Lluitar pels drets de les persones trans és lluitar pels drets de tothom

El passat mes de març vam portar al Ple una proposta de resolució per defensar els drets de les persones trans, un col·lectiu que ha estat discriminat de manera injustificada sistemàticament en l’àmbit polític, social i laboral. Com a societat ens podem permetre que l’atur entre les persones trans sigui del 80%? La resposta ha de ser un rotund NO. 

Des de Jovent, vam denunciar greus problemàtiques que es mantenen des de fa anys, i instar a les institucions espanyoles per tal que treballin per canviar-ho. L’actual legislació, tot i ser pionera en el seu moment, ha quedat obsoleta i, tracta d’una manera degradant a les persones trans, ja que aquestes han de patir dos anys –o més– de tràmits burocràtics i mèdics per tal que se’ls reconegui la seva identitat de gènere. Com a societat, no ens podem permetre que hi hagi una part de la ciutadania que hagi de patir per poder viure la seva identitat de gènere lliurement i hem de treballar per la igualtat efectiva en qualsevol aspecte, i evitar tractes discriminatoris amb cap persona per motius de sexe, gènere, orientació afectiva-sexual o qualsevol altre motiu.

L’objectiu és seguir avançant en els drets de les persones trans, afirmant la seva autodeterminació, i sense condicionants quirúrgics, hormonals o psiquiàtrics. La Llei Trans no pretén vulnerar els drets de ningú, ans al contrari, en el reconeixement de la igualtat entre les persones i aprofundir els seus drets fonamentals, com són la integritat física i moral, la intimitat i la protecció de la salut, la dignitat de la persona, i el lliure desenvolupament de la personalitat. Amb això, es pretén treballar per als col·lectius que històricament han estat més maltractats, i per superar un sistema patriarcal que tampoc no garanteix els drets de les persones amb diversitat afectiva, sexual i d’identitat de gènere, en especial els de les persones trans. Conquerir drets per a les persones trans és avançar cap a una societat més justa, que garanteixi els drets de tothom.

Per tots aquests motius, a Terrassa, al carrer i a les institucions, continuarem lluitant per aconseguir una igualtat efectiva, per tal que tothom pugui viure amb tots els drets que es mereix, sense cap condicionant injustificat que discrimini per raó d’orientació sexual,  d’identitat de gènere o de qualsevol altra clivella.

Jovent Republicà de Terrassa

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *