. Una iniciativa on, malgrat comptar amb la unanimitat de tots els grups, també hi va haver determinades actituds condescendents per part de regidors de l’equip de govern i l’oposició. Fet que Laboria no va voler deixar passar de llarg recordant-los que “Aquestes actituds seves, d’això ja ho faig o com ho hauria de fer, perdonin, però són força masculines… Potser que pensem a sumar i crear noves iniciatives per no deixar cap nena sense la possibilitat de descobrir les seves aptituds per la ciència i la tecnologia”.


També des de la participació ciutadana, els altres protagonistes del ple van ser els col·lectius pensionistes de Terrassa, després d’haver protagonitzat una multitudinària manifestació al matí pels carrers de Terrassa van reivindicar al plenari acabar amb l’espoli del govern espanyol del sistema públic de pensions, criticar les pujades vergonyants de les mateixes i prendre mesures per assegurar que les futures generacions puguin tenir-ne.


La resta d’acords presentats per ERC-MES també van ser aprovats (vegeu enllaç), però on el grup va prendre més protagonisme va ser, justament, en dues propostes alienes. I és que un mes després que els republicans aprovessin al ple una proposta per desenvolupar un nou Pla d’equipaments per la ciutat, el PSC va proposar la cessió de la gestió de tots els Casals d’avis de la Generalitat a la ciutat directament a l’Ajuntament. El portaveu d’ERC-MES, Isaac Albert, va evidenciar a l’equip de govern que no només presentaven un plantejament antic sinó que ho feien d’esquena a la Generalitat i demanant equipaments sense saber què vol fer l’Ajuntament amb ells. “Volen apostar per la gestió de proximitat? Ens hi trobaran. Treballem en models de cogestió que responguin a les necessitats de les entitats i dels usuaris als barris. Però primer definim el Pla d’equipaments i després, si volen, parlem de qui els gestiona”. El resultat: la proposta del PSC desestimada pel Ple i s’espera ara que el govern accepti la invitació a començar la feina pel futur Pla d’equipaments.


L’altre punt on l’aportació d’Esquerra-MES es va fer sentir va ser en el Pla municipal de biblioteques 2017-2025. Un pla plantejat pel govern més com un compendi d’inversions que de projecte i on Esquerra, amb la feina de les JERC al darrere, ha incidit perquè es tingui en compte el col·lectiu de joves com als seus màxims usuaris, es potenciïn les aules d’estudi i es treballi per convertir les biblioteques en vertebradors i dinamitzadors de la vida cultural i social de proximitat.


Propostes de Resolució • Proposta pel foment de les vocacions cientificotècniques entre les dones

 • Acord en defensa del model d’immersió lingüística a les escoles catalanes

 • Acord per l’acostament dels presos polític

 • Acord per l’adhesió de l’Ajuntament de Terrassa a l’Aliança d’educació 360

 • Iniciativa Casal de la dona per la creació d’un protocol contra les agressions sexistes a les festes.

 • Iniciativa div. col·lectius feministes adhesió vaga feminista

 • Iniciativa LGTB Terrassa en defensa llei d’igualtat LGTBI

 • Acord per un Tribunal de Drets Humans Europeu lliure de conductes Lgtbifòbiques


 • Ple Ordinari 25 de Gener 2018

Resum del Ple


El ple de gener dividit entre la unanimitat per aprovar les propostes de ciutat i la trampa de l’unionisme per netejar “la basura independentista”


El primer ple de 2018 ha tingut diversos punts positius , com per exemple l’elecció després d’un llarg i innecessari conflicte d’Isabel Marqués com a nova síndica de Terrassa, o per la unanimitat assolida pel grup municipal d’ERC-MES a l’hora d’aprovar l’elaboració d’un nou pla d’equipaments per Terrassa. Una proposta, aquesta darrera, que com va explicar el protaveu d’ERC-MES, Isaac Albert, “ Cal aconseguir espais a disposició de la ciutadania i que vertebrin la ciutat. Hem de fer una reflexió de futur i ser valents, planificant els equipaments amb ambició, pensant en la Terrassa que volem en un futur”.


Un to propositiu que també es va poder trobar en altres propostes d’un ple que, malauradament, es va veure enterbolit per l’aprovació inexplicable d’una iniciativa trampa de Ciudadanos on PSC i TeC van caure de quatre potes. I és que el mateix dia que uns desconeguts penjaven una pancarta on es podia llegir “Ayuntamiento limpie la basura independentista”, C’s portava a Ple una proposta per lluitar suposadament per contra l’incivisme a la via pública. El ple, però, va poder evidenciar la voluntat de la formació nacionalista espanyola de perseguir les expressions de protesta que s’han realitzat en els darrers mesos per l’alliberament dels presos polítics. Segons el regidor d’ERC-MES, Carles Caballero “Vostès parlen de neteja, quan volen coartar la llibertat d’expressió, perquè deixar de veure llaços grocs implicaria amagar que quatre persones innocents es troben des de fa mesos a presó per haver defensat les seves idees polítiques”. Caballero també va afegir que “vostès viuen de la confrontació i volen convertir l’expressió cívica d’idees en un problema. Si no els hi agrada, si ho volen solucionar, alliberin els presos”.  Un plantejament que el portaveu de Ciutadans va constatar en les seves intervencions, alhora que es refermava en els dobles sentits de la qualificació de “basura independentista” i acabava titllant les persones favorables a la independència com una “malaltia” que s’ha de curar. Un llenguatge més propi d’altres temps que des de la bancada del Partit Socialista i de Terrassa en Comú no van saber o no van voler escoltar. I és que, malgrat que Carles Caballero demanés als socialistes com a “partit que històricament va tenir presos polítics, que va patir la repressió” que no recolzessin la proposta com van fer amb l’art. 155, aquests hi van acabar votant a favor. L’abstenció de Terrassa en Comú, mantenint-se en l’equidistància malgrat l’evidència, va permetre l’aprovació d’aquesta. Tornant a crear-se problemes en comptes d’aportar solucions, el govern de la ciutat ara haurà de valorar com gestiona la voluntat repressora de Ciudadanos conta l’expressió lliure dels terrassencs i terrassenques.


Un debat agre on, des del grup municipal d’Esquerra Republicana – MES, cal extreure’n una lliçó de futur, i és que quan el portaveu de C’s a l’Ajuntament s’enorgulleix públicament al plenari d’haver trencat el consens entre les forces progressistes i democràtiques no se li ha de donar la raó. La nostra ha de ser una ciutat cohesionada on cap partit pot permetre que es tracti a part de la seva ciutadania com a “basura” o “malaltia”. I allà on els càlculs electoralistes porten a posicions inexplicables al plenari, cal travar consensos futurs perquè el discurs de l’odi i ruptura no torni a guanyar la partida al saló de plens municipal.


Abans del Ple, l’Ajuntament va retre homenatge a les víctimes de l’Holocaust. La junta de portaveus va aprovar la proposta d’ERC-MES per recordar amb el projecte Stolpersteine aquells terrassencs víctimes del nazisme. Temps on es perseguia i empresonava gent pel seu origen, per la seva condició, per les seves idees polítiques. Temps que no volem que tornin.


Propostes de Resolució • Acord ERC-MES per desenvolupar projecte Stolperstein a Terrassa

 • Proposta per la creació d’un nou pla general d’equipaments 


 • Ple Extraordinari 18 de Gener 2017 – PRESSUPOSTOS 2018

Resum del Ple


El grup municipal d’Esquerra Republicana Moviment d’Esquerres s’absté en la votació dels pressupostos 2018 facilitant la seva aprovació. Uns comptes que, segons ha explicat Isaac Albert, “Tornen a marcar un perfil continuista i no són els nostres, però resulten indispensable aprovar-los per poder tirar endavant polítiques públiques a la ciutat en el poc temps que queda de mandat”.


En un diàleg crític però constructiu amb l’alcalde el portaveu del grup municipal d’ERC-MES adverteix en el ple al govern municipal: “La ciutat necessita pressupostos i nosaltres no permetrem que perdi cap més oportunitat. Els hi hem ofert projecte i ara ja no tenen excuses per no dur a terme les polítiques que els hi hem proposat”


Tot seguit podeu llegir la base del discurs exposat al Ple i que va fonamentar el debat amb l’equip de govern:


Fa dos mesos i dos dies que aquest Ajuntament va escollir alcalde. Aquell dia des del grup municipal d’Esquerra Republicana Moviment d’Esquerres vàrem dir que la ciutat perdia una oportunitat. Hi havia l’opció d’un canvi polític a aquesta ciutat, de començar a construir des del govern un projecte polític de futur per Terrassa i, malauradament, no va ser possible. Vostè, senyor alcalde, aquell dia feia una crida a la responsabilitat als grups de l’oposició per poder governar aquesta ciutat durant els 18 mesos que quedaven de mandat.


Doncs bé, avui ens trobem aquí, dos mesos i dos dies després per votar els pressupostos per al 2018. I sap què? S’aprovaran. Si li diuen fa dos mesos, no s’ho creu. I miri, sí, s’aprovaran. Els seus socis durant aquesta legislatura del PDeCAT s’abstenen sense que ni tan sols el senyor Samper li demani entrar a govern, TeC amb qui disputen equidistàncies també li vota a favor. Fins i tot podria dir que és una bona notícia per vostè i, vaja, per tots nosaltres que Ciutadans voti en contra. Un partit que fa del conflicte polític l’oportunitat de créixer no està de més que quedi retratat en negar-se a participar de la vida política de la ciutat.


Nosaltres, Esquerra Republicana de Catalunya – Moviment d’Esquerres ens abstenim. Ens hem passat bona part d’aquests dos mesos i mig parlant amb vostè d’aquest tema. Ens han acceptat les nostres incorporacions al pressupost i esperem que les faci efectives. Ho farà? No ho sabem. Però que aquesta ciutat es quedi sense pressupostos seria perdre el que queda de legislatura. I, sincerament, aquesta ciutat va perdre una gran oportunitat pel canvi fa dos mesos. No volem que Terrassa perdi cap oportunitat més.


Com hem fet en tots els pressupostos d’aquesta legislatura, hem negociat amb el govern per dotar els comptes de contingut i projecte de ciutat. Sense excessives novetats, hem de dir. Des d’ERC-MES hem vingut a reclamar polítiques que ja s’haurien d’haver desenvolupat, temes que la ciutat ja hauria d’estar treballant amb intensitat.


Si aquí vinguéssim amb ànim d’avaluar l’execució del que se’ns va acceptar en pressupostos anteriors el nostre vot hauria de ser contrari als comptes. Però, com va dir vostè en les audiències ciutadanes per explicar els pressupostos, aquest any el PSC ha tingut “una espècie de problemes” que li han impedit treballar per la ciutadania de Terrassa. Aquella espècie de problemes que porten al fet que, un any després de l’aprovació dels darrers comptes, només quedin tres regidors de l’anterior equip de govern.


Avui, però, venim a parlar del que faran amb aquest pressupost que s’aprovaran. I s’aprovaran perquè no volem que aquesta ciutat acabi perdent tota la legislatura pels problemes que vostès mateixos s’han generat.


Els hi tornem a oferir projecte de ciutat. Portem tota la legislatura debatent i aprovant propostes des de l’oposició per fer avançar aquesta ciutat. I l’únic que han de fer és executar-les: •  Educació: Quants cops els hi hem plantejat que cal abordar l’educació com una prioritat a la ciutat? Hem aconseguit doblar la partida a fi i efecte de fer-ho possible però, si us plau, només unes dades:   • Proposta d’ERC-MES per desenvolupar un projecte de patis oberts i d’actuació a l’entorn educatiu a tots els districtes. Aprovada al Ple de febrer de 2016, ara fa dos anys.   • Proposta d’ERC-MES per fer un estudi per actuar sobre la segregació escolar a Terrassa. Aprovada al Ple de juliol de 2016, ara fa un any i mig.

  • Proposta d’ERC-MES per situar l’educació com a àmbit d’actuació prioritària a la ciutat. Presentada a juny de 2017 i aprovada a Ple el juliol de 2017, ara fa sis mesos.
Es pot actuar en educació. Per descomptat. Estem pendents d’un informe sobre segregació que esperem tenir definitivament aviat i ara que Educació depèn d’alcaldia i està en una posició transversal potser aconseguim que facin alguna cosa al respecte. Ens hi trobaran. Començant per convocar a tots els grups per treballar-hi com es va acordar.

  • La futura gestió pública de l’aigua – Poc més a dir que les decisions presses s’han de complir. Hem defensat que la gestió directa de l’aigua era la millor opció des d’inici de legislatura. S’ha demostrat tècnicament i ara s’ha de fer factible. Dotar-nos de pressupost per fer el traspàs amb condicions i assegurar l’èxit futur requereix treball compartit. I hi érem, hi som i hi serem.

  • Ciutat Inclusiva: Octubre de 2015. El Ple de l’Ajuntament aprova l’actualització del Pla Local d’Inclusió Social a proposta d’ERC-MES… Encara hi som. Hi ha hagut entremig un canvi metodològic per part de la Generalitat que, per obra i gràcia del 155, encara està pendent de desenvolupament definitiu. Ara, si ens creiem les polítiques d’inclusió, si creiem que podem millorar les polítiques públiques toca posar-s’hi seriosament i no demorar-ho més.

 • Reforma Organitzativa i Descentralització – Pendents de com es concreti aquesta reforma organitzativa li hem exposat i ens ha acceptat que cal l’actualització del Pla d’Equipaments cívics per Terrassa. Presentarem una proposta en aquesta línia en el proper Ple de gener. Esperem que no els hi espanti el repte i l’aprovin amb la mateixa responsabilitat que nosaltres demostrem avui facilitant l’aprovació pressupostària.


Podem continuar amb altres compromisos com el desenvolupament d’un pla estratègic de l’esport, proposta d’ERC-MES d’ara fa un any també, o la represa amb condicions de projectes com el del condicionament Terrassenc, un projecte que la ciutat arrossega des de fa legislatures.


En definitiva, agraïm la predisposició del govern municipal per comprometre’s a desenvolupar les propostes d’Esquerra Republicana – Moviment d’Esquerres en els pressupostos d’enguany però, siguem sincers, van tard.


Vostè, alcalde, va demanar-nos a l’oposició que no aturéssim la ciutat en els 18 mesos que quedaven de legislatura quan va ser escollit en el càrrec. Nosaltres li demanem que engeguin els motors i deixin de perdre temps.


No es tracta que compleixi amb Esquerra Republicana – Moviment d’Esquerres o amb els compromisos que adquireixi amb altres partits polítics. Tenir pressupostos implica tenir l’obligació de complir amb la ciutat i governar.


Ho té difícil, no ho negarem. Té un equip inexpert, necessiten ordenar les coses a casa seva, dins el Partit Socialista, mentre encara es barallen per les xarxes amb els seus antics companys i  ha de fer tots els papers de l’auca dins aquest ple.


La ciutat però, no es pot permetre perdre més temps. Nosaltres li aportem idees i projecte per intentar salvar el que queda de legislatura i vostè dediquis a fer de gestor. No li demanem més. Confiem en els equips tècnics de la casa per desenvolupar els projectes que li hem encomanat.


La Terrassa futura només la podem imaginar a partir de la ciutat que tenim avui, de les seves tendències i contradiccions, de les seves resistències al canvi, de les idees i dels actors emergents. La ciutat d’avui ens anuncia la ciutat de demà.


Doncs bé, avui l’aprovació d’aquests pressupostos ens anuncia una ciutat amb ganes de tirar endavant.


 • Ple Ordinari 22 de Desembre 2017

Resum del Ple


El grup municipal d’ERC-MES torna a reivindicar al plenari que la T-BLANCA estengui la seva aplicació com a títol de transport social per les persones sense recursos i recorda al govern municipal un acord a complir: la façana de l’Ajuntament s’ha d’il·luminar de groc fins a l’alliberament dels presos polítics.


El desembre de 2015 el ple de Terrassa aprovava a iniciativa d’ERC-MES estudiar i, de ser viable, implementar l’extensió del títol de transport de baix cost per jubilats de la TBLANCA a totes les persones amb pocs recursos de la ciutat. Després de múltiples dilacions i requeriments ERC-Mes va aconseguir que es realitzés l’estudi, però el govern municipal va decidir no voler assumir el cost econòmic per convertir la TBlanca en un títol de transport realment just. Això porta al grup municipal d’ERC-MES al ple de desembre a votar en contra una vegada més contra el dictamen del govern per les tarifes de transport de l’any 2018. El regidor Carles Caballero durant el ple també argumenta aquest vot en contra explicant que quan es va requerir al tinent d’alcalde socialista responsable de l’àrea de territori si creia just que una persona de 54 anys amb pocs recursos hagués de pagar el bitllet a preu normal i un jubilat de 65 anys amb una bona pensió no respongués que “la vida no és justa”. Segons Caballero “Si tothom sap que no és just, el govern com a mínim té l’obligació de cercar camins per fer que el preu del bus a Terrassa sigui just per tothom i la inversió segur que ens beneficia a totes les persones que volem una ciutat més justa”.


El primer plenari municipal després que les forces independentistes revalidin la majoria absoluta al Parlament de Catalunya a les eleccions imposades per l’estat espanyol també servirà per reiterar les demandes al consistori per defensar les institucions catalanes i la llibertat dels presos polítics. En primer terme, per part de la Comunitat educativa de Terrassa que intervindrà al Ple per reclamar també que es rebutgi el 155 i que es defensi l’escola catalana i el seu personal docent davant les amenaces dels moviments espanyolistes que els qüestionen. Una intervenció que rebrà una resposta amable però tèbia de l’alcalde explicant el malestar del socialisme respecte al què està passant a Catalunya però circumscrivint-ho tot novament a l’àmbit jurídic i fins i tot recomanant a l’àmbit docent estar alerta als “casos puntuals” que els hi donen mala premsa davant les denúncies d’adoctrinament.


Fets més rellevants d’un ple curt on, en el torn final de precs i preguntes, des d’ERC-MES s’ha reclamat al govern que compleixi amb l’acord de junta aprovat al novembre on es va acordar il·luminar de groc la façana de l’Ajuntament fins que els presos polítics siguin alliberats. Un acord que la junta electoral va prohibir executar i que, un cop passades les eleccions, l’Ajuntament està obligat a complir.


 • Ple Ordinari 30 de Novembre 2017

Resum del Ple


El Ple novembre aprova una nova pròrroga forçosa en el servei de l’aigua i obre el debat sobre la futura gestió del transport municipal d’autobusos i del servei de menjadors. Des d’ERC-Mes, Isaac Albert, planteja l’inici d’un nou cicle on l’Ajuntament torni a assumir el comandament dels serveis públics.


 


El Ple de novembre podria ser recordat com el plenari on Terrassa va deixar de formar part de l’Associació de Municipis per la Independència. Després del trencament del pacte de govern de socialistes i Pdecat, el PP aprofita per demanar-ho i el govern li concedeix. “Era un vot estratègic” afirmen els socialistes que, reiteren, que tot i ser a l’AMI per governar mai han pagat un cèntim. Debat per esgarrapar vots unionistes i la negativa per part del grup municipal d’ERC-MES d’intervenir a un debat estèril que només busca el xoc i on el govern ja ha decidit. Construir la República i fer ciutat es fa des d’un altre àmbit. Per exemple, la gestió dels serveis públics.


I és que si bé en la gestió del servei públic de l’aigua s’ha assolit l’entesa per tirar endavant la gestió directa, la desidia i mal treball del govern en altres concessions porta al xoc directe a dins el Ple. La pròrroga del contracte per la gestió i explotació del servei municipal d’autobusos tira endavant gràcies al suport del PDeCAT i Ciutadans i amb l’oposició d’ERC-MES que, a través del seu regidor, Carles Caballero, els hi recorda “Van tard i malament”. I és que malgrat les contínues demandes per part d’ERC-MES per abordar durant la legislatura el contracte d’autobusos, el govern ha esquivat el tema fins a obligar amb aquesta pròrroga que la concessió es decideixi ja al pròxim mandat. El Partit Socialista no se n’amaga, aposta per la gestió indirecta sense contemplar més opcions. Es veuen incapaços de gestionar l’aigua i els autobusos alhora. Així mateix, s’espolsen les puces cap al mandat següent, evitant encarar el tema ja en estratègia electoral.


El debat sobre la proposta per valorar la internalització del servei de menjadors de les escoles bressol i del PAME permet al portaveu d’ERC-MES, Isaac Albert, encarar el tema davant les crítiques a la gestió directa per part de la dreta del ple. “Els serveis sempre són nostres i en som responsables. Si decideixes que els gestioni algú extern t’has d’encarregar de controlar que funcionin correctament (cosa que als menjadors es troba a faltar). Si els gestiones directament tens més capacitat d’incidència”.


Isaac Albert ha recordat que fa uns anys Eco-equip era un referent en bona gestió, encara que la deixadesa del govern ho hagi deixat perdre. Ara, segons el portaveu d’ERC-MES, estem al final d’un cicle “Durant molts anys s’ha apostat per externalitzar serveis com si l’Ajuntament es tragués problemes de damunt i que ho fes un altre. Potser ara ha arribat el moment de plantejar-nos recuperar aquests serveis i gestionar-los com es mereix la ciutadania”


 • Ple Extraordinari 23 de Novembre 2017

Resum del Ple


Ple extraordinari i extremadament breu per constatar que Terrassa no aprovarà una revisió de les Ordenances Fiscals per a l’any 2018 i prendre coneixement de la renúncia de 5 regidors socialistes.


 


La proposta de revisió de les Ordenances fiscals i l’actualització de les taxes i preus públics de cara al 2018 cau de l’ordre del dia d’un ple absolutament innecessari. El govern socialista, ja abans del trencament del PDECAT, havia mostrat una desídia poc habitual a l’hora d’intentar negociar les ordenances. Una proposta per sotmetre a votació, lineal i poc imaginativa com és tradició, i cap plantejament de reunió o transacció per reconduir-la amb l’oposició. Com a resultat, algunes reunions de junta de portaveus breus i sense debat i unes ordenances que cauen a darrer moment de l’ordre del dia del ple sense ni tan sols votació.


El ple també hauria pogut evitar-se per la renúncia de les cinc actes de regidors. Un tràmit que els implicats haguessin pogut realitzar en el Ple extraordinari anterior d’elecció d’alcalde però, en una mostra de certa incongruència, van decidir recolzar el candidat del Partit Socialista abans de renunciar a l’acta de regidors.


Propostes de Resolució • NO HI HA PROPOSTES


 • Ple Extraordinari 16 de Novembre 2017 – Elecció d’Alcalde

Resum del Ple


El dijous 16 de novembre el Ple de l’Ajuntament de Terrassa va escollir com a nou alcalde el socialista Alfredo Vega, en segona opció, després que l’alternativa per generar un canvi al govern municipal, recolzada per ERC-MES, TeC i la CUP no prosperés davant la impossibilitat d’assolir un acord on s’hi sumés el PDeCAT.


El portaveu del grup municipal d’ERC-MES, Isaac Albert, va fer una intervenció per explicar els motius que van portar a la celebració d’aquest ple extraordinari, així com la possibilitat que es tenia per tirar endavant un nou projecte polític per la ciutat de Terrassa davant un PSC desmembrat i amb incapacitat per governar.


Aquesta és la transcripció del discurs d’Isaac Albert al Ple:


Avui 10 homes i dones dignes continuen a presó, i 7 més a l’exili, per haver treballat i defensat des del pacifisme, la convicció i la radicalitat democràtica les seves idees. Avui el govern legítim del país és a la presó o a l’exili i les institucions catalanes estan intervingudes. Un record per tots ells.


Un record especial per en Josep Rull que dormirà la seva 14 nit a la presó i per en Lluís Puig exiliat a Bèlgica.


Si en Josep estigués avui aquí ens citaria a Kennedy i allò de “tots som berlinesos”.


Avui aquí tots som terrassencs i terrassenques. I convençut com estic que terrassa té una ànima profundament democràtica, progressista i republicana, hem vingut a defensar els principis i futur d’una ciutat que no oblida aquells qui estan injustament empresonats.


Dit això, utilitzar els presos per justificar una decisió política, no és el nostre estil. Una abraçada sincera, ho saps, Meritxell.


Tot això no hauria estat possible sense les polítiques d’un partit popular manifestament corrupte, sense un partit socialista obrer espanyol i un partit socialista de Catalunya manifestament desaparegut, que per acció i omissió hi ha donat suport; i per Ciutadans, un partit que ha vist en el conflicte polític l’oportunitat de consolidar el seu projecte.


Avui tenim (fins que no votem serà així) l’oportunitat de les oportunitats


Indispensable situar-nos. Avui aquí hi ha molta expectació i crec que és bo que ens situem…


L’oportunitat és el canvi

  • Cert que el canvi es guanya a les urnes.  • Cert, també, que el 2015, per primera vegada en 36 anys, la possibilitat aritmètica per fer el canvi a la ciutat era possible

 • Cert també, que tot i que era possible, les eleccions les havia guanyat d’una forma prou clara el PSC. Perdent regidors, lluny de la majoria absoluta, però les va guanyar.


Avui però no estem aquí per aquest escenari. Això no és una moció de censura, on una oposició intenta posar-se d’acord per fer fora un alcalde i un govern.


Avui, estem aquí perquè l’anterior alcalde va trencar el carnet del partit, va deixar l’acta i va marxar cap a casa. El camí per fer-ho, i més enllà de la lectura que n’hem fet, va ser estrany…, per dir-ho d’alguna manera:

  • Primer va dir que plegaria si s’aplicava el 155  • Després, un cop aplicat, va dir que no. Que era l’alcalde de tots i seguia  • Seguidament va expulsar al PDeCAT, el seu soci, del govern  • A continuació va refer i presentar el nou cartipàs municipal  • I seguidament al cap d’uns dies, pocs, plega. Trenca el carnet i deixa l’acte  • Ho fa amb un comunicat que no pot deixar indiferent a ningú, carregant contra el seu expartit, d’una forma que genera incomoditat fins i tot als membres d’altres partits. I on explica que el motiu de la seva marxa no és el moment nacional, no és el 155 ni els presos, és que el seu partit està sota el control d’interessos obscurs, de lobbys econòmics que li han impedit desenvolupar les seves idees i les seves polítiques locals… No ho dic jo. No ho diu ERC-MES, ho diu el que fins fa dos dies era l’alcalde de Terrassa del PSC.  • No s’acaba aquí…, des del dia que marxa, dia si, dia també publica una entrevista seva en algun mitjà de comunicació on ho explica tot…  • Però encara més… Tot seguit 5 regidors del PSC han anunciat que deixaran l’acte de regidor (que jo sàpiga encara no han fet efectiu i estan aquí per votar com si fos la cosa més normal del món)… Amb la màxima generositat i transparència, publiquen escrits, missatges a les xarxes, vídeos on expliquen obertament els motius de la seva marxa… Diuen que el PSC ha perdut la “S” de socialista i la “C” de catalanista. Companys, amics i amigues, si vostès volen garantir un govern progressista, d’esquerres i catalanista haurien de replantejar-se el seu vot avui.

 • Per entendre’ns… Sr. Vega, vostè ha dit que “alguns regidors Socialistes” han plegat… El 66% del grup municipal del PSC, 6 de 9 regidors, ha plegat o han dit que plegaran.


Digueu-me tiquis-miquis, però la cosa és d’una gravetat política immensa.


Sempre hem dit que aquest era un govern que tenia la capacitat de generar més problemes que solucions, però mai vam pensar que arribarien a aquest extrem.


Perquè l’alcalde d’aquesta ciutat deixi de ser del PSC, no cal escoltar-me a mi, no cal creure el que diu ERC-MES… Només cal llegir el comunicat del Jordi Ballart.


Estem aquí per aquest motiu… Teníem l’oportunitat de les oportunitats


El canvi a la ciutat de terrassa, no és fàcil… Encara que les majories sumin, no és fàcil, ni còmode, cert. El canvi no es fa des de la comoditat… Però pensem que és el moment.


Durant aquests dies de converses, de negociacions… No ens hem resignat, no ens hem cansat i no ens hem rendit. Hem treballat per fer-lo possible.


No és fàcil… Partits diversos, un moment polític  complicat, apriorismes, prejudicis…


Sr. Rodríguez (Regidor del PP), això no va d’Independentistes o constitucionalistes. Tot això va de Democràcia i Llibertat.


Nosaltres hem demanat responsabilitat i generositat… Ho hem dit tota la setmana. Fer política és sumar esforços, trobar punts compartits, definir projectes, polítiques i lideratges… També es saber cedir, i entendre el moment i les conseqüències de les decisions que prenem.


També hem explicat que el canvi són 14 vots per escollir l’alcalde i 14 vots per governar la ciutat…


El que és indiscutible és que en aquest ple hi ha una majoria pel canvi a la ciutat, contrària a l’aplicació del 155 i amb ganes de construir, i consolidar, un nou projecta per terrassa.


Encara ara, pensem que el canvi a la ciutat és possible… Més que possible és indispensable. Ho hem dit i ho seguim dient.


Senyor Alfredo Vega, tot el meu respecte i  la meva admiració… I les meves disculpes. Li hem fet passar unes hores complicades. No és culpa nostra, és culpa dels seus excompanys.


Sr. Vega, sembla que serà alcalde gràcies al soci que vostè va expulsar fa 4 dies…, i ara i avui aquí tornem a pensar, que  igual que el 2015, la decisió no s’ha pres aquí…


El Senyor Vega el considero personalment  com un amic i no tinc cap dubte del seu compromís personal amb la ciutat de terrassa. Cap! Sap vostè que nosaltres també el tenim. Però, sincerament, pensem que vostè representa unes sigles que ja no representen aquesta ciutat, plantejant la governabilitat de la tercera ciutat de Catalunya amb vostè i 2 regidors més de la llista que van votar els terrassencs i terrassenques. El PSC que vostè ens ha presentat no existeix. No ho dic jo, ho diu el 66% del seu Grup Municipal i el dia a dia polític. Sr. Vega, friso per veure com fan campanya electoral amb el Sr. Duran i Lleida


Sis persones entraran a l’ajuntament sense experiència per passar a governar!!! És més, el nou equip de govern del PSC a la ciutat ho farà assumint que formen part d’un partit que ha donat suport a l’aplicació de l’article 155 per intervenir de forma autoritària les institucions legítimes del nostre país.


Els representants del PSC a l’ajuntament de terrassa ja han assumit, de fet, formar part d’un partit que ha participat de la vulneració dels drets i llibertats dels seus conciutadans per defensar la independència, que ha mirat cap a una altra banda o ha aplaudit l’empresonament del govern legítim de Catalunya.


Si volen, en clau de ciutat, el seu cap de llista a les eleccions del 2015, el seu alcalde fins fa dos dies, els hi ha dit ben clar: els hi torno a recordar a tots els presents…. Les polítiques de les quals vostès podrien estar més orgullosos, com la futura gestió directa de l’aigua o les polítiques d’habitatge encarant-se als bancs han estat qüestionades pel seu partit a l’àmbit nacional.


I vostès, sense experiència, sense poder, sense estructura, ens diran que defensaran els interessos de la ciutadania de terrassa davant les pressions externes?


No! Ho sento! Nosaltres hem sigut molt clars des del principi. Nosaltres no ho podem permetre. Per nosaltres és una irresponsabilitat.


Una irresponsabilitat segurament compartida, però avui perdem l’oportunitat de les oportunitats i una mica de dignitat, alguns més que altres!


Més enllà de la política de negociació, de pactes… Una reflexió política local, de política pública local… de proposta i projectes. Al cap i a la fí, som aquí per la ciutat, per parlar de la ciutat, de projecte, de model, de proposta de ciutat…


La majoria de les forces polítiques ens presentem a les eleccions prometent “el canvi”. A Terrassa el PDeCAT, ERC-MES, TeC, la CUP ho vam fer així… Queda clar, però, que el futur, ni es pronostica ni es promet, es construeix.


Això és el que fem aquí, si més no, alguns…


En èpoques de canvis globals, aquests comporten canvis estructurals en la política, en l’economia i en la societat. Definir, en un moment com l’actual de crisi o de transició, un model o una visió de futur per a la nostra ciutat, significa que hem d’identificar els principals elements en què es basaran aquests canvis, i tenir un posicionament clar de l’estratègia de la ciutat i de l’agenda pública, en relació a la direcció i el sentit que es vol prendre.


Per entendre’ns, la Terrassa futura només la podem imaginar a partir de la ciutat que tenim, de les seves tendències i contradiccions, de les seves resistències al canvi, de les idees i dels actors emergents. La ciutat d’avui, ens anuncia la ciutat de demà. EL QUE TENIM NO ENS AGRADA, I EL FUTUR QUE ENS DIBUIXA MENYS!


En aquest sentit es diu que la política urbana, la local, la de proximitat… és una expressió del present, és el que fa que les ciutats siguin el que són, donant forma i sentit a aquest present.


(això no va només de canviar unes sigles, o unes persones del govern per unes altres)


Si defensem un canvi en les polítiques urbanes ( que és el que defensem!), hem de tenir clar els factors claus de transformació estructural de més importància en el present i futur de la ciutat de terrassa.


El primer és la importància de la ciutat en el territori. En un món de ciutats, els moviments que interconnecten els territoris es produeixen, distribueixen i es consumeixen a les ciutats.


Les ciutats adquireixen un valor pel seu atractiu com a llocs d’innovació i de generació d’aquests fluxos. En aquest sentit, cada ciutat defineix la seva singularitat i el seu paper específic. I terrassa ho va fer, i ja no ho fa.


El segon és el predomini de l’economia del coneixement, l’economia en xarxa. Una economia basada en la creativitat i la innovació que té en la informació, i especialment en el coneixement, la principal font de generació de valor. En aquest tipus d’economia les empreses i entitats socials necessiten singularitzar en el que els és propi per així poder innovar, i per a això necessiten un entorn d’empreses i institucions de qualitat en el qual puguin col·laborar, i rebre els béns i serveis que necessiten per cooperar. I Terrassa, ho ha treballat, i ho està perdent.


El tercer factor és l’ordenació de l’espai urbà. Una sortida positiva a la crisi significa trencar amb els criteris d’ordenació de ciutat extensa. Terrassa ho ha fet, ho ha fet prou bé i ha de seguir fent-ho.


El quart factor és el capital cultural. En una societat del coneixement, un dels factors clau és la disposició del talent per a la creativitat i innovació. La creativitat i la innovació sorgeixen de la densitat de les interaccions entre les persones a la ciutat. Terrassa té la base, ha fet feina però queda molt camí per fer.


El cinquè és la governança. Enfortir una nova forma de governar. El govern no és només responsable de la provisió d’uns recursos, sinó que representa a la ciutat i a l’interès general de la ciutadania, als interessos legítims dels diferents sectors socials i és el responsable de desenvolupar estratègies i projectes compartits que articulin recursos públics i privats que impliquin el conjunt de la ciutadania en fer ciutat. En aquest sentit, Terrassa és lluny d’uns estàndards acceptables.


El sisè factor clau és la cohesió social. Entesa com la capacitat d’organització i acció de la ciutat per respondre col·lectivament i de manera compartida als reptes que té plantejats. La cohesió social per tant no s’entén com un resultat del desenvolupament econòmic, sinó com una condició necessària per a aquest. Terrassa ha treballat bé històricament, i en els darrers temps. És l’objectiu i el camí a seguir.


El setè element és la sostenibilitat. La lluita per un desenvolupament humà sostenible és un objectiu clau, al costat de la lluita contra la pobresa i la innovació productiva. El desenvolupament sostenible és una altra de les finalitats ineludibles que continua plantejant-se en qualsevol escenari post crisi. L’aigua, l’energia, la sobirania alimentària, etc. són elements a treballar…


Aquests set elements de transformació estructural, segurament entre d’altres, han de constituir l’agenda pública de terrassa. No tots els problemes socials acaben sent problemes públics. Ho són si aconseguim traslladar-los de l’espai social al debat polític, és a dir, a l’agenda pública.


A terrassa, l’agenda pública ha estat segrestada per la ineficiència d’un govern… Necessitem recuperar-la, activar-la per poder condicionar el govern de la ciutat i poder donar resposta al present i construir el futur de la ciutat.


Tenim la sensació, la certesa, que hem perdut 2 anys i mig…, perdrem els 18 mesos vinents. I Sr. Samper, vostè en la seva intervenció ha obert la porta a no sé què. Per entendre’ns, per nosaltres el d’avui és definitiu. No estem per invents, ni jugades, alternatives estranyes… Un missatge de tranquil·litat a la ciutat, als professionals de la casa. Queden 18 mesos i tenim molta feina.


Ens veiem el maig del 2019. Seguim!


Propostes de Resolució • NO HI HA PROPOSTES


 • Ple Ordinari 3 de Novembre 2017

Resum del Ple


El ple ordinari corresponent al mes d’octubre serà recordat, segurament, com un dels plens menys ordinaris de la història de l’Ajuntament de Terrassa. Un plenari sense alcalde, sense intervencions i amb el record per un govern legítim de la Generalitat empresonat injustament.


Després de l’aturada de l’activitat institucional durant els mesos de setembre i Octubre davant els esdeveniments que se succeïen al País, el Ple d’Octubre ha d’esdevenir aparentment un cert retorn a la normalitat institucional a l’Ajuntament de Terrassa. Però no… La proclamació de la República porta a l’aplicació de l’article 155 de la constitució i la suspensió de les nostres institucions democràtiques el cap de setmana del 28 i 29 d’Octubre. El dilluns 30 s’inicia la setmana amb l’expulsió del PDECAT del pacte de govern que té amb els socialistes a l’Ajuntament de Terrassa. La decisió ja farà que es posposi el ple ordinari de la data prèviament fixada mentre l’alcalde presenta un nou executiu municipal. Durarà poc. El dijous 2 de novembre, mentre la gent es concentra al Raval en protesta per l’empresonament de 8 dels Consellers del govern de la Generalitat, al Saló de plens l’Ajuntament de Terrassa Jordi Ballart deixa l’alcaldia davant la sorpresa dels seus propis companys. Al cap de 24 hores, el ple se celebrarà amb un alcalde accidental i la presència de cinc regidors del PSC que han anunciat que també deixen els seus càrrecs.


S’acorda per majoria dels partits que sigui un Ple sense intervencions i que començarà amb un comunicat de l’Ajuntament solidaritzant-se amb els 8 consellers empresonats i un record especial per Josep Rull, company de consistori que ha passat la seva primera nit injustament a presó.


Impulsem i s’aproven acords en suport de les institucions catalanes, contra el 155, en defensa de l’escola catalana, per la llibertat dels presidents d’Òmnium i l’ANC Jordi Cuixart i Jordi Sànchez… Però també es tomba la reprovació d’Enric Millo i de Felip de Borbó pel vot en contra del PSC, PP i Ciudadanos i la posició passiva de Terrassa en Comú abstenint-se.


Propostes de Resolució • Acord de Suport a les institucions catalanes APROVADA

 • Condemna de la repressió de l’Estat espanyol i dimissió d’Enric Milló REBUTJADA

 • Reprovació de Felip de Borbó REBUTJADA

 • Llibertat dels presidents d’Òmniu i de l’ANC Jordi Cuixart i Jordi Sànchez APROVADA

 • Acord en defensa de l’escola catalana APROVADA

 • Acord per aturar la suspensió de l’Autonomia de Catalunya APROVADA

 • Ple extraurdinari 10 d’Octubre 2017

 • Resum del Ple


  Llum verda a la tercera i definitiva pròrroga del Servei de Gestió pública de l’Aigua


  En un dia clau en la política i el futur de Catalunya, l’activitat a l’Ajuntament de Terrassa ha continuat amb un breu però important ple extraordinari a primera hora del matí. Sobre la taula, un seguit de qüestions urgents que s’havien demorat per la suspensió del ple ordinari de setembre, entre les quals destaca l’aprovació de la tercera i definitiva pròrroga de la gestió del servei públic d’aigua a Terrassa per part de Mina. Un cop conclòs el procés per definir el futur model de gestió i l’opció majoritària dins el plenari per optar per assumir directament el servei, la tercera pròrroga s’ha fet necessària per concloure totes les tasques pendents per poder prendre el relleu a l’empresa privada i assumir el servei amb plenes garanties.


  Des del grup municipal d’ERC-MES, el regidor Carles Caballero, ha expressat la confiança un cop més en els equips tècnics de l’Ajuntament que han recomanat aquesta tercera pròrroga “S’ha treballat molt per demostrar el que defensàvem des del principi: que la gestió directa és l’opció més rendible i útil per la ciutat. Esperem que aquesta sigui el darrer pas per arribar a oferir un servei directe i de qualitat”.


  Propostes de Resolució  • NO HI HA PROPOSTES


  • Ple  ordinari Setembre 2017

  Resum del Ple


  Ple suspès davant la situació d’excepcionalitat política i l’obligació dels regidors de treballar per organitzar i defensar el referèndum de l’1 d’Octubre i combatre pacífica i democràticament la intervenció de les institucions catalanes. 


  Propostes de Resolució  • NO HI HA PROPOSTES


  • Ple ordinari Juliol 2017

  Resum del Ple


  El grup municipal d’ERC-MES aprova amb ampli consens les propostes sobre educació i habitatge en un Ple marcat pel debat sobre el compromís de les diferents administracions amb la ciutadania de Terrassa.


  Resumir el Ple del mes de juny del 2017 no és una tasca fàcil i els titulars, un cop més, s’enfocaran al debat més tens del ple, al voltant del Referèndum del pròxim 1 d’Octubre, deixant pel camí tots els temes que van debatre’s a la llarga sessió plenària, així com totes les propostes que, en interrompre el ple passada la mitjanit, van quedar posposades pel seu debat al plenari de juliol.


  Acord gairebé unànime del Ple al voltant de la proposta d’ERC-MES per situar l’educació com a àmbit d’actuació prioritària a la ciutat. Una proposta plantejada des del grup municipal per millorar la situació de l’educació a la ciutat presentant propostes concretes a la Generalitat, com l’inici d’un pla per posar en marxa instituts escola a la ciutat a partir del curs 2018-19. La iniciativa, que va més enllà amb altres acords (la revisió de recursos pels centres de major complexitat, l’educació a temps complet, possible tancament i/o reconversió de centres de secundària amb major problemàtica d’acceptació social…) podrà desenvolupar-se gràcies a la proposta per crear una comissió política permanent d’educació. Un posicionament clar que aporta un model a defensar ara davant la Generalitat i on, com va expressar el portaveu d’ERC-MES, Isaac Albert, dirigint-se al govern municipal: “ens trobaran al seu costat per defensar on faci falta aquestes mesures, però el compromís amb l’educació també els interpel·la a vostès. I això implica voluntat política, però també recursos”.


  I és que el debat sobre compromís, voluntat i a qui corresponen les competències per desenvolupar certes polítiques per la ciutadania va voltar per sobre diversos debat del ple amb posicions, en determinats moments, força tenses. Va ser el cas del debat referent a la proposta presentada pels professionals del Consorci Sanitari de Terrassa on se sol·licitava una major implicació de l’Ajuntament amb el CST per tal de revertir la complexa situació econòmica del Consorci i que afecta directament a l’atenció primària dels ciutadans de Terrassa. Una iniciativa on els treballadors optaven per eliminar el lloguer que actualment paga el CST a la Fundació Sant Llàtzer per l’ús de les seves instal·lacions i així emprar aquests diners cap a més personal. Una solució que, des d’ERC-MES, es va posar en qüestió pels problemes de viabilitat econòmica que podria suposar a una fundació centenària i referent a la ciutat, però que segons Isaac Albert: “Situa sobre la taula la necessitat de redefinir l’estructura i el paper de la ciutat en el Sistema de salut. Se’ns demana ajuda per millorar l’atenció sanitària a la ciutadania i hem de decidir si hi som o no. Nosaltres tenim clar que hi volem ser, hem de decidir el com”. En aquest sentit, tot i la tensió en el debat sobre quins compromisos tenia o havia adquirit l’equip de govern amb el Consorci, es va arribar a un acord per treballar i revisar abans del Ple de Setembre la implicació de la ciutat, des de l’Ajuntament com des de la Fundació Sant Llàtzer, amb la sanitat pública al Consorci.


  De fet, l’exemple clar que el debat sobre les competències d’un àmbit o l’altre es pot superar amb voluntat política es va poder veure clarament en l’aprovació de la proposta per promoure mesures davant l’alça especulativa al mercat de lloguer d’habitatges. Una iniciativa que, fins i tot abans de la seva aprovació, el govern municipal ha entomat per desenvolupar tal com proposava ERC-MES bonificacions fiscals als propietaris que lloguin per sota de l’índex de referència del lloguer desenvolupat per la Generalitat. Una implicació del govern municipal en un àmbit no competencial però que afecta directament a la ciutadania i que, amb voluntat política, també es pot traslladar a altres camps que es considerin prioritaris per la ciutat.


  201707 postple


  • Ple ordinari Juny 2017

  Resum del Ple


  El debat sobre el procés d’Independència tanca un ple de juny llarg i dens, on les iniciatives d’ERC-MES sobre l’educació o la lluita contra l’especulació en el lloguer queden pendents de debat. Esquerra-MES s’ofereix per assumir responsabilitat perquè el Referèndum es pugui celebrar amb normalitat a Terrassa


  Resumir el Ple del mes de juny del 2017 no és una tasca fàcil i els titulars, un cop més, s’enfocaran al debat més tens del ple, al voltant del Referèndum del pròxim 1 d’Octubre, deixant pel camí tots els temes que van debatre’s a la llarga sessió plenària, així com totes les propostes que, en interrompre el ple passada la mitjanit, van quedar posposades pel seu debat al plenari de juliol.


  El grup municipal d’ERC-MES havia encarat el ple de juliol amb la voluntat d’aprovar dues propostes claus per la ciutat: una per prioritzar l’educació com a àmbit d’actuació prioritària a Terrassa i començar a desenvolupar projectes concrets i, en un altre àmbit, la proposta per promoure mesures davant l’alça dels preus del mercat de lloguer d’habitatges. Cap de les dues es va poder debatre, pel qual s’aprofitarà el temps atorgat fins al Ple de juliol per començar a desenvolupar-les. En educació se cercarà la predisposició de la regidoria a assumir el compromís de prioritzar l’educació i recolzar les propostes plantejades. Quant a lloguer, s’ha sol·licitat directament que s’inclogui la proposta i els acords per lluitar contra els lloguers abusius a Terrassa a l’ordre del dia de la pròxima Comissió d’Habitatge que, afortunadament, ja s’ha convocat per a aquest mateix mes.


  En referència als debats mantinguts durant el Ple d’ahir, destacar les positives intervencions ciutadanes de la Plataforma d’Afectats per la hipoteca, de la Taula de l’Aigua i dels veïns de les Arenes per la intervenció i manteniment de les rieres de Terrassa. Intervenció, aquesta darrera, que també vam presentar tots els grups d’oposició com a proposta i es va aprovar per unanimitat. Punt de trobada i entesa entre partits que també es va trobar en les mesures proposades per un control efectiu sobre la qualitat dels serveis públics sota concessió. També valoració positiva de l’aprovació per àmplia majoria de les bases de les subvencions per l’adequació de locals d’entitats. Una proposta d’ERC-MES que s’ha desenvolupat i tindrà enguany un pressupost de 200.000 euros.


  No obstant això, la darrera proposta que es va poder debatre al Ple, presentada pel Partit Popular perquè l’Ajuntament es posiciones contra el Referèndum de l’1 d’Octubre, va suposar el debat més intens de la sessió. Més enllà de la incongruència de la iniciativa del PP, expressada amb senzillesa pel portaveu d’ERC-MES Isaac Albert en afirmar que “Vostès es passen el dia dient-nos que no es votarà i, no obstant això, ens presenten una moció per intentar impedir-ho”, el debat va virar i es va centrar en la posició del govern municipal i el Partit Socialista. Un PSC que va aprovar en solitari un acord de junta posant bastons a les rodes i condicionant la votació a Terrassa a un informe del Secretari Municipal.


  Des d’Esquerra-MES, Isaac Albert, va recordar que l’essència de la democràcia “és que la legalitat respon a la voluntat de la ciutadania” i que no es pot contravenir la voluntat del 80 per cent de la ciutadania per votar el futur de Catalunya amb arguments falsos en un acord de junta aprovat d’amagat, mentre públicament s’enganya a la ciutadania dient que “no són ningú per impedir votar”. Respecte al PDCAT, soci de govern dels socialistes, Albert senzillament els hi va expressar que podien demanar confiança que des de l’executiu local es treballa perquè els ciutadans de Terrassa puguin votar amb normalitat, però que la iniciativa del PSC els contradeia: “Aquest acord trenca el seu pacte de govern. Nosaltres no tenim cap necessitat de posar en crisi l’estabilitat de l’executiu municipal. Ara, sí que volem que la ciutadania de Terrassa pugui votar el pròxim 1 d’Octubre amb les mateixes condicions d’unes eleccions normals”.


  En aquest sentit, des d’Esquerra-MES Isaac Albert va oferir el grup municipal per assumir les responsabilitats que facin falta perquè a l’Octubre l’Ajuntament de Terrassa faciliti a la ciutadania la màxima normalitat a l’hora d’anar a votar sobre el futur del seu país.


  juny2017post


  • Ple ordinari Maig 2017

  Resum del Ple


  El ple de maig aprova definitivament el PMU 2016-2015, amb un “Sí” exigent d’ERC-MES. El grup també presenta i aprova per unanimitat una proposta directament lligada al transport municipal.


   


  Després d’un llarg procés, finalment el Ple de Terrassa ha realitzat aquest mes de maig  l’aprovació definitiva del Pla de Mobilitat Urbana 2016-2016. I ho ha fet amb un Sí contundent del grup municipal d’ERC-MES que veu en el llarg procés d’elaboració i participació del Pla un projecte de futur per la ciutat que ara s’ha d’executar. Així ho va expressar el portaveu d’Esquerra-MES, Isaac Albert, recordant a l’equip de govern que “Ara toca el realment important, l’aplicació d’un model de ciutat més tranquil·la, més humana i l’equip de govern ha d’evitar les contradiccions vistes fins ara”.


  Respecte a les incongruències en aquest àmbit per part de l’equip de govern va tornar a sortir la compra de 15 autobusos nous, aprovada a febrer del 2016, 9 dels quals eren dièsel per només 6 d’híbrids, lluny de l’objectiu inicial de substituir la meitat de la flota per vehicles no contaminants. Una discussió del passat que ERC-MES va voler superar justament apostant a partir d’una proposta de resolució per augmentar al màxim l’ambició per la millora de la qualitat de l’aire i de la mobilitat urbana amb la gestió i renovació de la flota de TMESA.


  La iniciativa, aprovada per unanimitat, plantejava dos senzills punts que ara s’hauran d’executar. El primer, com explicava Isaac Albert, “és  tan senzill com organitzar la flota perquè els autobusos menys contaminants passin pels carrers amb més contaminació”. Tot i que, evidentment, la majoria de la contaminació de la ciutat prové del vehicle privat, aquesta iniciativa pot fer-se notar en “punts negres” de contaminació com la Rambla d’Egara o el carrer Mas Adei.


  La mesura més significativa aprovada, però, va ser la recollida en el punt tercer per ERC-MES, referida a iniciar immediatament els treballs per la compra dels 10 autobusos previstos pels anys 2018-2019, alhora que s’estudia experiències externes per intentar que tots siguin híbrids. Davant el debat en aquest punt, el portaveu del grup municipal va exposar “Iniciant les tasques ara podem evitar un retard com el que ens estem trobant amb l’arribada dels autobusos nous. Mirant cap enfora, per exemple, podem trobar la compra de vehicles híbrids de 18 m per part de l’Ajuntament de Barcelona. Terrassa hauria pogut ser la primera ciutat de l’estat en tenir-los però no s’hi va atrevir. Ara, potser amb aquesta informació, es podrà prendre una decisió més valenta”


  maig2017post


  • Ple ordinari Abril 2017

  Resum del Ple


   La decisió del govern de fer marxa enrere i repetir el procés d’elecció del Síndic municipal de greuges marca el ple d’abril


  No és el mateix aportar solucions que generar problemes. El Ple d’abril el govern municipal va tornar a evidenciar com un tema tan senzill com assumir els errors i repetir novament el procés d’elecció a la sindicatura municipal de greuges ha hagut d’arribar després d’un retard i contradiccions del tot innecessàries.


  En un ple amb l’absència de l’alcalde, va tocar al primer tinent d’alcalde, Alfredo Vega, ser l’encarregat de fer pública la decisió del govern de fer marxa enrere. Una tornada a la casella de sortida que possibilita ara treballar per un nou procés d’elecció amb totes les garanties i esmenant els errors, però amb el gran inconvenient que qui ho hauria de liderar, el mateix govern, ha mostrat la seva incapacitat per generar el consens i bona entesa en un tema de ciutat. Una manca de lideratge que no rau tant a governar en minoria, sinó amb la incapacitat de generar majories. L’evidència un cop més de la manca de projecte polític i les diferències entre els mateixos socis d’executiu en els temes estratègics de ciutat torna a atorgar a l’oposició l’obligació de vetllar per construir novament i dignificar la figura de la sindicatura de greuges municipal, ara per ara malmesa per errors que tots els representants del consistori podríem haver evitat.


  Des del grup municipal d’ERC-Mes també es va viure amb especial preocupació les intervencions en el debat de l’aprovació per iniciar l’expedient pel canvi de gestió del servei públic d’abastament d’aigua. Les diferències de discurs entre els dos socis de govern en els temes estratègics de ciutat qüestiona com es pot abordar la governança i un projecte per una ciutat com Terrassa quan es destinen tants esforços als equilibris de poder interns. Que en altres temes de debat al Ple el govern tornés a recolzar-se en Ciudadanos com a crossa tàctica per bloquejar iniciatives interessants de l’oposició també és una bona mostra d’on se situa l’executiu municipal.


  Situats gairebé a mitja legislatura i amb un govern a la deriva que, difícilment, definirà un projecte clar pels dos anys que queden al davant, l’esforç per una política municipal constructiva requerirà molt més treball. En el ple d’abril, de moment, el grup municipal d’ERC-MES ha aconseguit aprovar les 6 iniciatives que havia plantejat. Treballar per oferir solucions al final és més efectiu que perdre temps i esforços en gestionar els problemes que s’han volgut evitar.


  Propostes Ple Abril aprovades


  • Ple ordinari Març 2017

  Resum del Ple


  El ple de març a l’Ajuntament de Terrassa torna a mostrar el contrast entre les iniciatives per construir ciutat i les reticències del govern a acceptar la crítica constructiva


  Des del grup municipal d’ERC-MES a l’Ajuntament de Terrassa es podria resumir el darrer plenari municipal des d’un vessant estrictament numèrica amb dues de les tres iniciatives pròpies i dos de compartides aprovades i la ratificació definitiva de dues ordenances municipals modificades a instàncies del grup. Parlem d’acords per preparar la ciutat davant la quarta revolució industrial, fer costat a les reclamacions per una nova residència per discapacitats intel·lectuals severes, nous espais de treball contra la segregació escolar, apostar per la cultura de pau a la ciutat, acabar definitivament amb el “prohibit jugar al carrer” o aconseguir millorar els criteris de retorn social a l’hora d’atorgar les subvencions… Plantejaments per construir un projecte de ciutat ben definit (amb projecció econòmica i construcció social), alhora que es defineix una visió clara dels valors que la mateixa representa. Acords adoptats per unanimitat, altres després de negociacions i entesa amb els diferents partits, però sempre sota l’esperit d’aprofitar un cop més el plenari per fer passes endavant. I no obstant això, l’esperit constructiu torna a no ser la notícia.


  El govern, i més concretament el Partit Socialista i el mateix alcalde van protagonitzar un paper força qüestionable a l’hora d’assumir les crítiques o esmenes de millora a la seva gestió. Davant la demanda d’explicacions sobre la nova organització del cartipàs municipal la resposta va ser nul·la. Des d’ERC-MES, el portaveu Isaac Albert va lamentar que no s’hagués utilitzat els canvis d’organització de l’executiu per prioritzar l’educació com una àrea prioritària de govern i s’hagi canviat d’àrea sense cap argumentació ni objectiu definit. Les explicacions, un cop més, es van limitar al poder de l’executiu de decidir com organitzar-se sense plantejar un projecte que ho sustentés.


  La presentació de la memòria de la sindicatura municipal de greuges no va anar molt millor. Davant l’informe del Síndic de greuges de Catalunya evidenciant les mancances democràtiques del procés participatiu per escollir la nova síndica, l’alcalde es va limitar a criticar el síndic català alhora que es negava a definir una posició del govern respecte a quina era l’opció del govern per escollir el nou càrrec. De res va servir que des d’ERC-MES Isaac Albert llences un cop més l’oferiment d’entesa: “Podem assumir responsabilitats tots junts i oferir un nou procés d’elecció amb totes les garanties”. Des del govern altra vegada pilotes fora.


  El caràcter més intransigent amb les iniciatives de l’oposició, però, el va tornar a mostrar l’àrea de cultura, innovació i projecció de la ciutat de la mà del seu tinent d’alcalde. Davant la proposta d’Esquerra-MES per la promoció de la creació artística a la ciutat el govern es va tancar en banda. L’excusa, delegar aquestes iniciatives al Consell de la Cultura i les arts, un organisme de representació del sector que més de dos anys després de la presentació del Llibre Blanc de la Cultura encara espera poder desenvolupar-se. De fet, com va explicar el regidor d’ERC-MES, Pep Forn, la proposta naixia de la necessitat d’abordar la precària situació dels col·lectius artístics a la ciutat que esperen des de fa més d’un any el compliment d’una proposta per la creació de la Fàbrica de les arts: “Nosaltres ens creiem el Llibre Blanc de la Cultura. Per això fem propostes que incorporava i obrim camins per desplegar el mateix. Es tracta d’incentivar els sectors creatius, no de passar-los la responsabilitat”.


  • Ple ordinari Febrer 2017

  Resum del Ple


  El ple de febrer a l’Ajuntament de Terrassa permet aprovar el compromís del consistori per fer un Pla Estratègic d’esports per Terrassa. Un projecte de futur molt lligat a la participació, un concepte recurrent durant un plenari marcat també pel procés constituent.


  Unanimitat. Una paraula que pot sonar estranya en un ple municipal molt tens en alguns moments però que, no obstant això, va aconseguir l’acord de tots al constatar la necessitat d’aprovar la proposta d’ERC-MES: la vida esportiva de la ciutat de Terrassa és envejable, però no hi ha un projecte estratègic de ciutat per explotar tot el potencial de l’esport a la ciutat.


  El regidor, Pep Forn, va exposar amb claredat l’objectiu d’una proposta pensada i nascuda per superar la gestió del dia a dia que s’està duent a terme actualment a la ciutat en aquest àmbit i fer un treball d’anàlisi i actuació profund de cara al futur. Si el govern va voler centrar el debat en la manca d’equipaments esportius actualment a la ciutat, des d’ERC-MES, Forn va reclamar justament “aprofitar el pla per una visió estratègica que vagi més enllà dels equipaments públics per analitzar com aprofitar equipaments privats, patis d’escoles, espais oberts com l’anella verda, etc.”


  La proposta també va obtenir consens de la majoria de grups a l’hora de reclamar construir aquesta visió estratègica pensant en l’esport també com a eina d’inclusió social, que ens permeti detectar aquells ciutadans qui per manca de recursos no poden accedir a la seva pràctica, desenvolupar polítiques actives per incrementar la seva pràctica, així com preocupar-se per incentivar aspectes com l’esport femení “No pot ser que només un 30 per cent de les usuàries de les instal·lacions esportives municipals siguin dones”, va tornar a remarcar Pep Forn.


  Per fer-ho possible, ERC-MES ha proposat un pla pensat i participat per tothom, pel qual s’espera la reactivació del Consell Municipal de l’esport, la creació d’un grup d’experts i el crit a les entitats per dur el projecte endavant.


  També el debat sobre la participació va assaltar el Ple una altra vegada per obrir debat sobre el dret a decidir i la legitimitat de celebrar un Referèndum a Catalunya. Aquest cop va ser gràcies a la intervenció d’una moció proposada per Terrassa per la Independència-ANC, amb voluntat de sumar i que va aconseguir, si més no, el suport del ple al Pacte Nacional pel Referèndum. Això si, com va explicitar el portaveu d’ERC-MES, Isaac Albert: “Hi ha una aclaparadora majoria que vol votar, la majoria d’aquests voldria que fos acordat amb l’estat. El problema és que no és possible”.


  La participació ciutadana també va permetre aprovar per unanimitat la proposta d’una iniciativa ciutadana apassionant com la del Consell de l’Àliga per aprovar un Acord per incloure aquesta figura del bestiari popular català a les festes terrassenques.


  L’aprovació del Pla local de joventut, amb una participació activa i intensa de les JERC en un procés obert amb la intervenció de més de mil joves de la ciutat també va tirar endavant. En aquest cas, amb un sí exigent des d’ERC-MES reclamant que es revisi les tasques desenvolupades durant la diagnosi i que se solucionin les possibles mancances en la seva futura aplicació.


  postPLE_febrer2017


  • Ple ordinari Gener 2017

  Resum del Ple


  Un nou pas endavant per informar la ciutadania sobre el procés de canvi de gestió en el servei d’aigua.


  Intensitat i contraposició de formes de veure la ciutat i la política, centrant novament el debat en l’aigua i també el dret a l’habitatge. El ple de gener a l’Ajuntament de Terrassa s’ha vist marcat per un tens debat ideològic però les propostes en temes claus pel futur de la ciutat han acabat prosperant.


  En primer terme, la sessió ordinària ha servit per materialitzar una de les propostes incorporades per ERC-MES i TeC als pressupostos 2017 per dedicar una partida específica a informar a la ciutadania de Terrassa sobre el final de la concessió del servei d’aigua a Mina i els arguments i informació que ha portat a la majoria del plenari per apostar actualment per un model futur de gestió directa del servei.  Malgrat els intents de la bancada dreta del ple per titllar la mesura de tendenciosa, hi ha hagut una majoria àmplia en defensar la necessitat d’oferir als ciutadans una informació detallada sobre el final normal d’una concessió a una empresa i les passes que està duent a terme la majoria del ple per apostar sobre una futura gestió directa amb garanties i totes les dades necessàries.


  Com ha explicat el regidor d’ERC-MES, Carles Caballero: “Actualment al carrer de versió només n’hi ha una: la de Mina. Hi ha sectors econòmics que han posat en qüestió la titularitat pública del servei d’aigua i han negat el poder democràtic d’aquest ple per prendre una decisió de futur per tota la ciutadania”.


  El debat sobre habitatge tampoc ha estat exclòs de polèmica. La proposta del PSC per desenvolupar la llei 4/2016 de mesures de protecció pel dret a l’habitatge i donar via lliure a la ciutat a l’expropiació temporal dels pisos buits que els bancs no volen cedir. L’ampli consens respecte a la iniciativa no ha exclòs treure els colors al partit de govern sobre el procediment per dur-ho a terme. I és que, com ha remarcat la portaveu adjunta d’ERC-MES, Carme Labòria, ja hi ha una partida prevista de 7,3 milions d’euros per part de la Generalitat als pressupostos amb la finalitat de donar suport a aquesta iniciativa a tot Catalunya i, des de Terrassa, “Vostès governen, podrien estar desenvolupant ja la proposta, l’han presentada abans als mitjans que al Ple. Potser no cal anar a guanyar un titular i si posar-se a treballar”.


  Quan als acords assolits al plenari, destacar la iniciativa de reconeixement a les víctimes del franquisme. Un acord on ERC-MES ha aconseguit incorporar un procediment per donar suport a les víctimes de la dictadura a Terrassa per personar-se a la causa oberta a l’Argentina contra el règim franquista.


  postPLE_gener2017


  • Ple extraordinari Pressupostos Gener 2017

  Resum del Ple


  El grup municipal d’ERC-MES s’absté en la votació del pressupost 2017 reclamant al govern el desenvolupament de les idees aportades als comptes municipals.


   Isaac Albert: “Veig un govern dèbil, sense projecte. Sembla que l’oposició estiguem més preocupats perquè Terrassa tingui pressupostos que no vostès


  El portaveu del grup municipal d’ERC-MES, Isaac Albert, ha aprofitat la seva intervenció al Ple extraordinari per debatre el pressupost 2017 per advertir al govern davant qualsevol discurs triomfalista per l’aprovació dels comptes municipals. L’abstenció de tres grups de l’oposició, entre ells ERC-MES, permetrà que Terrassa enguany tingui pressupostos però evidencia en el fons com s’han desenvolupat aquests comptes municipals.


  En aquest sentit, Isaac Albert, ha destacat que tant amb la negociació de les Ordenances com dels pressupostos s’han trobat amb un plantejament continuista i estrictament comptable, sense un projecte polític ni una estratègia de futur per la ciutat. “Nosaltres no hem volgut regatejar partides, tot i plantejar projectes i dotacions”, ha explicat el portaveu d’ERC-MES, “Hem volgut parlar d’estratègia de futur i política. Han incorporat les nostres idees. Molt bé. Ara com les desenvoluparan?”


  I és que des d’ERC-MES s’ha volgut deixar clar una vegada més que els pressupostos són un “ens viu” i què el grup municipal no restarà passiu a l’hora de veure com s’executa o es modifiquen partides durant l’any. Un punt que, segons Isaac Albert “Ens mostra un govern dèbil, sense projecte, disposat a incorporar idees de tothom però que ara s’haurà de plantejar com desenvolupar-les”.


  Amb una mirada cap al futur, Isaac Albert ha volgut agrair que s’hagin incorporat partides per desenvolupar les propostes d’ERC-MES per subvencionar l’adequació de locals d’entitats o els nous aparcaments més segurs per les bicicletes a la ciutat, però ha reclamat al govern treball constant i decisió en els temes estratègics proposats. L’ampliació de la partida pel canvi de gestió del servei de l’aigua i la seva comunicació a la ciutadania o els projectes d’inclusió proposats per ERC-MES per tirar endavant Plans de desenvolupament comunitari són temes als quals el grup municipal vol donar prioritat. En l’àmbit social, concretament, Isaac Albert ha anat un pas més enllà per afirmar que “La majoria de les polítiques d’aquest pressupost són reactives, per solucionar problemes i necessitats del dia a dia. Poques intenten transformar la realitat de la ciutat i de les persones que hi viuen”.


  Per acabar, Isaac Albert, ha destacat que les partides recollides pel moment en aquestes línies estratègiques estan lluny de les proposades per ERC-MES, obren camí per nous plantejaments que ara dependran del treball del govern municipal: “Confiança tota, però xecs en blanc no. No ho oblidin, vostès governen en minoria. Necessitem concrecions”.


  Negociació Pressupost 2017

  • Ple ordinari Desembre 2016

  Resum del Ple


  L’eliminació de la prohibició del joc a l’espai públic al ple de Desembre a proposta d’ERC-MES obre la porta un cop més a recuperar la ciutat per la infància i l’adolescència. 


  “Això no va només de pilotes”. Amb aquesta afirmació senzilla i contundent el portaveu d’ERC-MES, Isaac Albert, va voler explicar el fons de la proposta aprovada al ple de Terrassa per despenalitzar el joc al carrer. Els acords aprovats eliminaran de l’Ordenança de convivència democràtica el fet de poder prohibir i sancionar el joc, com també obligaran  a substituir els cartells de “Prohibit jugar” per altres fórmules més pedagògiques. L’objectiu de la proposta, però, i així es va copsar al debat al ple d’aquest mes de Desembre, anava més enllà i permet tornar a posar de relleu la necessitat de recuperar l’espai públic compartit per a la infància i l’adolescència.


  Pràcticament tots els grups van coincidir amb la manca d’espais públics a la ciutat per a l’oci dels mes joves. Isaac Albert, a més, va incidir en la necessitat de fer pedagogia i assumir el lideratge des de l’Ajuntament per plantejar a la ciutadania una reformulació de l’ús de places i carrers amb aquest objectiu. El portaveu d’ERC-MES va aprofitar per recordar a l’equip de govern que la proposta d’aquest grup per obrir els patis de les escoles aprovada per unanimitat a principis d’any ja atorgava una fórmula per encarar el problema i “Tot i ser conscients de les dificultats per desenvolupar aquests projectes, cal que el govern entomi aquests acords plenaris, els apliqui i els lideri”.


  En un altre àmbit molt diferent, en el ple de desembre també es va fer una crida a les responsabilitats del govern amb la proposta conjunta d’ERC-MES, TeC, CUP i C’s per definir un protocol de coordinació i rendició de comptes dels representants de l’Ajuntament al Consorci Sanitari de Terrassa. La iniciativa, absolutament necessària segons l’oposició, es va desenvolupar després de constatar que l’absència de l’Alcalde a vàries de les reunions al Consell de govern del CST (combinada amb la manca de coneixement previ de les regidores representants de la Fundació Sant Llàtzer) va causar un posicionament confús del consistori quan s’està debatent temes claus de futur del Consorci Sanitari.


  Finalment, dir que aquest ple prenadalenc va aconseguir mantenir en gran mesura en un debat tranquil gràcies a la retirada de l’ordre del dia del procés de nomenament de la sindicatura municipal de greuges, tal com el nostre grup havia demanat. Fins i tot l’aprovació definitiva de les Ordenances Fiscals per l’any vinent va superar-se sense massa estirabots. L’abstenció d’ERC-MES, però, no va evitar que Isaac Albert recordés a l’equip de govern que “Ens trobem aprovant les Ordenances quan encara estem negociant els pressupostos. Un debat conjunt és necessari per definir posicions i projecte de futur


  postPLE_desembre2016


  • Ple ordinari Novembre 2016

  Resum del Ple


  El ple de novembre permet tirar endavant les noves Ordenances de subvencions i Transparència mentre s’enfoquen nous reptes de treball per la política municipal.


  Després de mesos de treball, el mes de novembre el Ple de Terrassa ha aprovat inicialment la revisió de l’Ordenança de subvencions proposada per ERC-Mes i la nova Ordenança de Transparència, impulsada per la Comissió especial que el nostre grup va propiciar crear amb la resta d’oposició d’esquerres a l’inici de legislatura. Dues fites importants on la complexitat del plenari terrassenc ha demostrat que, malgrat les diferències, podem tirar endavant canvis importants per la ciutat des de l’oposició i trobar punts d’entesa amb el govern.


  L’aprovació per unanimitat de la proposta d’ERC-MES per a la millora del paisatge urbà a través d’intervencions artístiques en les parets mitgeres també és una bona mostra que un bon projecte i la política en positiu poden acabar reportant resultats pràctics. Una iniciativa on tots els grups van compartir que una obra artística en una paret lateral  estratègicament escollida pot donar llum a un espai de la ciutat, revalorar-lo i millorar el sentiment de veïnatge.


  Punts d’entesa d’una sessió plenària on, d’altra banda, el debat polític es va tensar desmesuradament en àmbits on en principi tots els grups, amb els seus matisos, estaven d’acord. Aquest va ser el cas de la Sanitat i la necessitat d’abordar i treballar des de l’àmbit municipal l’estat de les llistes d’espera als centres hospitalaris de la ciutat per tal que compleixin els terminis de garantia i referència pels pacients, cosa que actualment no està passant.


  La plataforma per la Sanitat pública de Terrassa va intervenir al Ple per denunciar aquesta situació reivindicant un cas particular. Des del debat polític, però, el tema s’havia d’extrapolar pel conjunt de la població. Segons el portaveu Isaac Albert, des d’ERC-MES “Estem aquí convençuts que podem canviar les coses; no és fàcil, però tenim el convenciment de fer-ho. Hem de saber, però, que la política, que l’acció política, no està al servei dels interessos individuals dels ciutadans, sinó dels col•lectius”. En aquest sentit, va explicar que quan es prenen decisions des de la política cal tenir present la necessitat de gestionar i transformar la realitat des de l’anàlisi de les demandes ciutadanes, però també des d’una correcta interpretació i gestió de les necessitats. Hem de saber que la majoria de vegades les necessitats no són explícites, i en una alta proporció la satisfacció de les mateixes comporta prendre decisions que no són percebudes com a desitjables per a determinats segments socials. Dit d’una altra manera: l’interès general, gairebé per definició, no coincideix amb l’interès particular. Si treballem per la cohesió, per la inclusió social, pel benestar i la convivència, cal no perdre de vista aquest fenomen. 


  La discussió, però, en certs moments va estar més centrada en el retret polític o, en el cas del govern municipal, en l’excusa per la seva poca capacitat d’incidència per revertir la situació. En el cas d’ERC-MES, Isaac Albert, va reamarcar el canvi de rumb de la Conselleria de Sanitat des de l’entrada del conseller Toni Comín, apuntant cap a una finestra d’oportunitat on, el govern municipal, també hauria de fer la seva feina. En aquest sentit, el portaveu d’ERC-MES va recordar que l’Ajuntament té la capacitat de control de la situació a Terrassa i atenció dels casos més necessitats per alertar al Departament. També va apuntar a la necessitat de dotar de més transparència i control els serveis concertats a Mútua de Terrassa per tal que aquests cobreixin els criteris de bona praxi, temps i atenció adequats per una entitat que atén a prop d’un 60% de la població de la ciutat.


  Quant a altres temes destacats del Ple com habitatge, pobresa energètica o, fins i tot, violència de gènere, els resultats de les votacions (majoritàriament en positiu) no van amagar el gust agredolç d’un debat que ha de portar a reflexió. I és que, si el dia abans del Dia Mundial contra la violència contra les dones el ple de Terrassa ha d’aprovar tres acords diferents en aquest àmbit perquè els grups municipals no han trobat el punt d’entesa tot i els nexes de proximitat per un text compartit, podem tenir un problema.


  Estem a punt d’arribar a l’equador de la legislatura, s’ha d’exigir a un govern sense projecte per poder fer avançar la ciutat. Però si fem de la tensió norma, les solucions no arribaran a la ciutat.


  postple_novembre2016


  • Ple extraordinari Ordenances Fiscals (Octubre 2016)

  Resum del Ple


  Isaac Albert: “No es tracta de dir als terrassencs el que hauran de pagar, sinó d’assegurar-nos que el que paguen és just


  El text de les Ordenances Fiscals de Terrassa per al 2017 han superat la seva aprovació inicial en Ple extraordinari sense estridències, fruit d’una negociació intensa fins al darrer moment i on ERC-MES, junt amb la resta d’oposició d’esquerres, ha aconseguit introduir totes les seves demandes de modificació.


  Una sessió plenària plàcida fruit, d’altra banda, d’un fet històric: Per primer cop el govern municipal ha hagut de retirar el projecte d’ordenances per negociar-ne els detalls i també, per primera vegada, l’ha presentat en Ple sense esmenes de cap grup.


  Com va explicar un cop més en plenari el portaveu d’ERC-MES, Isaac Albert, es partia d’un plantejament inicial amb un bon treball tècnic però amb les mancances recurrents de l’equip de govern: continuisme, una pujada lineal no justificada i sense relat polític. Un projecte que el govern va intentar tirar endavant sense mullar-se massa fins que, a una setmana del Ple, el posicionament comú d’ERC-MES, TeC i la CUP va obligar-lo a obrir-se a una negociació en profunditat. El resultat, com resumia el portaveu d’ERC-MES, s’allunyava de l’intent de cobrir el tràmit per pensar a construir ciutat entre tots: “No es tracta de dir als terrassencs el que hauran de pagar, sinó d’assegurar-nos que el que paguen és just: just per qui són, just pel que tenen, just pels serveis que reben i sobretot just per com s’inverteixen i es redistribueixen aquests diners”.


  En aquest sentit, totes les propostes incorporades per l’oposició d’esquerres van estar plenament justificades, mentre el debat més superficial es portava des de l’oposició de dretes de Ciudadanos i el Partit Popular.


  Tot i que aquests dos partits no varen presentar cap tipus d’esmena al text varen expressar la seva oposició a cap pujada d’impostos o taxes. Un discurs populista que des d’ERC-MES, Isaac Albert, va advertir al govern que es podria haver evitat en bona mesura si s’hagués respost a la demanda històrica de debatre en la mateixa sessió Ordenances i pressupostos, justificant els ingressos que es volen obtenir amb les polítiques a les quals es volen aplicar.


  No obstant això, fins i tot Ciudadanos i PP van acceptar que el treball realitzat a instàncies d’ERC-MES en els canvis en les taules de bonificacions per raó de renda per fer-les més progressives i abastar més població eren un avenç important.


  • Ple ordinari Octubre 2016

  Resum del Ple


  PLE OCTUBRE: El govern pressuposa


  Tot i la presència de temes de gran importància per a la ciutat, el Ple ordinari del mes d’Octubre ha estat marcat per una certa contenció dins l’activitat política d’un Ajuntament a punt de debatre les Ordenances Fiscals i amb la vista posada en l’elaboració dels pressupostos per a l’any vinent.


  Tot i així, el debat polític va donar peu a algunes reflexions interessants, sobretot si es pren com a referència la frase del tinent d’alcalde de Serveis Generals i Govern Obert, Alfredo Vega, quan al ser qüestionat per una transferència de crèdit de gairebé 900.000 euros al pressupost del 2016 va justificar-se afirmant “El pressupost, com diu el seu nom, pressuposa”


  I és que, tot i que una transferència de crèdit normalment esdevé un tràmit de gestió per portar partides no utilitzades cap a altres finalitats, fer-la a dos mesos per finalitzar l’any denota un tarannà de l’actual govern municipal a l’hora de gestionar els diners públic que des de l’oposició hem volgut posar en relleu, més tenint en compte que just ara es començarà a parlar del pressupost per l’any vinent.


  Com ha explicat el portaveu d’ERC-MES, Isaac Albert, el govern no només pressuposa sinó que repeteix un tarannà continuista on, més enllà de les partides que hagi marcat als comptes anuals, la seva aplicació acaba allunyant-se del presentat inicialment. Al final, transferir a les acaballes d’any diners cap aquelles partides on són necessaris obliga a utilitzar aquests diners. I si no s’utilitzen, s’acaben emprant per pagar deute perquè l’estat hi obliga. Així que diners que s’haguessin pogut pressupostar millor per polítiques necessàries per a la ciutat poden acabar veient-se limitats en la seva aplicació. Com resumia Isaac Albert i amb la vista en la negociació per l’any vinent: “Tot i que el pressupost pressuposa, com menys coses pressuposi millor”.


  I és que aquesta manca de previsió a l’hora de definir els comptes, també porta al debat al Ple l’aprovació d’inversions “urgents” per al servei d’autobusos municipals TMESA quan, en realitat, eren perfectament previsibles.


  Advertències al govern municipal per reclamar un projecte de pressupostos molt més treballat políticament dins un ple on la resta d’iniciatives han obtingut, en general, un ampli consens.


  Així, des del grup municipal d’ERC-MES, s’ha aconseguit aprovar les 5 iniciatives presentades al plenari. Es podria destacar la bona acollida que ha tingut l’Acord per recuperar la memòria històrica de la Guerra Civil a la ciutat senyalitzant i donant a conèixer els espais marcats pel conflicte a Terrassa. Tot i així, l’èxit més remarcable ha estat la resposta unànime de tots els partits per reclamar la construcció de la Residència i Centre de dia de Sant Pere Nord, un projecte necessari no només per la ciutat (amb una mancança evident de places de residència pública) sinó també pel territori.


  També amb la voluntat de reivindicar la veu política de la nostra ciutat al conjunt del País, s’ha aconseguit el suport de l’Ajuntament al Referèndum i al Procés constituent i una crida a l’aprovació dins la llei electoral del vot als 16 anys.


  postple_octubre2016


  Propostes de resolució  • Ple ordinari setembre 2016

  Resum del Ple


  El grup municipal d’ERC-MES aposta per explotar els resultats pràctics del Ple de Setembre i no perdre’s en xocs polítics poc efectius.


  No era difícil d’imaginar que l’aigua tornaria a ser el tema estrella als mitjans de comunicació a l’hora de resumir el Ple de setembre a l’Ajuntament de Terrassa. Un pur tràmit, l’acord definitiu per començar l’expedient de reversió del Servei d’aigua per part de Mina i l’aprovació de la pròrroga forçosa per garantir-ne la continuïtat mentre no se soluciona la gestió futura, ha tornat a donar espai per marcar posicions dins el Ple. El posicionament d’importants actors i grups d’interès de la ciutat a favor de Mina en la prèvia al plenari ja feien preveure que això succeiria. Clar que, les declaracions de l’alcalde Jordi Ballart qualificant indirectament l’exalcalde Royes com a “baró local” que defensa interessos privats segurament han sorprès a més d’un.


  El fet és que, superat el Ple, hem guanyat novament diversos titulars cridaners a reproduir i correm el perill que les decisions importants per la ciutat quedin emmudides i no arribin als terrassencs i terrassenques. L’aigua supera un nou tràmit i, com va dir el regidor d’ERC-MES, Carles Caballero: “El que defensem més enllà del model de gestió futura, és la sobirania d’aquest ple i això és inqüestionable”. En definitiva, la importància rau en què 4 grups municipals, entre ells el nostre, han assumit la responsabilitat com a representants de la ciutadania d’estudiar, treballar i compartir amb la ciutadania un procés complex per assegurar una gestió futura eficient, directa i municipal del servei de l’aigua.


  Una entesa que ara, malgrat els problemes existents amb el servei municipal d’autobusos, també s’haurà d’intentar assolir en les decisions sobre la futura gestió d’aquest servei. La inevitable entesa amb el govern per aprovar una pròrroga d’un any, en aquest per motius supramunicipals, no pot amagar que l’executiu local ha llençat missatges contradictoris sobre pel model de gestió pel qual es vol apostar. Motiu pel qual, des d’ERC-MES es va advertir al govern que ara toca treballar dins la comissió tècnica per definir quin model de futur convé a la ciutat i fer-ho en els pròxims 12 mesos que ens acabem de donar de marge.


  Temes de ciutat que ens veiem obligats a anar allargant, mentre altres projectes de futur a la ciutat no neixen i es desenvolupen com seria desitjable.


  Per sort, aquest setembre, des d’ERC-MES hem aconseguit introduir i aprovar una nova línia d’acció per anar construint la nostra visió de ciutat. La proposta d’Accés i ús comunitari al coneixement ha estat aprovada per àmplia majoria i permetrà desenvolupar projectes i construir un espai de promoció i innovació de la cultura del bé comú.


  En una ciutat on la universitat forma a futurs cracs de la tecnologia, on les entitats i el món associatiu sempre s’han mostrat actius davant la societat, obrir noves línies de subvencions per a projectes de maquinari lliure, infraestructures comunitàries d’accés a Internet o iniciatives de socialització de llibres és gairebé una obligació municipal. Invertir en aquelles idees i projectes que puguin obrir el coneixement a tota la ciutat, començant pels llocs més difícils, és invertir en futur i èxit per tota la comunitat.


  A l’espera de definir en els propers pressupostos la partida d’aquest acord només ens queda, com dèiem a l’inici, treballar.


  201609-proposta-aprovada-ple-setembre-2016-acces-comunitari-coneixement


  • Ple ordinari juliol 2016

  Resum del Ple


  L’últim Ple del curs polític a Terrassa marca el compromís del consistori per la futura gestió directa de l’aigua. ERC-MES obre el camí per altres decisions de futur, respecte a l’educació i la qualitat democràtica.


  20 regidors de 27 van aprovar al ple de juliol comprometre’s amb assolir un model directe de gestió de l’aigua a Terrassa. Una àmplia majoria que vol reivindicar un servei públic bàsic per a la ciutadania. Amb la presència dels membres de la Taula de l’Aigua a la sessió plenària, ERC-MES i la resta de partits d’esquerres van defensar la voluntat de liderar des del consistori el procés de fi de la concessió després de 75 anys, deixant d’anar a remolc d’una empresa concessionària.


  El posicionament marca un abans i un després en les tasques per definir el model de futur després de 75 anys de concessió i deixa clara una línia d’acció on des d’una majoria dins el consistori s’aposta pel model de gestió pública com la millor opció de futur.


  Un altre tema de fort impacte per la ciutat va ser l’aprovació per unanimitat de la proposta d’ERC-MES per analitzar nous paràmetres sobre les causes de la segregació escolar a Terrassa i començar a treballar sobre les dades per trobar solucions de futur. Una iniciativa que permetrà posar al centre del debat polític un dels problemes més complexos i delicats que té la ciutat i on ens hem d’esforçar entre tots per definir quines decisions, projectes i planificació poden redreçar un tema clau pel futur de la ciutat.


  També per unanimitat es va aprovar l’acord proposat per ERC-MES per millorar la qualitat democràtica a l’Ajuntament. En altres paraules, una proposta que obligarà el govern municipal a explicar sempre com i quan s’executaran les propostes aprovades dins el ple municipal. La proposta, a més, defineix per primera vegada el compromís de tots els grups per començar la revisió del Reglament Orgànic Municipal, un document clau per la governança i la participació dins la ciutat.


  Finalment, tot i haver passat força desapercebuda, des d’ERC-MES considerem una bona notícia la designació com a nou membre del consell de govern del Consorci Sanitari de Terrassa el president del Comitè d’empresa, Xavier Lleonart. Un professional que vàrem suggerir en el seu dia com una via per apoderar la veu dels treballadors en els òrgans de govern d’empreses i consorcis públics.


  PLEjuliol_propostes


  • Ple ordinari juny 2016

  Resum del Ple


  Terrassa va a mil a partir del ple del mes de juny gràcies a la iniciativa d’ERC-MES i el plenari torna a mostrar formes, tempos i velocitats diferents dins el consistori per portar canvis a la ciutat.


  La velocitat de la política no sempre s’ajusta a les necessitats i la voluntat de la ciutadania per canviar la realitat. El ple d’aquest mes de juny a Terrassa ha aconseguit finalment fer un pas endavant amb alguns dels temes pendents importants per la ciutat.


  Davant els problemes d’ocupació a la ciutat, el grup municipal d’ERC-MES ha propiciat un acord perquè la ciutat no només lluiti per la creació de llocs de treball sinó que també reivindiqui que aquests siguin de qualitat. L’aprovació per incorporar la ciutat a la iniciativa “Anem a Mil” permetrà la promoció a partir d’ara d’un objectiu de dignitat: un salari mínim de 1000 euros. Mesura que s’ha volgut complementar amb una altra iniciativa per abordar l’ocupabilitat en un dels sectors socials amb majors dificultats: la creació d’una Oficina Tècnica Laboral a la ciutat especialitzada en el col·lectiu d’afectats per malalties mentals.


  Parlem també de l’aprovació finalment al ple del Pla de Mobilitat per als pròxims 5 anys. Una iniciativa que potser no ha arribat amb la rapidesa desitjada, però que plantejada un ambiciós projecte col·lectiu de futur. En aquest cas, tot i el Sí crític des de l’oposició d’esquerres, es va donar el vot de confiança al govern per tirar endavant el Pla, tot i advertir a la sociovergència que s’estarà atent perquè el projecte s’apliqui correctament.


  Els temps necessaris per fer les coses bé també han portat a l’aprovació d’una prorroga de sis mesos en la concessió de la gestió de l’aigua a Mina. Ciudadanos, molt crític amb el govern malgrat la seva connivència actual amb l’equip sociovergent, ha xocat en aquest cas amb la resposta contundent del regidor republicà, Carles Caballero. El representant d’ERC-MES ha defensat el vot a favor de la mesura afirmant que “L’èxit d’aquest Ple ha de ser el de governar el servei de l’aigua. La bona direcció és mantenir el poder en la ciutadania i aquesta prorroga ens permetrà a tots decidir el millor model de gestió futura de l’aigua”.


  Finalment, un dels debats estrella del ple de juny, amb una proposta ambiciosa d’ERC-MES i TeC per millorar la Festa Major, ha quedat finalment estroncat. La presentació al darrer moment d’una esmena a la totalitat de l’equip de govern per evitar el debat sobre la mateixa ha oblidat a posposar-la de cara el ple del mes de juliol. Pep Forn, promotor de la iniciativa, va criticar la forma matussera dels socialistes de trencar les negociacions, més quan els acords recollits a la proposta s’havien parlat amb la regidoria de cultura fa mesos i aquesta no havia fet res al respecte. Tot i així, s’ha decidit donar una oportunitat per al mes vinent, a l’expectativa que superada la Festa Major d’aquest any es calmin els ànims i l’equip de govern s’obri a facilitar les millores que necessita la celebració. És a dir, més poder de decisió per les entitats, un major paper pels artistes locals i noves activitats que apropin la cultura a la ciutadania, especialment pensant amb els més petits.


  Un cop més, en definitiva, la velocitat dels canvis no arriba a Terrassa amb la velocitat i energia que s’impulsa des de l’oposició.


  postPLE juny 2016


  • Ple ordinari maig 2016

  Resum del Ple


  El ple del mes de maig a l’Ajuntament de Terrassa marca per ERC-MES un punt d’inflexió en la relació de confiança que s’ha d’establir entre els representants polítics i la ciutadania.


  Des del grup municipal d’ERC-MES podem sentir-nos satisfets que totes les iniciatives presentades al Ple del mes de maig per la nostra formació s’hagin aprovat amb unanimitat (o gairebé). No obstant això, l’èxit polític d’aquest ple reverteix principalment en la ciutadania i en un tarannà generalitzat, encapçalat pels partits de l’oposició, per fer de corretja de transmissió per fer realitat les reivindicacions de la ciutadania i la ferma convicció per refermar la independència de la iniciativa ciutadana.


  Parlem en primer terme dels veïns de la Maurina, obstinats defensors d’un Pla de Barris en el qual fa molts anys que posen totes les seves il·lusions, per assolir la transformació social del barri i resoldre-hi tots els problemes existents. Ahir, l’oposició en bloc ens vam posar d’acord per fer de veu dels veïns i assegurar que el Pla de Barris de la Maurina s’acabi executant integrament. Tant per requerir a la Generalitat que cobreixi la seva part del compromís (els pressupostos presentats pel 2016 contemplen una partida en aquesta línia), com també perquè l’Ajuntament es posi les piles i es deixi de dilacions.


  Parlem també de la proposta del nostre grup municipal per crear una nova línia de subvencions per a entitats culturals, socials o esportives per tal que puguin adequar els seus locals de propietat o lloguer. Una via per ajudar i potenciar l’activitat d’aquelles associacions sense afany de lucre que amb esforç han conquerit un espai propi fora de les instal·lacions municipals i que fan i construeixen ciutat dia a dia. Amb un acord de 200.000 euros anuals, es podrà sol·licitar cobrir la despesa de fins un 75% de les obres que vulguin realitzar (fins un màxim de 30.000 euros) per dur a terme reformes com adequació de locals a normatives de seguretat, insonorització d’espais o la millora de l’accessibilitat, entre altres.


  Una iniciativa d’ERC-MES nascuda, com l’acord aprovat per promocionar la música en viu a la ciutat, de la convicció que escoltar a la ciutadania, repensar vies per cobrir demandes i espais d’independència, portarà a construir entre tots la Terrassa que volem.


  Una ciutat on no hi ha de tenir cabuda les mesures populistes que plantegen solucionar l’incivisme a força de càmeres de seguretat com pretenia el Partit Popular. Una localitat on tampoc volem que es tracti als aturats de llarga durada de forma paternalista o amb indirectes preocupants que suggereixen que les persones sense feina no fan el suficient per revertir la seva situació. Un plantejament que Ciudadanos va tornar a fer de forma preocupant amb una proposta de resolució plena d’apriorismes i que, novament, de forma incomprensible, l’equip de govern sociovergent va aprovar. Un vot a favor que ens torna a suscitar dubtes existencials a la resta d’oposició: O bé el govern no confia o desconeix les iniciatives municipals d’ocupació, o potser senzillament és una nova mostra del tripartit a l’ombra de Ciudadanos, PSC i Convergència i Unió.


  Creure en la gent en cap cas implica mercadejar amb el vot.


  Postple maig propostes aprovades maig 2016


  • Ple ordinari abril 2016

  Resum del Ple
  El ple d’abril a l’Ajuntament de Terrassa queda suspès a mitges, després d’una sessió de sis hores amb temes importants i un debat complicat.


  ple abril 2016 frase carles propostes En aquest ple d’abril no es va poder tirar endavant la proposta de promoció musical d’Esquerra Republicana – Moviment d’Esquerres que fa dos mesos que preparàvem. Tampoc es va poder parlar d’estendre l’exitosa prova pilot d’horari nocturn en època d’examens a la Biblioteca Central de Terrassa, que va impulsar ERC-MES el gener passat, i que es volia consolidar des de l’inici del període de proves del mes de maig. Per no parlar de propostes de suport als ajuntaments investigats per l’Audiència Nacional per haver donat suport a la declaració sobiranista del Parlament, que també signàvem, o la iniciativa per millorar la salut sexual de les joves, en la qual ERC-MES també havíem jugat un paper actiu. Punts que van quedar posposats fins al proper ple de maig després d’una sessió llarga i intensa en la qual temes de ciutat importants com l’aigua o el transport públic varen tornar a prendre un paper rellevant. Debats en què, malgrat jugar un paper de responsabilitat, des de l’oposició no es va poder fer menys que requerir a l’equip de govern un paper de responsabilitat perquè l’Ajuntament asseguri a la ciutadania de Terrassa les màximes garanties respecte que els serveis públics són i seran gestionats de forma transparent, amb rigor i evitant qualsevol perjudici al bé comú. Parlem d’un procés de fi de la concessió del servei d’abastament d’aigua en què tothom accepta que es va tard i amb el qual toca ser molt curosos, per tal que tota la informació per fer el canvi de gestió estigui a l’abast de la ciutadania i els interessos privats no compliquin la gestió futura. L’acord de tots els grups per garantir l’estabilitat dels treballadors de Mina en aquest ple va ser un bon pas en aquesta línia. Punt de trobada que no va excloure una petició explícita a l’equip de govern per assumir un paper més decidit en la defensa dels interessos col·lectius que el que han exercit fins ara. Un paper de responsabilitat de l’oposició que també va portar a permetre la compra de quatre autobusos de segona mà a preu de ferralla (20.000 euros en total) per cobrir les mancances d’un servei en què cada cop s’accentua més la manca de previsió del govern en la presa de decisions. Una manca de plantejaments a llarg termini que també vam fer notar des d’ERC-MES en l’aprovació del crèdit extraordinari per a noves inversions. Per explicar-nos, aquells diners sobrants del pressupost anterior (sorprenentment, més de 4 milions d’euros) i que el govern invertirà en diversos projectes, sense que en destaqui cap iniciativa que demostri que l’equip socialista té una visió ambiciosa de la ciutat futura. Debats importants, requerits del seu temps i d’obligat abordatge, que varen suposar la part més coherent d’un ple en què, un cop més, la política també va ensenyar la seva cara més qüestionable. En aquest sentit, Ciudadanos va continuar amb el seu idil·li soterrat amb la sociovergència, amb un més que aparent mercadeig de sentits de vot per facilitar les propostes d’uns i altres. Una entesa estranya per la qual el govern votà a favor d’una proposta de Ciudadanos, amb mesures buides de contingut o que, directament, ja es duen a terme, i que abogava per millorar la informació que es facilita als joves sobre l’oferta formativa i de mobilitat internacional per la Unió Europea. Un vot a favor incomprensible, més tenint en compte que, com vam destacar ERC-MES, Ciudadanos no s’ha preocupat de conèixer ni escoltar tota la feina que s’està fent des del Consell de Joves en aquest àmbit. Clar que, vot per vot, Ciudadanos també va acabar facilitant una proposta de PSC i CiU per al foment de la Formació Professional que, a part de no aportar gairebé res, fins al mateix dia del ple tenia un redactat en què ni es contemplava que Catalunya compta des de fa prop d’un any d’una llei pròpia que regula aquests estudis. Que en el debat, tant CiU com Ciudadanos confonguessin la FP amb una fàbrica de mà d’obra quan hauria de ser un camp de formació de professionals, com el seu nom indica, només certifica el poc que pot aportar l’aprovació d’aquesta proposta a la nostra ciutat. Per sort, propostes més senzilles però força més pràctiques, com la de promoció i protecció de l’ús de la bicicleta proposada per ERC-MES, van estalviar-se aquests mercadeigs. I és que el vot per unanimitat de la mateixa permetrà la futura creació d’un registre de bicicletes i aparcaments més segurs per tots els usuaris que s’animin a utilitzar aquest transport alternatiu.


  PLEabril_pdraprovades


  • Ple ordinari març 2016

  Resum del ple


  ERC-MES reivindica pragmatisme per abordar el debat del Quart cinturó


  El ple del mes de març ha tornat a portar l’ala més filosòfica de la política a la sala consistorial de Terrassa. Un cop més la disparitat d’opinions sobre el pragmatisme i utilitat de les propostes presentades ha marcat el posicionament polític i ideològic dins del Ple.


  Una bona mostra ha estat el retorn del debat sobre el Quart Cinturó al Ple. Una infraestructura sobre la qual, sens dubte, s’ha de replantejar el posicionament de la ciutat però que ha estat portada al ple de la forma menys pràctica possible: amb una proposta de l’equip de govern amb arguments maximalistes per defensar tota la B-40 propis de la patronal i que, malauradament, no es van ni intentar pactar amb l’oposició.


  El plantejament, a més, va trencar els intents de consens que havia estat intentant teixir el nostre grup municipal per defensar allà on tots ens podiem trobar. És a dir, acabar el nyap del tram Abrera-Terrassa, interconexió amb la C-16 i la C-58 i, per últim, l’ampliació de carrils en aquesta darrera via. Un plantejament lligat a la defensa d’un diàleg territorial i supramunicipal on entre tots es pugui definir un nou model d’ordenament territorial. Una visió pràctica, en definitiva, que trascendia una proposta poc treballada per l’equip municipal. De fet, el propi alcalde, va acabar anunciant que cercaria aquest diàleg reclamat des de tota l’oposició d’esquerres.PLEmarç_pdraprovadesBONA


  Afortunadament, la manca de consens respecte aquest punt va tenir el seu contrapunt en l’aprovació definitiva del nou Reglament de Participació Ciutadana, un treball on s’ha respectat a l’oposició i on ERC-MES ha pogut tirar endavant un 80 per cent de les propostes presentades.


  Un pragmatisme que, des d’ERC-MES, també varem voler portar al Ple defensant les infraestructures ferroviàries com a model de mobilitat. I, quina millor manera de fer-ho que reclamant el traspàs integre de rodalies per la seva gestió directa pel govern de la Generalitat.


  Qüestions de país que, lluny del seu aparent simbolisme, afecten a la nostra realitat directa. Així, l’aprovació de la proposta d’ERC-MES contra la sentència que nega la gestió de les donacions socials del 07% de l’IRPF a les entitats del tercer sector que no operin a tot l’estat. Un atac a les entitats de proximitat que pot afectar a projectes també d’àmbit terrassenc.


  Un tema que, evidentment, no es va entendre des de l’espanyolisme conservador de Ciutadans i el PP, que van aprofitar aquest ple també per treure pit per la tornada del bust de Rei al consistori. Un debat on el portaveu d’ERc-MES, Isaac Albert, es va limitar a recordar que el consistori té la legitimitat d’aprovar i executar propostes per transformar la realitat, més enllà del marc legal imposat.


  Una voluntat de canviaruergonyaFB la realitat que també es va expressar de forma gairebé unànime en l’aprovació de la proposta per rebutjar el tractat de la UE amb Turquia per frenar l’allau de refugiats. Una proposta on tots varem decidir cercar noves vies per una cooperació terrassenca més efectiva davant la crisi humanitària.


  Finalment, hem de dir que el pragmatisme també va portar ERC-MES aquest mes a posposar la seva proposta per a la promoció musical a la ciutat. Una iniciativa treballada amb diverses entitats i iniciatives musicals dins Terrassa però que, davant la manca de suports explícits dins el ple, necessitarà d’un marge de negociació política per poder fer-la realitat.


  • Ple ordinari febrer 2016

  Resum del ple


  El grup municipal d’ERC-MES aprova 5 de les 6 iniciatives presentades a ple, empodera el ciutadà i treu del Ple la figura imposada de la monarquia. 


  El ple de febrer de 2016 ha estat un ple important. I no ho diem perquè gràcies a la proposta d’ERC-MES foragitem del ple la figura imposada del Rei. Els símbols són importants, i considerem Terrassa una ciutat d’esperit republicà. Ara bé, més important és dotar de poder a la ciutadania per transformar la realitat. I el treball del Grup Municipal en aquest ple, les iniciatives aprovades, ho faran possible.


  Com? Amb propostes propositives com la de Patis Oberts on el plantejament de l’espai de joc com espai de construcció social va aconseguir el vot unànime de tot el Ple. Un projecte a fer entre tots, on es comptarà amb AMPES, equips directius d’escoles, veïns i entitats perquè tots els districtes puguin obrir com a mínim el patí d’una escola a l’entorn fora de l’horari lectiu.


  Esperit compartit també per propostes com la de la Fàbrica de Creació on, com va expressar el nostre regidor, Pep Forn: “Volem que Terrassa deixi de ser una ciutat d’exhibició, per ser un referent en la creació de cultura”. Una proposta molt ambiciosa que, al ja estar aprovada, permetrà desenvolupar aquesta unitat d’innovació cultural, elaborar el Pla d’equipaments Culturals a Terrassa i consolidar el projecte futur de l’associació sociocultural de circ tub d’assaig 7,70. I tot això comptant amb el lideratge del propi món cultural, a través del Consell de les Arts i la Cultura.


  Fàbrica Creació Cultura Ple febrer 2016


  Es tracta de dotar a la ciutadania de les eines necessàries per fer-la participar de la construcció d’un nou model de ciutat. Les propostes presentades ahir al ple per repensar el comerç a la ciutat tant des de l’oposició com des del govern poden ajudar a definir-nos i per això les varem aprovar, però si sabem la ciutat que volem, el paper que el comerç ha de fer a cada barri, sabrem emprar molt millor les eines que tenim. Isaac Albert ho expressava ahir en termes pràctics, Si es presenten eines bones per millorar el comerç, ERC-MES les recolza però cal mirar a l’entorn, als barris: “Un bon model de ciutat pot definir allà on cada tipus de comerç és útil”


  Aquesta ciutat ha de defensar els recursos per desenvolupar-se adequadament, com ho han de fer els terrassencs més petits i més petites. Per això també varem negociar amb el PSC per incorporar a la seva proposta en defensa de l’escola pública punts que creiem fonamentals: la construcció dels centres pendents a Terrassa, assegurar la ràtio màxima de 25 alumnes i prioritzar els recursos a l’escola pública davant la concertada. Això sense oblidar demanar que es desenvolupi l’apartat de la LEC que preveu la intervenció dels Ajuntaments en educació.


  I és que aquest ple ha permès trobar sinèrgies en temes compartits que ara tocarà treballar. És el cas de la proposta per a ordenar les formes alternatives d’accés a immobles a la ciutat. Una proposta ben treballada per la Candidatura d’Unitat Popular que coincideix amb el punt 188 del nostre programa electoral, a instàncies de les JERC, i que compartim plenament.


  Sinèrgies que també, en certs àmbits, ens han tornat a abocar a aliances estranyes entre l’equip de govern i Ciudadanos. Una entesa que portarà a la compra de nous autobusos amb una aposta clarament insuficient per la tecnologia híbrida i per la sostenibilitat. La poca valentia del govern va portar-lo a tancar-se en banda a una esmena on proposàvem 10 vehicles híbrids de 12 metres absolutament contrastats i que situarien a Terrassa encara a complir els objectius de modernitat i medi ambientals assumits en un passat.


  Un acord poc comprensible que va ser superat per l’aprovació de la proposta de Ciudadanos per fer un pla de futur per la Societat Municipal de Comunicació. Una proposta on encara ens preguntem com PSC i CDC es van deixar enredar per aprovar una proposta trampa on es veu clarament l’objectiu de Ciudadanos de privatitzar Canal Terrassa i limitar-hi l’ús del català.


  Resum ple febrer 2016 grafic


  • Ple ordinari gener 2016

  Resum del ple


  Al Ple de gener l’equip de govern va tornar a mostrar-se poc valent, a la defensiva i molt poc disposat a dialogar.


  A la previsible tensió en el debat sobre seguretat es va unir la manca d’esma del govern en presentar un projecte solvent per renovar la flota d’autobusos. Lamentablement, un cop més no es va poder dialogar amb l’alcalde sobre aquests temes. Això sí, aquest cop per una lamentable però oportuna malaltia que li va impedir anar a un Ple crucial.


  La pèrdua de dos vehicles de TMESA incendiats per un manteniment impresentable a finals d’any va portat l’equip de govern a presentar una proposta exprés per la renovació de la flota d’autobusos: la compra de 15 nous vehicles durant els exercicis 2016-17 (9 dièsel i només 6 híbrids).


  Hi va haver dues esmenes al respecte:


  –          La primera, de Ciutadans, tirava cap a comprar tots els vehicles dièsel menys 2 d’híbrids.


  –          La segona, de Terrassa en Comú, apostava per comprar tots els nous vehícles híbrids, menys un (un microbús en format dièsel).


  Des d’ERC-MES entenem que la compra dels vehicles és molt urgent  i, per tant, no pensàvem burxar en excés al govern en aquesta línia. Això no exclou que la proposta de Terrassa en Comú coincidia íntegrament amb tots els anàlisis que havíem fet internament: el dictamen fet pel PSC a corre-cuita era poc ambiciós i el compliment de les polítiques mediambientals i del nou pla de mobilitat no es veien per enlloc.


  Durant el debat, des de Terrassa en Comú es va accedir, fins i tot, a rebaixar l’ambició de l’esmena en relació als autocars articulats de 18 metres. Tot i així, l’equip de govern es va negar a cedir o negociar res. Així que, tombada l’esmena per comprar més autobusos híbrids, des d’ERC-MES vam optar per votar en contra del dictamen i obligar el govern municipal a negociar. Ara el govern es veu obligat a negociar i no els deixarem demorar una proposta en la qual l’aposta indispensable per les energies renovables sigui més present.


  híbrids


  La proposta d’Acord de junta presentada per ERC-MES i TeC per defensar la llibertat d’expressió i evitar la judicialització de la política no va ser aprovada ni llegida al Ple per culpa del vot en contra de C’s, PP, PSC i CDC.


  En aquest cas, es van escudar en el fet que no estaven d’acord amb el tercer punt de l’acord, en el qual s’explicitava donar suport a qualsevol regidor a qui denunciessin per haver fet ús de la llibertat d’expressió en el Ple Municipal. Una referència directa a la situació a la qual s’ha vist sotmesa la Maria Sirvent (regidora de la CUP) i a qui no han volgut donar suport. De fet, en cap moment del Ple es va poder sentir ni una sola paraula de recolzament a la regidora de la CUP per part de l’equip de govern.


  llibertat_expressio


  ERC-MES, CUP i TeC vam presentar una proposta de resolució per tal de generar un procés participatiu per reformular el model de seguretat a la ciutat.


  La proposta va ser presentada per la CUP inicialment per obrir a participació el model policial a la ciutat. Proposta poc concreta però que introduïa al debat al Ple un punt que nosaltres volíem posar sobre la taula: la participació. Per això, vam negociar amb la CUP i hi vam introduir tots els elements indispensables per dotar a la ciutat d’un nou Pla integral de Seguretat basat en una bona diagnosi i un procés participatiu. Un model de seguretat que permetria regir posteriorment el Pla director de la Policia Local només com un aspecte més de la Seguretat a la ciutat.


  De la mateixa manera que havíem estat dialogant amb el PSC els darrers sis mesos per incidir en el nou pla director de la policia local (fins que la polèmica amb la denúncia contra la CUP i les ocurrències de l’alcalde van impedir que ho seguíssim fent), vam intentar negociar amb l’equip de govern per tirar la proposta endavant.


  Sabien que estaven davant d’una proposta impossible de rebutjar i al Ple ens van aprovar els Acords 1, 2 i 3 per realitzar el procés participatiu. Èxit incomplert, ja que justament els punts quatre i cinc eren els vinculants per tal que el procés participatiu serveís per desenvolupar un Pla de Seguretat Ciutadana. ERC-MES hi haurem d’estar a sobre perquè la proposta no quedi en un no-res.


  proces_participatiu


  ERC-MES i TeC també vam presentar una proposta de resolució per incrementar la participació i millorar la governança de la cultura a Terrassa mitjançant la a modificació de la Normativa de funcionament intern del Consell Municipal de la Cultura i les Arts de Terrassa.


  Aquesta proposta per empoderar el Consell de la Cultura i les Arts i dotar-lo d’un sentit participatiu real i molt més obert del que té actualment, curiosament, va rebre l’oposició frontal del govern fins al darrer moment. Finalment, però, vam aconseguir aprovar-la. Aquesta iniciativa dotarà de més independència i poder al món cultural.


  consell_cultura


  • Ple ordinari Desembre 2015

  Resum del ple


  El Ple del mes de desembre esdevé un Ple tranquil on el Grup municipal d’ERC- MES evita presentar propostes de resolució davant la concentració d’esforços en els Pressupostos 2016. Això no exclourà que el grup incideixi amb decisions de transcendència dins el Ple.


  En primer terme, amb la proposta més cridanera però necessària de revisar el títol bonificat de transport públic de la T-BLANCA per intentar convertir-la en un títol d’accés al transport públic universal per raó de renda i no només per als jubilats.


  També es fan efectives les aportacions d’ERC-MES per la modificació puntual del POUM al carrer La Rioja, aconseguint un projecte més beneficiós pel barri de Torre-sana. Concretament, passar de la compensació de l’expropiació per dos edificis de set plantes, a que siguin només de 5 i que es distribueixi la quota d’habitatge de protecció oficial entre els dos edificis, evitant l’efecte “gueto” que pretenia el projecte incial amb tot l’habitatge de protecció oficial en un sol bloc.


  Quan a les propostes de resolució, la revisió del funcionament de la Sindica de Greuges proposada per la CUP tirarà endavant gràcies a la gestió en el ple dels diferents posicionaments feta per l’Isaac Albert on, en una hàbil estratègia política, va anul·lar una esmena de l’equip de govern amb una “contra esmena” a viva veu.


  • Ple Extraordinari Pressupostos Desembre 2015

  Resum del ple


  El Ple de pressupostos implicarà l’aprovació dels comptes de l’an vinent, l’aprovació definitiva de les ordenances i el debat de les esmenes presentades per Partit Popular (42 esmenes), la Cup (8 esmenes) i Ciudadanos (esmena a la totalitat).


  Des d’ERC-MES no hi ha necessitat a presentar esmenes gràcies al treball de negociació previ amb l’equip de govern on introduïm als comptes definitius bona part de les nostres propostes. Així els pressupostos s’acaben aprovant amb el vot a favor de PSC i CiU, l’abstenció d’ERC-MES i TeC i el vot en contra de PP, CUP i Ciutadans.


  La negociació de pressupostos i Ordenances des del grup municipal s’havia enfocat amb dos principis: Terrassa no es podia quedar sense pressupostos però tampoc podíem quedar-nos amb la proposta sense contingut de l’equip de govern.


  En aquest sentit, en una primera fase de la negociació vam aconseguir introduir als pressupostos noves partides per finançar un Pla d’Acció Socioeconòmic (incloent finançament per l’ actualització i aplicació del Pla Local d’Inclusió Social, un pla de formació professionalitzadora i finançament de la innovació) o l’estudi per la creació d’una nova entitat financera d’àmbit local.


  Conscients que es podia assolir més, des del grup municipal es va convidar a Terrassa en Comú de fer front comú i visualitzar el pacte fet després de les eleccions com alternativa de govern en els pressupostos. Així neix un Projecte Alternatiu on sumem les seves propostes i les nostres i que podem presentar conjuntament davant l’ equip de govern.


  Un posicionament que ens permet que l’equip de govern PSC-CDC assumeixi nous compromisos en l’àmbit social i per modificar el model de ciutat i, alhora, ajuda a que la unió d’ERC-MES i TeC es mostri com una alternativa forta i que marca l’agenda del canvi a Terrassa. Els compromisos de l’equip de govern s’han concretat en la re priorització de despesa de 3,25 milions d’€.


  Com s’explicarà públicament en roda de premsa, la voluntat és donar  una oportunitat a la ciutat per desenvolupar noves polítiques. Un fet  que no exclourà l’obligatori procés de control a l’execució d’aquests pressupostos per part de l’equip de govern per assegurar-nos que es desenvolupen les nostres propostes.


  Quan a temes puntuals a destacar, el Ple de pressupostos dona sorpreses com  l’eliminació de la partida per a la publicació institucional Visquem Terrassa de 80.000 euros aproximadament per destinar els diners a ajudes d’emergència social. L’esmena del PP, una obsessió recurrent de Gabriel Turmo, aquest cop ha rebut el vot a favor d’ERC.MES i també de TeC. Això si, com a punt de partida per repensar la publicació i desenvolupar un nou mitjà si s’escau que realment informi sobre la ciutat i l’ajuntament en comptes d’ésser un element purament propagandístic de l’equip de govern.


  També es força, al costat de la resta de l’oposició, l’eliminació del punt 5 del Dictamen de pressupostos on es volia ampliar de tres a quatre el nombre d’eventuals (personal de confiança) que pot contractar l’equip de govern. La seva intenció era contractar un càrrec de confiança a l’àrea 3 per desenvolupar un projecte per a infància i adolescència en risc d’exclusió social. La persona proposada era vàlida, però el lloc plantejat era més propi d’un procés de selecció obert que de càrrec de confiança i el procediment per plantejar la contractació per part de l’equip de govern va ser terrible.


  1any_PLEdesembrePRESSUPOSTOSBO


  Pressupostos per un nou model de ciutat

  • Ple ordinari novembre 2015

  Resum del ple


  El ple del mes de novembre ha batut rècords: vuit hores de sessió plenària i un munt de resolucions. Des del Grup Municipal d’ERC-MES hem estat còmplices d’aquesta història interminable a l’haver presentat vuit propostes de resolució, entre les treballades individualment i les acordades amb altres partits. Una productivitat de l’oposició a la qual aquest Ajuntament sembla no estar acostumat i que posa sobre la taula un altre tema a contemplar en el futur, la revisió del Reglament Orgànic Municipal. Aquestes vuit hores han donat per molt: per acords en temes de ciutat, per millorar el múscul intel·lectual de la ciutat o per veure tristos exemples d’incoherència política.


  Sigui com sigui, per part nostra hem intentat fer el ple el més amè possible i ho hem aconseguit fent de fàcil digerir els acords per unanimitat de les Propostes presentades sobre la modificació de l’ordenança general de subvencions i l’obtenció d’una prova pilot per ampliar els horaris de la BCT durant els exàmens del mes de gener. Acords per eixamplar el múscul intel·lectual de la ciutat que hem reblat dignificant la proposta sobre l’IVA cultural presentada per l’equip de govern (hem aconseguit que es comprometin a augmentar el pressupost en cultura els pròxims anys).


  El que més orgull ens pot suscitar, però, és haver estat partíceps de dues iniciatives claus. La primera al portar a ple i aconseguir l’aprovació de les cinc demandes de la PAH (dació en pagament retroactiva, lloguer assequible, Stop desnonaments, habitatge social i subministraments garantits). La segona, un acord de ciutat de pes i amb recorregut, on tots els partits (a excepció del PP) s’han plantat davant Mina d’Aigües de Terrassa per dir-li a l’empresa que el futur de la gestió de l’aigua a la ciutat el decidiran tots els terrassencs i terrassenques.


  Acords que no han evitat, un cop més, que l’equip de govern actual ens torni a treure els colors recolzant mesures inexplicables. Mesures com l’aprovació de la iniciativa de Ciutadans per la retirada de tres plaques mal comptades amb el nom de l’expresident Jordi Pujol. Una mesura aprovada per una Convergència acomplexada per amagar les misèries passades i incapaç de veure el joc d’equiparacions de Ciudadanos entre l’afer Pujol i la voluntat de fer passar el catalanisme com a font de corrupteles. On, lamentablement, també s’ha retratat Convergència ha estat en la proposta d’ERC-MES pel compliment dels acords adoptats al Ple respecte a l’entrada de Terrassa a l’AMI. Vam presentar aquesta PDR amb un objectiu clar: recordar que els acords del ple de l’Ajuntament de Terrassa s’han de complir i, en segon terme, evidenciar que l’únic punt en què es fonamenta el pacte de govern entre PSC i CiU està absolutament buit.


  banner_propresolucio_ple26112015_PAHbanner_propresolucio_ple26112015_aiguabanner_propresolucio_ple26112015_bctbanner_propresolucio_ple26112015_parlamentCATbanner_propresolucio_ple26112015_subvencionsbanner_propresolucio_ple26112015_amibanner_propresolucio_ple26112015_pobresaenergetica


  • Ple Extraordinari Ordenances Novembre 2015

  Resum del ple


  Amb la majoria de les 21 esmenes presentades per ERC-MES aprovades i amb ganes de treballar per uns comptes justos per a la ciutat, el grup municipal opta per abstenir-se a l’aprovació provisional de les Ordenances Municipals per al 2016. Resumit en paraules del  portaveu del grup municipal, Isaac Albert: “Responsables si. Xecs en blanc, no”.


  I és que des d’ERC-Mes s’entén l’aprovació en el ple extraordinari de novembre com un pur tràmit que obre un mes i mig fins al ple de pressupostos del dia 22 de desembre. Un període de poc més de sis setmanes on es definirà com es gastaran els diners i es podrà acabar de perfilar les ordenances i taxes votades.


  Així, va quedar subjecte als informes tècnics post-ple, propostes com les d’ERC-MES per deixar d’emprar el sou mínim interprofessional com a punt de partida de les ajudes (9080,40 €/any) per emprar com a referència l’Indicador de Renda de Suficiència (7.967,73€/any). Uns informes que, malauradament, impossibilitaran al final l’aplicació de la mesura per al 2016. Tot i així, s’arranca el compromís a l’equip de govern de treballar-ho conjuntament per fer-ho realitat l’any 2017.


  Tampoc es va donar un xec en blanc a l’equip de govern en residus, aconseguint aturar un increment d’un 5% de la taxa sense una definició del pla per la millora de la neteja de la ciutat. Es va acceptar un increment de l’1,5 per coherència amb les necessitats del servei, però advertint que es controlarà a com es gasten aquestes partides.


  Malgrat l’oposició de l’equip socialista, també es va aconseguir augmentar la taxa als bancs per als caixers automàtics. Uns increment en la recaptació necessari per responsabilitat amb les polítiques socials que defensem. Un criteri seguit també en el pacte entre govern i oposició per el increment de la plusvàlua.


  Amb 6 de les 21 esmenes aprovades i vuit esmenes amb compromís d’aplicació futura, des del Grup municipal d’ERC-MES es va tancar aquest ple com el punt de partida per un període clau per decidir la posició definitiva als pressupostos per a l’any 2016.


  1any_PLEnovembreORDENANCESBO


  • Ple ordinari octubre 2015

  Resum del ple


  El ple d’octubre ha servit per veure la unió de l’Ala dreta de l’Ajuntament. Una expressió força encertada del portaveu d’ERC-MES, Isaac Albert, per definir la suma de Ciutadans a l’estranya parella de PSC i CiU  . Una suma que ha permés que finalment tiri endavant la concessió del servei de menjadors a l’empresa SERHS malgrat els dubtes existents sobre la seva vàlua. Una suma que ha aconseguit que aquest ajuntament vegi per primera vegadaesmenes a la totalitat presentades contra propostes de l’oposició. Així PSC, CiU i Ciutadans s’han unit per tombar la proposta que pretenia regular les beques menjadors dins del catàleg de l’ajuntament i cobrir al 100 per cent tots els casos en que fos necessari. Un recurs, el de l’esmena a la totalitat, fet servir també per negar-se a revisar junt amb els veïns i entitats ciutadanes el nou traçat d’autobusos.


  Un posicionament del govern socialista d’oposició a l’oposició que, afortunadament, s’ha pogut superar en altres iniciatives (si, també fetes per l’oposició) presentades al ple. Parlem de l’aprovació per unanimitat de la proposta d’ERC-MES per actualitzar i aplicar el Pla d’Inclusió Social de Terrassa. Un projecte transversal i participatiu contra l’exclusió en totes les seves formes que ERC ja va intentar aplicar a Terrassa i que, després de quatre anys dins un calaix, ara tornarà a sortir a la llum per dotar la ciutat d’una nova forma d’abordar la realitat social.


  També es va aconseguir aprovar per unanimitat la proposta per prioritzar el treball amb banca ètica per part del consistori i una regulació per garantir la funció social dels habitatges infrautilitzats. Quan a la regulació d’us de l’estadi Olímpic municipal per part de la nova empresa gestora del Terrassa F.C. ERC-MES es va abstenir, no sense aportar un toc d’atenció a l’equip de govern sobre el model d’esport que volem a la ciutat de Terrassa. Com va dir Pep Forn: “Cal reflexionar. Actualment només un 20 per cent dels usuaris de les instal·lacions esportives de Terrassa són dones“.


  banner_propresolucio_ple29102015_bancaeticabanner_propresolucio_ple29102015_liniesautobusbanner_propresolucio_ple29102015_malnutricioinfantilbanner_propresolucio_ple29102015_PlaInclusioSocialbanner_propresolucio_ple29102015_TTIP


  • Ple ordinari setembre 2015

  Resum del ple


  El primer ple del curs polític a Terrassa estarà marcat, com no, per la imminència a tres dies vista de les eleccions més importants viscudes a Catalunya en la seva història. Unes eleccions que fins i tot havien arribat a plantejar l’opció de posposar el ple de setembre. Finalment, però, la celebració del ple permet abordar alguns temes de profund abast per la ciutat, alhora que des d’ERC-MES intentem consolidar el compromís de l’Ajuntament amb el país i la defensa de la qualitat democràtica. En aquest sentit, presentem una proposta on es posiciona al consistori en contra de les males praxis i les mentides abocades contra les formacions independentistes durant la campanya electoral del 27S, alhora que instem a l’Ajuntament a comprometre’s a respectar els resultats de les futures eleccions i posar-se a disposició del Parlament sortint de les mateixes, així com de tots els passos que s’esdevinguin per la constitució d’una futura República Catalana. Un compromís que, alhora, també cercarem durant el Ple amb preguntes i requeriments a l’equip de govern per exercir com a membre actiu de l’AMI i el pagament dels tributs a l’Agència tributària catalana, aprovats en el ple de juliol. Un posicionament que es confrontarà amb les aspiracions de Ciudadanos de revocar l’entrada a l’AMI i les explicacions generalistes i confuses del Tinent d’Alcalde Amadeu Aguado per justificar el posicionament socialista en aquesta qüestió.


  La implicació de la ciutat en temes supramunicipals però d’abast local transcendeix fronteres i ERC-MES, TeC i la CUP presentem una proposta amb compromisos concrets per a abordar la Crisi dels Refugiats a l’Est d’Europa. Des de l’equip de govern s’havia plantejat en un inici un Acord de junta de portaveus com un decàleg de bones intencions que és aprovat, però amb la proposta presentada se cerca assegurar la correcta acollida de qualsevol persona refugiada que arribi a Terrassa, que es disposi de recursos per fer-ho efectiu i passar a coordinar-nos amb altres ciutats en una xarxa de municipis acollidors que coordinin aquesta voluntat de solidaritat. En termes més pràctics del dia a dia dels ciutadans, ERC-MES incideix en l’aprovació definitiva de la nova ordenança de tinença d’animals per racionalitzar les sancions als propietaris incívics, doncs l’efecte dissuasori de les noves multes no era coherent amb les sancions descrites. Un punt que també aconseguim aprovar.


  1any_PLEsetembreBO


  • Ple ordinari juliol 2015

  Resum del ple


  El primer ple ordinari de la legislatura es veu marcat per la transitorietat d’un equip de govern aparentment només conformat per un Partit Socialista governant en minoria. En les pròpies decisions del ple, però, ja es començarà a fer evident la construcció de la sociovergència. Una situació que portarà a una definició i argumentació del vot davant les propostes presentades on es veurà clarament tant els pactes del futur govern, com les complicitats de l’oposició d’esquerres. Sobretot pel que fa a la presentació de les dues propostes de resolució encarades a situar la ciutat en el lloc que li correspon en el debat nacional. Així, la proposta per incorporar Terrassa a l’Associació de Municipis per la Independència, presentada conjuntament entre ERC-MES, CiU i la CUP, tirarà endavant gràcies al posicionament neutral de TeC i un vot individualitzat per part dels membres de la bancada socialista que els hi permetrà pagar el peatge pactat amb els convergents sense mullar-se ideològicament a favor del país. Amb un caràcter més pràctic i d’abast directe en el procés cap a la Independència, les gestions d’ERC-MES amb Terrassa en Comú aconsegueixen obtenir els suports necessaris per aprovar la proposta per fer la declaració i el pagament dels tributs de l’Ajuntament a l’Agència Tributària catalana. Més enllà del debat nacional, però, aquest primer ple ordinari també servirà perquè comencin a sortir alguns dels temes claus de la legislatura. Temes com la seguretat i la definició del model policial on des de l’oposició d’esquerres pressionem a l’equip de govern i aconseguim que s’aprovi l’oposició terrassenca a la llei mordassa. Un èxit en el posicionament ideològic de la ciutat que contrastarà amb la desestimació d’una proposta d’abast molt més pràctic per començar a definir un nou model de seguretat a la ciutat. Així, la dissolució del Grup d’Intervenció Especial de la Policia, defensat per tota l’oposició d’esquerres, és tombada per l’aliança del PSC amb els grups conservadors del consistori. Un debat agre on des d’ERC-MES recordarem als socialistes que el seu propi programa electoral recollia una mesura que, arribat el moment de la veritat, voten en contra.


  1any_PLEjuliol_BO2


  • Ple Extraordinari Juny 2015 – Constitució de l’Organització Municipal

  Resum del ple


  Arribem al Ple extraordinari de constitució del consistori havent assumit que els esforços d’ERC-MES i l’oposició d’esquerres per assolir un tomb polític a l’Ajuntament de Terrassa no han aconseguit l’èxit desitjat, però disposats a aprofitar al màxim la distribució de forces sorgida de les eleccions per implantar una nova forma de fer política a la ciutat des de l’oposició.


  Una voluntat que durant aquest ple aconseguirà èxits significatius però que xocarà en temes cabdals amb el posicionament poc comprensible de Ciudadanos en determinades qüestions i,com no, també amb el posicionament de tacticisme de Convergència (en plenes de negociacions amb els socialistes per conformar govern) en d’altres.


  Respecte als èxits, destacar la creació de les noves Comissions Informatives de Transparència i Societats Municipals per permetre un major control del funcionament intern del consistori. Una obertura cap als ciutadans reblada amb l’aprovació de la proposta d’ERC-MES i la resta d’oposició d’esquerres perquè totes les Comissions Informatives siguin a porta oberta i també amb un altre punt no gens menor, al pressionar i aconseguir que la futura Comissió de Transparència tingui accés a tota la informació que requereixi. Èxits assolits malgrat les reticències del partit socialista.


  També s’aconsegueix una major representació de l’oposició als organismes i ens participats i una limitació de l’ús dels càrrecs de confiança, una figura de suport que passarà a estar sotmesa a la votació i criteri del Ple i obligarà a l’equip de govern municipal a justificar-ne la contractació.


  Malauradament, la racionalització dels drets econòmics dels regidors proposada des de l’oposició d’esquerres no aconsegueix assolir els objectius desitjats per l’aliança de socialistes amb els grups conservadors. Una aliança que es repeteix també per tombar una proposta absolutament innovadora com hagués estat la creació d’una Comissió Informativa per abordar les Emergències Socials a la ciutat fruit dels estralls persistents de la crisi.


  1any_PLEjuny_BO2   Eleccions Municipals maig 2015