transparencia_titol

Qui som? Què fem? Sous i recursos memoria

Sous i recursos

Obrim portes i finestres. Que entri llum!

 


Recursos

Aquests són els recursos, materials i humans, amb els quals comptem el Grup Municipal d’ERC-MES per poder tirar endavant totes les accions polítiques.


Sous

Tot seguit, podeu veure els sous nets dels nostres regidors i regidora. Què cobren i a compte de què? Te’ls mostrem desglossadament.


Declaracions de béns i activitats

Al Portal de Transparència de l’Ajuntament de Terrassa podeu trobar els perfils, sous i les declaracions de béns i d’activitats dels regidors de l’Ajuntament. A continuació us llistem les dels nostres regidors i regidora.

Isaac Albert i Agut

Teresa Ciurana i Satlari

Josep Forn i Cadafalch

Ona Martínez i Viñas

Carles Caballero i Peña