Terrassa verda

Un dels objectius del Programa de Govern per al mandat 2019-2023 és transformar la ciutat per implantar un nou model per viure millor, preservar el medi ambient, combatre la crisi climàtica i ser més sostenible en la gestió de residus, amb actuacions transversals recollides en l’horitzó per aconseguir una autèntica Revolució Verda.

Els muniucipis i la ciutadania tenim un paper clau en la millora de la gestió dels residus plàstics, tant en foment de la reducció del seu consum, especialment dels plàstics d’un sol ús, així com la promoció de la seva correcte recollida i reciclatge.

Les Nacions Unides calculen que, globalment, només es recicla el 9% del pàstic utilitzat. Aquests residus produeixen gasos d’efecte hivernacle en totes les fases del seu cicle de vida, contribuint així a l’escalfament global del planeta.

Cal posar èmfasi a les erres més oblidades, les de Reduir i Reutilitzar. És en aquest sentit, i tenint en compte que el millor plàstic és el que no s’utilitza, que hem inclòs mesures dins el Pla de Prevenció de Residus Municipals 2019-2030, vigent des de finals de 2019, un pla que determina i planifica les actuacions de prevenció, reutilització i recollida selectiva dels residus municipals. Les línies de treball i objectius a assolir contemplen, entre altres:

  1. Reduir la generació de residus, impulsant la prevenció i particularment la reutilització.
  2. Incrementar la valorització material del conjunt de residus, des d’una òptica de l’economia circular i baixa en carboni.
  3. Contribuir a la lluita contra el canvi climàtic i altres impactes ambientals associats a la gestió de residus.

De les 50 accions previstes per desenvolupar fins 2030, 14 tenen com a finalitat la prevenció de residus (promoció de productes amb menys envasos, fomentar la compra i el consum responsable, promoció de l’intercanvi de béns, reducció del malbaratament alimentari…).

El gener de 2020 Terrassa s’adhereix a la Declaració del plàstic d’Oslo, on reconeixem els impactes negatius dels residus plàstics per a la salut i els ecosistemes, i ens comprometem a reduir l’impacte nociu d’aquests. Així, Terrassa esdevé la primera ciutat catalana i tercera de l’Estat a adherir-se a la Declaració del Plàstic d’Oslo, un document que comporta el compromís d’aplicar mesures per reduir l’impacte dels plàstics al medi ambient. La nostra adhesió respon a la voluntat de fer una ciutat més neta, cívica i verda aplicant a la neteja i els residus les tres “R”: reduir, reciclar i reutilitzar.

En aquests moments, estem treballant en la modificació de l’Ordenança reguladora de la neteja pública i la gestió de residus de Terrassa, on la ciutadania, les entitats i les associacions han participat durant un mes (de l’1 de febrer a l’1 de març) en la consulta pública prèvia a l’elaboració del text. L’objectiu és actualitzar aquesta normativa, establint les condicions per fer una gestió sostenible dels residus i un bon ús dels serveis municipals relacionats amb la seva prevenció i gestió, amb mesures per avançar cap a una reducció de la generació de residus i d’incrementar la recollida selectiva.

Les opinions s’han recollit a través de la plataforma digital de participació ciutadana de l’Ajuntament. En aquest període, s’han rebut un total de 15 propostes, de les quals 13 són de particulars i dues d’associacions, concretament, de La Paparola ecologista i de Fridays for Future. Les temàtiques plantejades fan referència a l’ampliació de l’horari de la deixalleria mòbil; la recollida de les restes de poda de les urbanitzacions; la modificació del model de gestió de residus; el manteniment i neteja de contenidors i la possibilitat de posar pedals per evitar el contacte; la formació en reparació d’objectes; el foment de l’educació ambiental i l’intercanvi d’objectes i materials.

Ara, totes les propostes seran estudiades i revisades per comprovar la seva adequació i possibilitat que siguin incorporades en el nou text normatiu que s’està elaborant, si són tècnica i legalment viables. La previsió inicial és que aquesta ordenança, que dóna compliment a les directives europees relatives a la reducció de determinats productes de plàstic al medi ambient i al Pla Local de Prevenció i Gestió de Residus de Terrassa 2019-2030, s’aprovi definitivament a finals de 2021.

Algunes recomanacions que fem des del Consistori per al nostre dia a dia són:

  • Utilitzar bosses de tela.
  • Portar la teva ampolla reutilitzable.
  • Comprar a granel.
  • Utilitzar coberts, plats, canyetes reutilitzables.
  • Esmorzar sense residus – portar taifa/embolcalls de roba.
  • Comprar en ampolles i envasos de vidre.
  • Utilitzar tovalloletes de roba.

Recorda, el món que tenim i el que tindrem depèn de nosaltres mateixos!

Carles Caballero, regidor d’Urbanisme, Medi Ambient, Sostenibilitat i Energia de l’Ajuntament de Terrassa

Carles Caballero

Regidor del Grup Municipal d'ERC a l'Ajuntament deTerrassa. Català d'esquerres, independentista, culer, minyó. Treballador autònom i emprenedor.

Latest posts by Carles Caballero (see all)

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *